Skip to main content
Public Health

Elektroniczne transgraniczne usługi zdrowotne

Europejska infrastruktura usług cyfrowych w dziedzinie e-zdrowia (eHDSI) to infrastruktura zapewniająca europejskim obywatelom ciągłość opieki podczas ich wyjazdu do innego kraju UE. Dzięki temu państwa członkowskie mogą wymieniać dane medyczne w sposób bezpieczny, wydajny i interoperacyjny. Dostępność usług jest łatwo rozpoznawalna dzięki oznaczeniu „MyHealth @ EU”.

ehdsi_logo_en.png

 

Obecnie we wszystkich krajach UE wprowadzane są dwa rodzaje elektronicznych transgranicznych usług zdrowotnych. Są to:

  • E-recepta i realizacja e-recepty (wytyczne sieci e-zdrowie w sprawie e-recepty), które umożliwiają mieszkańcom Unii wykupienie leków w aptece znajdującej się w innym kraju UE. Jest to możliwe dzięki udostępnieniu w internecie krajowi, do którego pacjent podróżuje, recepty elektronicznej wystawionej w kraju jego zamieszkania, w którym jest ubezpieczony.
  • Kartoteka pacjenta (wytyczne sieci e-zdrowie w sprawie kartoteki pacjentaInformacje o wersji), która zawiera informacje na temat ważnych aspektów związanych ze zdrowiem, takich jak alergie, zażywane aktualnie leki, przebyte choroby, zabiegi chirurgiczne itp. Jest ona częścią większego zbioru danych medycznych zwanego elektroniczną dokumentacją medyczną. Elektroniczna kartoteka pacjenta ma udostępniać lekarzowi istotne informacje w jego języku na temat pacjenta, który pochodzi z innego kraju UE i porozumiewa się w innym języku.
    W perspektywie długoterminowej w całej UE dostępne będą również obrazy medyczne, wyniki badań laboratoryjnych i wypisy ze szpitala, a także pełna dokumentacja medyczna. Wymiana e-recept i kartotek pacjentów może odbywać się między wszystkimi krajami UE.

Do 2025 r. te dwa rodzaje usług elektronicznych w sektorze ochrony zdrowia będą stopniowo wdrażane w 25 krajach UE: w Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, na Cyprze, w Czechach, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, na Litwie, w Luksemburgu, na Łotwie, Malcie, w Niemczech, Polsce, Portugalii, Słowacji, Słowenii, Szwecji, na Węgrzech i we Włoszech.

Jakie usługi są dostępne w jakich krajach?

Dane medyczne obywateli następujących krajów:mogą być konsultowane przez lekarzy poprzez kartotekę pacjenta w następujących krajach:
CzechyLuksemburg, Chorwacja, Portugalia, Francja
MaltaLuksemburg, Portugalia, Chorwacja, Czechy, Francja
PortugaliaMalta, Chorwacja, Luksemburg, Francja, Czechy, Hiszpania
ChorwacjaMalta, Portugalia, Czechy, Luksemburg, Francja
HiszpaniaPortugalia
Lekarze w następujących krajach:mogą uzyskać dostęp do danych medycznych pacjentów z następujących krajów:
ChorwacjaCzechy, Malta, Portugalia
LuksemburgCzechy, Malta, Portugalia, Chorwacja
MaltaPortugalia, Chorwacja
Portugalia (strony internetowe SNS i SPMS)Malta, Chorwacja, Czechy, Hiszpania
CzechyChorwacja, Malta, Portugalia
FrancjaCzechy, Malta, Portugalia, Chorwacja
HiszpaniaPortugalia
HolandiaCzechy, Portugalia
E-recepty obywateli następujących krajów:mogą być realizowane w aptekach następujących krajów:
ChorwacjaFinlandia, Estonia, Portugalia
EstoniaFinlandia, Chorwacja
FinlandiaEstonia, Chorwacja, Portugalia
Portugalia (strony internetowe SNS i SPMS)Estonia, Finlandia, Chorwacja
Farmaceuci następujących krajów:mogą wydawać leki na e-recepty przedłożone przez obywateli następujących krajów:
ChorwacjaFinlandia, Estonia, Portugalia
EstoniaFinlandia, Chorwacja, Portugalia
FinlandiaEstonia, Portugalia, Chorwacja
PortugaliaFinlandia, Chorwacja

Zarządzanie i finansowanie

Europejska infrastruktura usług cyfrowych w dziedzinie e-zdrowia ułatwia transgraniczną wymianę danych dotyczących zdrowia, w tym elektronicznych kartotek pacjentów i e-recept. Za pomocą platformy usług podstawowych Komisja Europejska zapewnia krajom UE wspólną infrastrukturę teleinformatyczną i usługi horyzontalne (terminologia, interoperacyjność itp.). Kraje mogą następnie ustanawiać usługi ogólne, aby połączyć krajowe systemy e-zdrowia za pośrednictwem krajowych punktów kontaktowych w dziedzinie e-zdrowia. Wsparcie finansowe pochodzi z programu telekomunikacyjnego w ramach instrumentu „Łącząc Europę” (2015–2020) oraz programu UE dla zdrowia (2021–2027).

Grupa ekspertów z krajów UE w dziedzinie e-zdrowia (eHMSEG) składa się z wyznaczanych przez kraje uczestniczące kierowników krajowych punktów kontaktowych. Członkowie grupy uczestniczą w tworzeniu i eksploatacji transgranicznej infrastruktury e-zdrowia oraz odpowiadają za tworzenie krajowych punktów kontaktowych ds. e-zdrowia.

W skład Zarządu Operacyjnego e-Zdrowie (eHOMB) wchodzą przedstawiciele służb wewnętrznych Komisji Europejskiej i przewodniczący grupy ekspertów z państw członkowskich ds. e-zdrowia (eHMSEG). Zarząd nadzoruje świadczenie usług i podejmuje taktyczne i operacyjne decyzje dotyczące europejskiej infrastruktury usług cyfrowych w dziedzinie e-zdrowia.

Materiały informacyjne

Więcej informacji: