Skip to main content
Public Health

Elektronske čezmejne zdravstvene storitve

Elektronska čezmejna zdravstvena storitev (eHDSI) je infrastruktura, ki evropskim državljanom zagotavlja neprekinjene zdravstvene storitve, kadar potujejo znotraj EU. To državam EU omogoča varno, učinkovito in interoperabilno izmenjavo zdravstvenih podatkov. Državljani lahko razpoložljive storitve prepoznajo pod sloganom „MyHealth @ EU“ (moje zdravje v EU).

ehdsi_logo_en.png

 

V vseh državah EU se uvajata naslednji dve elektronski čezmejni zdravstveni storitvi:

  • E-recept in e-izdajanje (smernice mreže e-zdravje o e-receptih,povzetek o pacientih) omogočata državljanom EU, da dobijo zdravila v lekarni druge države EU, in sicer na podlagi spletnega prenosa njihovega elektronskega recepta iz države, v kateri imajo stalno prebivališče, v državo, v katero potujejo.
  • Povzetek o pacientu (smernice mreže e-zdravje o povzetku o pacientih, opombe ob izdaji) vsebuje informacije o pomembnih vidikih, povezanih z zdravjem, kot so alergije, trenutno zdravljenje, predhodne bolezni, operacije itd. Je del obsežnejše zbirke zdravstvenih podatkov, ki se imenuje elektronski zdravstveni zapis. Spletni povzetek o pacientu zdravnikom v njihovem maternem jeziku zagotavlja osnovne informacije o pacientu, kadar ta prihaja iz druge države EU in morda ne pozna jezika te države.
    Dolgoročno bodo v EU na voljo tudi medicinske slike, laboratorijski rezultati in poročila o odpustih iz bolnišnice, kasneje tudi popolni zdravstveni zapisi. Izmenjava e-receptov in povzetkov o pacientih je na voljo vsem državam članicam.

Do leta 2025 se bosta obe storitvi postopoma začeli izvajati v naslednjih 25 državah članicah EU: Avstrija, Belgija, Hrvaška, Ciper, Češka, Estonija, Finska, Francija, Nemčija, Grčija, Madžarska, Irska, Italija, Litva, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Slovenija, Španija, Švedska, Slovaška, Latvija in Bolgarija.

Katere storitve so na voljo v katerih državah?

Dostop do zdravstvenih podatkov državljanov iz spodaj navedenih držav:imajo zdravniki iz naslednjih držav (z uporabo povzetka o pacientu):
ČeškaLuksemburg, Hrvaška, Portugalska, Francija, Nizozemska
MaltaLuksemburg, Portugalska, Hrvaška, Češka, Francija
PortugalskaMalta, Hrvaška, Luksemburg, Francija, Češka, Španija, Estonija, Nizozemska
HrvaškaMalta, Portugalska, Češka, Luksemburg, Francija, Španija
ŠpanijaPortugalska, Francija, Hrvaška
LuksemburgFrancija, Nizozemska
EstonijaPortugalska, Francija, Luksemburg
Zdravniki iz spodaj navedenih držav:imajo dostop do zdravstvenih podatkov državljanov iz naslednjih držav:
HrvaškaČeška, Malta, Portugalska, Španija
LuksemburgČeška, Malta, Portugalska, Hrvaška, Estonija
MaltaPortugalska, Hrvaška
Portugalska (SNS in SPMS)Malta, Hrvaška, Češka, Španija, Estonija
ČeškaHrvaška, Malta, Portugalska
FrancijaČeška, Malta, Portugalska, Hrvaška, Španija, Luksemburg, Estonija
ŠpanijaPortugalska, Hrvaška
NizozemskaČeška, Portugalska, Luksemburg
EstonijaPortugalska
E-recepte državljanov iz spodaj navedenih držav:sprejemajo lekarne v naslednjih državah:
HrvaškaFinska, Estonija, Portugalska, Španija
EstonijaFinska, Hrvaška, Portugalska, Poljska
FinskaEstonija, Hrvaška, Portugalska, Poljska
Portugalska (SNS in SPMS)Estonija, Finska, Hrvaška, Španija, Poljska
ŠpanijaPortugalska, Hrvaška, Poljska
PoljskaHrvaška, Španija, Finska
Lekarne iz spodaj navedenih držav:priznavajo e-recepte državljanov naslednjih držav:
HrvaškaFinska, Estonija, Portugalska, Španija, Poljska
EstonijaFinska, Hrvaška, Portugalska
FinskaEstonija, Portugalska, Hrvaška, Poljska
PortugalskaFinska, Hrvaška, Estonija, Španija, Poljska
ŠpanijaPortugalska, Hrvaška, Poljska
PoljskaEstonija, Portugalska, Španija, Finska

Upravljanje in financiranje

Infrastruktura za digitalne storitve e-zdravja (eHDSI) olajšuje čezmejno izmenjavo zdravstvenih podatkov, vključno s povzetki o pacientih in e-recepti. Evropska komisija v okviru osnovnih storitev zagotavlja državam EU skupno infrastrukturo IKT in medsektorske storitve (terminologija, interoperabilnost itd.). Države članice lahko s finančno pomočjo Instrumenta za povezovanje Evrope (2015–2020) in programa EU za zdravje (2021–2027) vzpostavijo „generične storitve“ za povezovanje nacionalnih sistemov e-zdravja prek „nacionalnih kontaktnih točk za e-zdravje (NCPeH)“.

Strokovna skupina držav članic za infrastrukturo za digitalne storitve e-zdravja (eHMSEG) – sestavljajo jo vodje, odgovorni za izvajanje nacionalnih kontaktnih točk na področju e-zdravja. Imenujejo jih sodelujoče države. Člani sodelujejo pri uvajanju in delovanju čezmejne infrastrukture e-zdravja in so odgovorni za vzpostavitev nacionalnih kontaktnih točk za e-zdravje.

Odbor za operativno upravljanje e-zdravja (eHOMB) – sestavljajo ga predstavniki notranjih služb Evropske komisije in eHMSEG. Odbor nadzira zagotavljanje storitev ter sprejema taktične in operativne odločitve v zvezi z eHDSI.

Komunikacijsko gradivo

Sorodne informacije: