Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Public Health

Електронни трансгранични здравни услуги

Инфраструктурата за цифрови услуги в областта на електронното здравеопазване (eHDSI) е инфраструктура, която осигурява непрекъснатост на здравните грижи за европейските граждани, когато те пътуват в други страни от ЕС. Това дава възможност на държавите от ЕС да обменят здравни данни по сигурен, ефективен и оперативно съвместим начин. Гражданите могат лесно да разберат дали се предлагат такива услуги по логото MyHealth@EU.

ehdsi_logo_en.png

 

В момента във всички страни от ЕС се въвеждат следните две електронни трансгранични здравни услуги:

  • Електронните рецепти и електронното отпускане на лекарства (насоки на мрежата за електронно здравеопазване относно електронните рецепти, бележки за версията) дават възможност на гражданите на ЕС да си набавят необходимите им лекарства в аптека в друга страна от ЕС благодарение на изпращането по интернет на техните електронни рецепти от държавата им на пребиваване, в която се осигуряват, до държавата, в която пътуват.
  • Обобщените данни за пациентитеасоки на мрежата за електронно здравеопазване относно обобщените данни за пациентите, бележки за версията) предоставят важна информация по свързани със здравето въпроси, като алергии, прием на лекарства понастоящем, предишни болести, хирургични операции и т.н. Те са част от по-широкото събиране на данни в рамките на т.нар. електронни здравни досиета. Целта на дигиталната обобщена здравна информация за пациента е да предостави на лекарите важна информация на собствения им език, отнасяща се до пациент, който е от друга държава от ЕС и поради това е възможно да има езикова бариера.
    В дългосрочен план в целия ЕС ще бъдат достъпни и медицинските изображения, резултатите от лабораторни изследвания и епикризите, а по-късно и пълните здравни досиета. Всички държави от Съюза могат да участват в обмена на електронни рецепти и обобщени данни за пациентите.

До 2025 г. двете услуги ще бъдат въведени постепенно в 25 държави от ЕС: Австрия, Белгия, България, Естония, Германия, Гърция, Ирландия, Испания, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Полша, Португалия, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Хърватия, Чехия и Швеция.

В кои държави са достъпни услугите?

Здравни данни на гражданите от държавите по-долу:са достъпни за лекарите от държавите по-долу под формата на обобщени данни за пациентите:
Чешка републикаЛюксембург, Хърватия, Португалия, Франция, Нидерландия
МалтаЛюксембург, Португалия, Хърватия, Чехия, Франция
ПортугалияМалта, Хърватия, Люксембург, Франция, Чехия, Испания, Естония, Нидерландия
ХърватияМалта, Португалия, Чехия, Люксембург, Франция
ИспанияПортугалия, Франция
ЛюксембургЧехия, Франция, Нидерландия
ЕстонияПортугалия, Франция, Люксембург
Лекари от страните по-долу:имат достъп до здравни данни на гражданите от:
ХърватияЧехия, Малта, Португалия
ЛюксембургЧехия, Малта, Португалия, Хърватия, Естония
МалтаПортугалия, Хърватия
Португалия (уебсайтове на SNS и SPMS)Малта, Хърватия, Чехия, Испания, Естония
Чешка републикаХърватия, Малта, Португалия, Люксембург
ФранцияЧехия, Малта, Португалия, Хърватия, Испания, Люксембург, Естония
ИспанияПортугалия
НидерландияЧешка република, Португалия, Люксембург
ЕстонияПортугалия
Електронните рецепти на граждани от държавите по-долу:са достъпни в аптеки в:
ХърватияФинландия, Естония, Португалия, Полша, Испания
ЕстонияФинландия, Хърватия, Португалия, Испания
ФинландияЕстония, Хърватия, Португалия, Полша
Португалия (уебсайтове на SNS и SPMS)Естония, Финландия, Хърватия, Испания, Полша
ИспанияПортугалия, Хърватия
ПолшаФинландия
Фармацевтите в държавите, посочени по-долу:могат да изпълняват електронни рецепти, представени от граждани от:
ХърватияФинландия, Естония, Португалия, Испания
ЕстонияФинландия, Хърватия, Португалия
ФинландияЕстония, Португалия, Хърватия, Полша
ПортугалияФинландия, Хърватия, Естония, Испания
ИспанияПортугалия, Хърватия
ПолшаФинландия, Естония, Хърватия, Португалия

Управление и финансиране

Инфраструктурата за цифрови услуги в областта на електронното здравеопазване (eHDSI) улеснява трансграничния обмен на здравни данни, включително обобщени данни за пациентите и електронни рецепти. Чрез основни услуги Европейската комисия предоставя на страните от ЕС обща ИКТ инфраструктура и хоризонтални услуги (терминология, оперативна съвместимост и др.). След това те могат да създадат общи услуги, за да свържат националните системи за електронно здравеопазване чрез националните точки за контакт във връзка с електронното здравеопазване (NCPeH), като ползват финансова помощ по програмата за далекосъобщенията в рамките на Механизма за свързване на Европа (2015—2020 г.) и по програма „ЕС в подкрепа на здравето“ (2021—2027 г.).

Експертната група на държавите членки в областта на електронното здравеопазване (eHMSEG) се състои от ръководители, които отговарят за създаването на националните точки за контакт във връзка с електронното здравеопазване и са определени от участващите държави. Членовете на групата участват във внедряването и експлоатацията на трансграничната инфраструктура за електронно здравеопазване и отговарят за създаването на националните точки за контакт във връзка с електронното здравеопазване.

Съветът за оперативно управление в областта на електронното здравеопазване (eHOMB) се състои от представители на ведомства на Европейската комисия и председателите на експертната група на държавите членки в областта на електронното здравеопазване. Той упражнява надзор върху предоставянето на услуги и взема тактически и оперативни решения относно инфраструктурата за цифрови услуги в областта на електронното здравеопазване.

Комуникационни материали

Информация по темата: