Skip to main content
Public Health

Servizzi tas-saħħa transfruntieri elettroniċi

L-Infrastruttura ta’ Servizzi Diġitali tal-e-Saħħa (eHDSI) hi infrastruttura li tiżgura l-kontinwità tal-kura għaċ-ċittadini Ewropej waqt li jkunu qed jivvjaġġaw barra pajjiżhom fl-UE. B’hekk il-pajjiżi tal-UE jkollhom il-possibbiltà li jiskambjaw data dwar is-saħħa b’mod sigur, effiċjenti u interoperabbli. Iċ-ċittadini jistgħu faċilment jirrikonoxxu d-disponibbiltà tas-servizzi taħt il-marka “MyHealth @ EU”.

ehdsi_logo_en.png

 

Dawn iż-żewġ servizzi tas-saħħa elettroniċi transfruntieri qed jiddaħħlu bħalissa fil-pajjiżi tal-UE kollha:

  • L-e-Riċetta u l-e-Iddispensar (linji gwida tan-Network tal-e-Saħħa dwar l-e-Iddispensar, Noti tar-Rilaxx) jippermettu liċ-ċittadini tal-UE jiksbu l-medikazzjoni tagħhom fi spiżerija li tinsab f’pajjiż ieħor tal-UE, bis-saħħa tat-trasferiment online tar-riċetta elettronika tagħhom mill-pajjiż tar-residenza tagħhom fejn huma affiljati, lejn il-pajjiż fejn qed jivvjaġġaw.
  • Is-Sommarji tal-Pazjenti (linji gwida tan-Network tal-e-Saħħa dwar is-Sommarju tal-Pazjent, Noti ta’ rilaxx) jipprovdu informazzjoni dwar aspetti importanti relatati mas-saħħa bħall-allerġiji, il-medikazzjoni kurrenti, mard preċedenti, operazzjonijiet, eċċ. Huma parti minn ġbir akbar ta’ data dwar is-saħħa msejħa Rekord tas-Saħħa elettroniku. Is-Sommarju tal-Pazjent diġitali hu maħsub biex jagħti informazzjoni essenzjali dwar il-pazjent lit-tobba bil-lingwa tagħhom meta pazjent jiġi minn pajjiż ieħor tal-UE u jista’ jkun hemm problema ta’ lingwa.
    Fuq medda twila ta’ żmien, l-immaġnijiet mediċi, ir-riżultati tal-laboratorju u r-rapporti dwar il-ħruġ mill-isptar se jkunu disponibbli wkoll fl-UE kollha, bir-rekord sħiħ tas-saħħa li għandu jiġi segwit aktar tard. L-iskambju tal-e-Riċetti u tas-Sommarji tal-Pazjenti huwa miftuħ għall-pajjiżi kollha tal-UE.

Sal-2025, dawn iż-żewġ servizzi se jiġu implimentati gradwalment f’25 pajjiż tal-UE: l-Awstrija, il-Belġju, il-Bulgarija, Ċipru, l-Estonja, il-Finlandja, Franza, il-Ġermanja, il-Greċja, l-Irlanda, l-Italja, il-Kroazja, il-Latvja, il-Litwanja, il-Lussemburgu, Malta, in-Netherlands, il-Polonja, il-Portugall, ir-Repubblika Ċeka, is-Slovakkja, is-Slovenja, Spanja, l-Ungerija u l-Iżvezja.

Liema servizzi huma disponibbli u f’liema pajjiżi?

Id-data dwar is-saħħa taċ-ċittadini mill-pajjiżi ta’ hawn taħt:tista’ tiġi kkonsultata mit-tobba mill-pajjiżi ta’ hawn taħt, bl-użu tas-Sommarju tal-Pazjenti:
Ir-Repubblika ĊekaIl-Lussemburgu, il-Kroazja, il-Portugall, Franza, in-Netherlands
MaltaIl-Lussemburgu, il-Portugall, il-Kroazja, ir-Repubblika Ċeka, Franza
Il-PortugallMalta, il-Kroazja, il-Lussemburgu, Franza, ir-Repubblika Ċeka, Spanja, l-Estonja, in-Netherlands
Il-KroazjaMalta, il-Portugall, ir-Repubblika Ċeka, il-Lussemburgu, Franza
SpanjaIl-Portugall, Franza
Il-LussemburguIr-Repubblika Ċeka, Franza, in-Netherlands
L-EstonjaIl-Portugall, Franza, il-Lussemburgu
It-tobba mill-pajjiżi ta’ hawn taħt:għandhom aċċess għad-data dwar is-saħħa ta’ ċittadini li ġejjin minn:
Il-KroazjaIr-Repubblika Ċeka, Malta, il-Portugall
Il-LussemburguIr-Repubblika Ċeka, Malta, il-Portugall, il-Kroazja, l-Estonja
MaltaIl-Portugall, il-Kroazja
Il-Portugall (siti web tal-SNS u tal-SPMS)Malta, il-Kroazja, ir-Repubblika Ċeka, Spanja, l-Estonja
Ir-Repubblika ĊekaIl-Kroazja, Malta, il-Portugall, il-Lussemburgu
FranzaIr-Repubblika Ċeka, Malta, il-Portugall, il-Kroazja, Spanja, il-Lussemburgu, l-Estonja
SpanjaIl-Portugall
In-NetherlandsIr-Repubblika Ċeka, il-Portugall, il-Lussemburgu
L-EstonjaIl-Portugall
L-e-Riċetti taċ-ċittadini mill-pajjiżi ta’ hawn taħt:jistgħu jittieħdu mill-ispiżeriji fi:
Il-KroazjaIl-Finlandja, l-Estonja, il-Portugall, il-Polonja, Spanja
L-EstonjaIl-Finlandja, il-Kroazja, il-Portugall, Spanja
Il-FinlandjaL-Estonja, il-Kroazja, il-Portugall, il-Polonja
Il-Portugall (siti web tal-SNS u tal-SPMS)L-Estonja, il-Finlandja, il-Kroazja, Spanja, il-Polonja
SpanjaIl-Portugall, il-Kroazja
Il-PolonjaIl-Finlandja
L-ispiżjara tal-pajjiżi ta’ hawn taħt:jistgħu jagħtu l-mediċina fuq e-Riċetti ppreżentati miċ-ċittadini minn:
Il-KroazjaIl-Finlandja, l-Estonja, il-Portugall, Spanja
L-EstonjaIl-Finlandja, il-Kroazja, il-Portugall
Il-FinlandjaL-Estonja, il-Portugall, il-Kroazja, il-Polonja
Il-PortugallIl-Finlandja, il-Kroazja, l-Estonja, Spanja
SpanjaIl-Portugall, il-Kroazja
Il-PolonjaIl-Finlandja, l-Estonja, il-Kroazja, il-Portugall

Governanza u finanzjament

L-Infrastruttura ta’ Servizzi Diġitali tal-e-Saħħa (eHDSI) tiffaċilita l-iskambju transfruntier ta’ data dwar is-saħħa inklużi sommarji tal-pazjenti u l-e-riċetti. Permezz ta’ “servizzi ewlenin”, il-Kummissjoni Ewropea qed tipprovdi bażi komuni tal-infrastruttura tal-ICT u servizzi trasversali (terminoloġija, interoperabbiltà eċċ.) lill-pajjiżi tal-UE. Imbagħad huma jistgħu jistabbilixxu “servizzi ġeneriċi” biex jikkonnettjaw sistemi tal-e-Saħħa nazzjonali permezz ta’ “Punti ta’ Kuntatt Nazzjonali għall-e-Saħħa (NCPeH)”, b’assistenza finanzjarja mill-Programm Telecom tal-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa (2015-2020) u mill-Programm l-UE għas-Saħħa (2021-2027).

Il-Grupp ta’ Esperti tad-DSI tal-e-Saħħa tal-pajjiżi tal-UE (eHMSEG) hu magħmul minn managers responsabbli għall-implimentazzjoni tal-NCPeH, u nnominati mill-pajjiżi parteċipanti. Il-membri jipparteċipaw fl-implimentazzjoni u fl-operazzjoni ta’ infrastruttura transfruntiera tal-e-Saħħa u huma responsabbli biex jistabbilixxu Punti ta’ Kuntatt Nazzjonali għall-e-Saħħa.

Il-Bord tal-Management Operazzjonali tal-e-Saħħa (eHOMB) hu magħmul minn rappreżentanti ta’ servizzi interni tal-Kummissjoni Ewropea u milll-Presidenti tal-eHMSEG. Hu jissorvelja l-għoti ta’ servizzi, u jieħu deċiżjonijiet tattiċi u operazzjonali dwar l-eHDSI.

Materjali ta’ komunikazzjoni

Informazzjoni relatata: