Skip to main content
Public Health

Elektroniczne transgraniczne usługi zdrowotne

Europejska infrastruktura usług cyfrowych w dziedzinie e-zdrowia (eHDSI) to infrastruktura zapewniająca europejskim obywatelom ciągłość opieki podczas ich wyjazdu do innego kraju UE. Dzięki temu państwa członkowskie mogą wymieniać dane medyczne w sposób bezpieczny, wydajny i interoperacyjny. Dostępność usług jest łatwo rozpoznawalna dzięki oznaczeniu „MyHealth @ EU”.

ehdsi_logo_en.png

 

Obecnie we wszystkich krajach UE wprowadzane są dwa rodzaje elektronicznych transgranicznych usług zdrowotnych. Są to:

  • E-recepta i realizacja e-recepty (wytyczne sieci e-zdrowie w sprawie e-recepty oraz informacje o tej wersji wytycznych), które umożliwiają mieszkańcom Unii wykupienie leków w aptece znajdującej się w innym kraju UE. Odbywa się to poprzez elektroniczny transfer recepty wystawionej w kraju zamieszkania pacjenta, w którym jest ubezpieczony, do kraju, do którego pacjent podróżuje.
  • Kartoteka pacjenta (wytyczne sieci e-zdrowie w sprawie kartoteki pacjenta oraz informacje o tej wersji wytycznych), która zawiera informacje na temat ważnych aspektów związanych ze zdrowiem, takich jak alergie, zażywane aktualnie leki, przebyte choroby, zabiegi chirurgiczne itp. Jest ona częścią większego zbioru danych medycznych zwanego elektroniczną dokumentacją medyczną. Elektroniczna kartoteka pacjenta ma udostępniać lekarzowi istotne informacje w jego języku na temat pacjenta, który pochodzi z innego kraju UE i porozumiewa się w innym języku.
    W perspektywie długoterminowej w całej UE dostępne będą również obrazy medyczne, wyniki badań laboratoryjnych i wypisy ze szpitala, a także pełna dokumentacja medyczna. Przekazywanie-recept i kartotek pacjentów może odbywać się między wszystkimi krajami UE.

Do 2025 r. te dwa rodzaje usług elektronicznych w sektorze ochrony zdrowia będą stopniowo wdrażane w 25 krajach UE: w Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, na Cyprze, w Czechach, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, na Litwie, w Luksemburgu, na Łotwie, Malcie, w Niemczech, Polsce, Portugalii, Słowacji, Słowenii, Szwecji, na Węgrzech i we Włoszech.

Jakie usługi są dostępne w jakich krajach?

Dane medyczne obywateli następujących krajów:mogą być konsultowane przez lekarzy poprzez kartotekę pacjenta w następujących krajach:
CzechyLuksemburg, Chorwacja, Portugalia, Francja, Holandia
MaltaLuksemburg, Portugalia, Chorwacja, Czechy, Francja
PortugaliaMalta, Chorwacja, Luksemburg, Francja, Czechy, Hiszpania, Estonia, Holandia
ChorwacjaMalta, Portugalia, Czechy, Luksemburg, Francja
HiszpaniaPortugalia, Francja
LuksemburgCzechy, Francja, Holandia
EstoniaPortugalia, Francja, Luksemburg
Lekarze w następujących krajach:mogą uzyskać dostęp do danych medycznych pacjentów z następujących krajów:
ChorwacjaCzechy, Malta, Portugalia
LuksemburgCzechy, Malta, Portugalia, Chorwacja, Estonia
MaltaPortugalia, Chorwacja
Portugalia (strony internetowe SNS i SPMS)Malta, Chorwacja, Czechy, Hiszpania, Estonia
CzechyChorwacja, Malta, Portugalia, Luksemburg
FrancjaCzechy, Malta, Portugalia, Chorwacja, Hiszpania, Luksemburg, Estonia
HiszpaniaPortugalia
HolandiaCzechy, Portugalia, Luksemburg
EstoniaPortugalia
E-recepty obywateli następujących krajów:mogą być realizowane w aptekach następujących krajów:
ChorwacjaFinlandia, Estonia, Portugalia, Polska, Hiszpania
EstoniaFinlandia, Chorwacja, Portugalia, Hiszpania
FinlandiaEstonia, Chorwacja, Portugalia, Polska
Portugalia (strony internetowe SNS i SPMS)Estonia, Finlandia, Chorwacja, Hiszpania, Polska
HiszpaniaPortugalia, Chorwacja
PolskaFinlandia
Farmaceuci następujących krajów:mogą wydawać leki na e-recepty przedłożone przez obywateli następujących krajów:
ChorwacjaFinlandia, Estonia, Portugalia, Hiszpania
EstoniaFinlandia, Chorwacja, Portugalia
FinlandiaEstonia, Portugalia, Chorwacja, Polska
PortugaliaFinlandia, Chorwacja, Estonia, Hiszpania
HiszpaniaPortugalia, Chorwacja
PolskaFinlandia, Estonia, Chorwacja, Portugalia

Zarządzanie i finansowanie

Europejska infrastruktura usług cyfrowych w dziedzinie e-zdrowia ułatwia transgraniczną wymianę danych dotyczących zdrowia, w tym elektronicznych kartotek pacjentów i e-recept. Za pomocą platformy usług podstawowych Komisja Europejska zapewnia krajom UE wspólną infrastrukturę teleinformatyczną i usługi horyzontalne (terminologia, interoperacyjność itp.). Kraje mogą następnie ustanawiać usługi ogólne, aby połączyć krajowe systemy e-zdrowia za pośrednictwem krajowych punktów kontaktowych w dziedzinie e-zdrowia. Wsparcie finansowe pochodzi z programu telekomunikacyjnego w ramach instrumentu „Łącząc Europę” (2015–2020) oraz programu UE dla zdrowia (2021–2027).

Grupa ekspertów z krajów UE w dziedzinie e-zdrowia (eHMSEG) składa się z wyznaczanych przez kraje uczestniczące kierowników krajowych punktów kontaktowych. Członkowie grupy uczestniczą w tworzeniu i eksploatacji transgranicznej infrastruktury e-zdrowia oraz odpowiadają za tworzenie krajowych punktów kontaktowych ds. e-zdrowia.

W skład Zarządu Operacyjnego e-Zdrowie (eHOMB) wchodzą przedstawiciele służb wewnętrznych Komisji Europejskiej i przewodniczący grupy ekspertów z państw członkowskich ds. e-zdrowia (eHMSEG). Zarząd nadzoruje świadczenie usług i podejmuje taktyczne i operacyjne decyzje dotyczące europejskiej infrastruktury usług cyfrowych w dziedzinie e-zdrowia.

Materiały informacyjne

Więcej informacji: