Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Public Health

Електронни трансгранични здравни услуги

Инфраструктурата за цифрови услуги в областта на електронното здравеопазване (eHDSI) е инфраструктура, която осигурява непрекъснатост на здравните грижи за европейските граждани, когато те пътуват в други страни от ЕС. Това дава възможност на държавите от ЕС да обменят здравни данни по сигурен, ефективен и оперативно съвместим начин. Гражданите могат лесно да разберат дали се предлагат такива услуги по логото MyHealth@EU.

ehdsi_logo_en.png

 

В момента във всички страни от ЕС се въвеждат следните две електронни трансгранични здравни услуги:

  • Електронните рецепти и електронното отпускане на лекарства (насоки на мрежата за електронно здравеопазване относно електронните рецепти, бележки за версията) дават възможност на гражданите на ЕС да си набавят необходимите им лекарства в аптека в друга страна от ЕС благодарение на изпращането по интернет на техните електронни рецепти от държавата им на пребиваване, в която се осигуряват, до държавата, в която пътуват.
  • Обобщените данни за пациентите (насоки на мрежата за електронно здравеопазване относно обобщените данни за пациентите, бележки за версията) предоставят важна информация по свързани със здравето въпроси, като алергии, прием на лекарства понастоящем, предишни болести, хирургични операции и т.н. Те са част от по-широкото събиране на данни в рамките на т.нар. електронни здравни досиета. Целта на дигиталната обобщена здравна информация за пациента е да предостави на лекарите важна информация на собствения им език, отнасяща се до пациент, който е от друга държава от ЕС и поради това е възможно да има езикова бариера.
    В дългосрочен план в целия ЕС ще бъдат достъпни и медицинските изображения, резултатите от лабораторни изследвания и епикризите, а по-късно и пълните здравни досиета. Всички държави от Съюза могат да участват в обмена на електронни рецепти и обобщени данни за пациентите.

Много държави от ЕС/ЕИП прилагат тези услуги.

Преводи на известията относно информацията за пациентите по държави

austria_flag.gif

Австрия

italy_flag.gif

Италия

belgium_flag.gif

Белгия

latvia_flag.gif

Латвия

bulgaria_flag.gif

България

lithuania_flag.gif

Литва

croatia_flag.gif

Хърватия

luxembourg_flag.gif

Люксембург

cyprus_flag.gif

Кипър

malta_flag.gif

Малта

czechrepublic_flag.gif

Чехия

netherlands_flag.gif

Нидерландия

denmark_flag.gif

Дания

norway_flag.jpg

Норвегия

estonia_flag.gif

Естония

poland_flag.gif

Полша

finland_flag.gif

Финландия

portugal_flag.gif

Португалия

france_flag.gif

Франция

romania_flag.gif

Румъния

germany_flag.gif

Германия

slovakia_flag.gif

Словакия

greece_flag.gif

Гърция

slovenia_flag.gif

Словения

hungary_flag.gif

Унгария

spain_flag.gif

Испания

iceland_flag.gif

Исландия

sweden_flag.gif

Швеция

ireland_flag.gif

Ирландия

 

В кои държави са достъпни услугите?

Здравни данни на гражданите от държавите по-долу:са достъпни за лекарите от държавите по-долу под формата на обобщени данни за пациентите:
ЧехияЛюксембург, Хърватия, Португалия, Франция, Нидерландия
МалтаЛюксембург, Португалия, Хърватия, Чехия, Франция
ПортугалияМалта, Хърватия, Люксембург, Франция, Чехия, Испания, Естония, Нидерландия
ХърватияМалта, Португалия, Чехия, Люксембург, Франция, Испания
ИспанияПортугалия, Франция, Люксембург
ЛюксембургФранция, Нидерландия
ЕстонияПортугалия, Франция, Люксембург
Лекарите от страните по-долу:имат достъп до здравни данни на гражданите от:
ХърватияЧехия, Малта, Португалия, Хърватия
ЛюксембургЧехия, Малта, Португалия, Хърватия, Естония
МалтаПортугалия, Хърватия
Португалия (уебсайтове на SNS и SPMS)Малта, Хърватия, Чехия, Испания, Естония
ЧехияХърватия, Малта, Португалия
ФранцияЧехия, Малта, Португалия, Хърватия, Испания, Люксембург, Естония
ИспанияПортугалия, Хърватия
НидерландияЧешка република, Португалия, Люксембург
ЕстонияПортугалия
Електронните рецепти на граждани от държавите по-долу:са достъпни в аптеки в:
ХърватияФинландия, Естония, Португалия, Испания
ЕстонияФинландия, Хърватия, Португалия, Полша
ФинландияЕстония, Хърватия, Португалия, Полша
Португалия (уебсайтове на SNS и SPMS)Естония, Финландия, Хърватия, Испания, Полша
ИспанияПортугалия, Хърватия, Полша
ПолшаХърватия, Испания, Финландия
Фармацевтите в държавите, посочени по-долу:могат да изпълняват електронни рецепти, представени от граждани от:
ХърватияФинландия, Естония, Португалия, Испания, Полша
ЕстонияФинландия, Хърватия, Португалия
ФинландияЕстония, Португалия, Хърватия, Полша
ПортугалияФинландия, Хърватия, Естония, Испания, Полша
ИспанияПортугалия, Хърватия, Полша
ПолшаФинландия, Естония, Португалия, Испания

Управление и финансиране

Инфраструктурата за цифрови услуги в областта на електронното здравеопазване (eHDSI) улеснява трансграничния обмен на здравни данни, включително обобщени данни за пациентите и електронни рецепти. Чрез основни услуги Европейската комисия предоставя на страните от ЕС обща ИКТ инфраструктура и хоризонтални услуги (терминология, оперативна съвместимост и др.). След това те могат да създадат общи услуги, за да свържат националните системи за електронно здравеопазване чрез националните точки за контакт във връзка с електронното здравеопазване (NCPeH), като ползват финансова помощ по програмата за далекосъобщенията в рамките на Механизма за свързване на Европа (2015—2020 г.) и по програма „ЕС в подкрепа на здравето“ (2021—2027 г.).

Експертната група на държавите членки в областта на електронното здравеопазване (eHMSEG) се състои от ръководители, които отговарят за създаването на националните точки за контакт във връзка с електронното здравеопазване и са определени от участващите държави. Членовете на групата участват във внедряването и експлоатацията на трансграничната инфраструктура за електронно здравеопазване и отговарят за създаването на националните точки за контакт във връзка с електронното здравеопазване.

Съветът за оперативно управление в областта на електронното здравеопазване (eHOMB) се състои от представители на ведомства на Европейската комисия и председателите на експертната група на държавите членки в областта на електронното здравеопазване. Той упражнява надзор върху предоставянето на услуги и взема тактически и оперативни решения относно инфраструктурата за цифрови услуги в областта на електронното здравеопазване.

Комуникационни материали

Информация по темата