Przejdź do treści głównej
Public Health

Elektroniczne transgraniczne usługi zdrowotne

Europejska infrastruktura usług cyfrowych w dziedzinie e-zdrowia (eHDSI) to infrastruktura zapewniająca europejskim obywatelom ciągłość opieki podczas ich wyjazdu do innego kraju UE. Dzięki temu państwa członkowskie mogą wymieniać dane medyczne w sposób bezpieczny, wydajny i interoperacyjny. Dostępność usług jest łatwo rozpoznawalna dzięki oznaczeniu „MyHealth @ EU”.

ehdsi_logo_en.png

 

Obecnie we wszystkich krajach UE wprowadzane są dwa rodzaje elektronicznych transgranicznych usług zdrowotnych. Są to:

  • E-recepta i realizacja e-recepty (wytyczne sieci e-zdrowie w sprawie e-recepty oraz informacje o tej wersji wytycznych), które umożliwiają mieszkańcom Unii wykupienie leków w aptece znajdującej się w innym kraju UE. Odbywa się to poprzez elektroniczny transfer recepty wystawionej w kraju zamieszkania pacjenta, w którym jest ubezpieczony, do kraju, do którego pacjent podróżuje.
  • Skrócona karta zdrowia pacjenta (wytyczne sieci e-zdrowie w sprawie skróconej karty zdrowia pacjenta oraz informacje o tej wersji wytycznych), która zawiera informacje na temat ważnych aspektów związanych ze zdrowiem, takich jak alergie, zażywane aktualnie leki, przebyte choroby, zabiegi chirurgiczne itp. Jest ona częścią większego zbioru danych medycznych zwanego elektroniczną dokumentacją medyczną. Elektroniczna skrócona karta zdrowia pacjenta ma udostępniać lekarzowi istotne informacje w jego języku na temat pacjenta, który pochodzi z innego kraju UE i porozumiewa się w innym języku.
    W perspektywie długoterminowej w całej UE dostępne będą również obrazy medyczne, wyniki badań laboratoryjnych i wypisy ze szpitala, a także pełna dokumentacja medyczna. Przekazywanie-recept i kartotek pacjentów może odbywać się między wszystkimi krajami UE.

Wiele państw UE/EOG wprowadza te usługi.

Tłumaczenia informacji dla pacjenta według kraju

austria_flag.gif

Austria

italy_flag.gif

Włochy

belgium_flag.gif

Belgia

latvia_flag.gif

Łotwa

bulgaria_flag.gif

Bułgaria

lithuania_flag.gif

Litwa

croatia_flag.gif

Chorwacja

luxembourg_flag.gif

Luksemburg

cyprus_flag.gif

Cypr

malta_flag.gif

Malta

czechrepublic_flag.gif

Czechy

netherlands_flag.gif

Holandia

denmark_flag.gif

Dania

norway_flag.jpg

Norwegia

estonia_flag.gif

Estonia

poland_flag.gif

Polska

finland_flag.gif

Finlandia

portugal_flag.gif

Portugalia

france_flag.gif

Francja

romania_flag.gif

Rumunia

germany_flag.gif

Niemcy

slovakia_flag.gif

Słowacja

greece_flag.gif

Grecja

slovenia_flag.gif

Słowenia

hungary_flag.gif

Węgry

spain_flag.gif

Hiszpania

iceland_flag.gif

Islandia

sweden_flag.gif

Szwecja

ireland_flag.gif

Irlandia

 

Jakie usługi są dostępne w jakich krajach?

Dane medyczne obywateli następujących krajów:mogą przeglądać lekarze z następujących krajów za pośrednictwem skróconej karty zdrowia pacjenta:
CzechyLuksemburg, Chorwacja, Portugalia, Francja, Holandia
MaltaLuksemburg, Portugalia, Chorwacja, Czechy, Francja, Holandia, Hiszpania
PortugaliaMalta, Chorwacja, Luksemburg, Francja, Czechy, Hiszpania, Estonia, Holandia
ChorwacjaMalta, Portugalia, Czechy, Luksemburg, Francja, Hiszpania
HiszpaniaPortugalia, Francja, Chorwacja, Luksemburg, Malta
LuksemburgFrancja, Holandia, Hiszpania, Portugalia
EstoniaPortugalia, Francja, Luksemburg, Holandia
Lekarze z następujących krajów:mogą uzyskać dostęp do danych medycznych pacjentów z następujących krajów:
ChorwacjaCzechy, Malta, Portugalia, Hiszpania
LuksemburgCzechy, Malta, Portugalia, Chorwacja, Estonia, Hiszpania
MaltaPortugalia, Chorwacja, Hiszpania
Portugalia (strony internetowe SNS i SPMS)Malta, Chorwacja, Czechy, Hiszpania, Estonia, Luksemburg
CzechyChorwacja, Malta, Portugalia
FrancjaCzechy, Malta, Portugalia, Chorwacja, Hiszpania, Luksemburg, Estonia
HiszpaniaPortugalia, Chorwacja, Luksemburg, Malta
HolandiaCzechy, Portugalia, Luksemburg, Malta, Estonia 
EstoniaPortugalia
E-recepty obywateli następujących krajów:mogą być realizowane w aptekach następujących krajów:
ChorwacjaFinlandia, Estonia, Portugalia, Hiszpania
EstoniaFinlandia, Chorwacja, Portugalia, Polska
FinlandiaEstonia, Chorwacja, Portugalia, Polska, Hiszpania
Portugalia (strony internetowe SNS i SPMS)Estonia, Finlandia, Chorwacja, Hiszpania, Polska
HiszpaniaPortugalia, Chorwacja, Polska, Finlandia
PolskaChorwacja, Hiszpania, Finlandia
Farmaceuci następujących krajów:mogą wydawać leki na e-recepty przedłożone przez obywateli następujących krajów:
ChorwacjaFinlandia, Estonia, Portugalia, Hiszpania, Polska
EstoniaFinlandia, Chorwacja, Portugalia
FinlandiaEstonia, Portugalia, Chorwacja, Polska, Hiszpania
PortugaliaFinlandia, Chorwacja, Estonia, Hiszpania
HiszpaniaPortugalia, Chorwacja, Polska, Finlandia
PolskaEstonia, Portugalia, Hiszpania, Finlandia

Zarządzanie i finansowanie

Europejska infrastruktura usług cyfrowych w dziedzinie e-zdrowia ułatwia transgraniczną wymianę danych dotyczących zdrowia, w tym elektronicznych kartotek pacjentów i e-recept. Za pomocą platformy usług podstawowych Komisja Europejska zapewnia krajom UE wspólną infrastrukturę teleinformatyczną i usługi horyzontalne (terminologia, interoperacyjność itp.). Kraje mogą następnie ustanawiać usługi ogólne, aby połączyć krajowe systemy e-zdrowia za pośrednictwem krajowych punktów kontaktowych w dziedzinie e-zdrowia. Wsparcie finansowe pochodzi z programu telekomunikacyjnego w ramach instrumentu „Łącząc Europę” (2015–2020) oraz programu UE dla zdrowia (2021–2027).

Grupa ekspertów z krajów UE w dziedzinie e-zdrowia (eHMSEG) składa się z wyznaczanych przez kraje uczestniczące kierowników krajowych punktów kontaktowych. Członkowie grupy uczestniczą w tworzeniu i eksploatacji transgranicznej infrastruktury e-zdrowia oraz odpowiadają za tworzenie krajowych punktów kontaktowych ds. e-zdrowia.

W skład Zarządu Operacyjnego e-Zdrowie (eHOMB) wchodzą przedstawiciele służb wewnętrznych Komisji Europejskiej i przewodniczący grupy ekspertów z państw członkowskich ds. e-zdrowia (eHMSEG). Zarząd nadzoruje świadczenie usług i podejmuje taktyczne i operacyjne decyzje dotyczące europejskiej infrastruktury usług cyfrowych w dziedzinie e-zdrowia.

Materiały informacyjne

Więcej informacji