Skip to main content
Public Health

Elektroniske grænseoverskridende sundhedsydelser

Digitaltjenesteinfrastrukturen for e-sundhed er en ordning, der sikrer kontinuitet i behandlingen af europæiske borgere, når de rejser til udlandet inden for EU. Dette giver EU-landene mulighed for at udveksle sundhedsoplysninger sikkert og effektivt via systemer, der kan "tale sammen". Markeringen med "MyHealth @ EU" gør det er nemt for borgerne at tjekke, om bestemte sundhedstjenester er tilgængelige.

ehdsi_logo_en.png

 

De følgende to elektroniske grænseoverskridende sundhedsydelser er gradvist ved at blive indført i alle EU-lande:

  • E-recept og eDispensation (se e-sundhedsnetværkets retningslinjer for e-recepter), som gør det muligt for EU-borgere at få deres medicin i et apotek i et andet EU-land ved hjælp af onlineoverførsel af deres elektroniske recept fra bopælslandet, hvor de er tilknyttet sundhedssystemet, til det land, de rejser i.
  • Patientresuméer (se e-sundhedsnetværkets retningslinjer om patientresuméer og produktbemærkninger), som indeholder vigtige sundhedsrelaterede oplysninger om f.eks. allergier, nuværende medicinering, tidligere sygdomme og operationer. De indgår i en større samling af sundhedsdata, der kaldes elektroniske patientjournaler. Det digitale patientresumé skal give lægerne de væsentligste oplysninger på deres eget sprog om patienter fra et andet EU-land, hvor der kan være en sproglig barriere.
    På lang sigt vil der også være billeddiagnostik, laboratorieresultater og rapporter om udskrivning fra hospitaler til rådighed i hele EU, og senere følger også en fuldstændig sundhedsregistrering.

Frem mod 2025 vil begge tjenester gradvist blive indført i 25 EU-lande: Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Italien, Kroatien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Polen, Portugal, Slovenien, Slovakiet, Spanien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig.

Hvilke tjenester findes i hvilke lande?

Sundhedsdata for borgere fra nedenstående lande:kan via patientresuméet tilgås af læger fra nedenstående lande:
TjekkietFrankrig, Kroatien, Luxembourg og Portugal
MaltaFrankrig, Kroatien, Luxembourg, Portugal og Tjekkiet
PortugalFrankrig, Kroatien, Luxembourg, Malta, Spanien og Tjekkiet
KroatienFrankrig, Luxembourg, Malta, Portugal og Tjekkiet
SpanienPortugal
Læger fra nedenstående lande:kan få adgang til sundhedsdata for borgere fra:
KroatienMalta, Portugal og Tjekkiet
LuxembourgKroatien, Malta, Portugal og Tjekkiet
MaltaKroatien og Portugal
Portugal (SNS-websitet og SPMS-websitet)Kroatien, Malta, Spanien og Tjekkiet
TjekkietKroatien, Malta og Portugal
FrankrigKroatien, Malta, Portugal og Tjekkiet
SpanienPortugal
HollandPortugal og Tjekkiet
E-recepter for borgere fra nedenstående lande:kan downloades i apoteker i:
KroatienEstland, Finland og Portugal
EstlandFinland og Kroatien
FinlandEstland, Kroatien og Portugal
Portugal (SNS-websitet og SPMS-websitet)Estland, Finland og Kroatien
Apoteker i nedenstående lande:kan ekspedere e-recepter for borgere fra følgende lande:
KroatienEstland, Finland og Portugal
EstlandEstland, Kroatien og Portugal
FinlandEstland, Kroatien og Portugal
PortugalFinland og Kroatien

Ledelse og finansiering

Digitaltjenesteinfrastrukturen for e-sundhed letter udveksling af sundhedsdata på tværs af grænserne, f.eks. i form af patientresuméer og e-recepter. Via en række "kerneydelser" leverer Europa-Kommissionen en fælles IKT-infrastruktur og tværgående tjenester (terminologi, interoperabilitet osv.) til EU-landene. De kan så oprette "generiske tjenester", der forbinder de nationale e-sundhedssystemer med hinanden gennem de "nationale kontaktpunkter for e-sundhed", med økonomisk støtte fra Connecting Europe-facilitetens telekommunikationsprogram (2015-2020) og EU4Health-programmet (2021-2027).

Medlemslandenes ekspertgruppe vedrørende e-sundhed) består af ledere, som har ansvar for at indføre af de nationale kontaktpunkter for e-sundhed, og som er udpeget af de deltagende lande. Medlemmerne deltager i etableringen og driften af grænseoverskridende infrastruktur for e-sundhed og er ansvarlige for at oprette nationale kontaktpunkter for e-sundhed.

Det operationelle styrelsesråd for e-sundhed består af repræsentanter for interne afdelinger i Europa-Kommissionen og formændene for ekspertgrupperne. Rådet fører tilsyn med leveringen af tjenesteydelser og træffer taktiske og operationelle beslutninger vedrørende digitaltjenesteinfrastrukturen for e-sundhed.

Informationsmateriale

Læs mere: