Skip to main content
Public Health

Elektroniskie pārrobežu veselības aprūpes pakalpojumi

E-veselības digitālo pakalpojumu infrastruktūra (eHDSI) nodrošina aprūpes nepārtrauktību ES iedzīvotājiem, kad viņi dodas ceļojumā uz citu ES valsti. Tā ļauj ES dalībvalstīm apmainīties ar datiem par veselību drošā, efektīvā un sadarbspējīgā veidā. Iedzīvotāji var viegli atpazīt zīmolu “MyHealth@EU”, kas norāda uz pakalpojumu pieejamību.

ehdsi_logo_en.png

 

Pašlaik visās ES valstīs tiek ieviesti divi pārrobežu e-veselības aprūpes pakalpojumi:

  • e-receptes un e-izsniegšana (e-veselības tīkla vadlīnijas par e-receptēm, informācija par laidienu) ļauj ES iedzīvotājiem iegādāties zāles aptiekā, kas atrodas citā ES dalībvalstī, jo šajā sistēmā receptes tiek elektroniski pārsūtītas no dzīvesvietas valsts uz valsti, kuru plānots apmeklēt;
  • pacienta veselības pārskats (e-veselības tīkla vadlīnijas par pacienta veselības pārskatu, Piezīmes par versijām) sniedz informāciju par svarīgiem ar veselību saistītiem aspektiem, piemēram, alerģijām, zāļu lietošanu, iepriekšējām slimībām, ķirurģiskām operācijām utt. Tā ir daļa no plašākas veselības datu kopas, ko sauc par e-veselības pacienta karti. Izmantojot elektronisko pacienta veselības pārskatu, ārsti var iegūt informāciju par pacientu savā dzimtajā valodā, kas ir svarīgi, ja pacients ir no citas ES valsts un ja pastāv valodas barjera.
    Ilgtermiņā kopā ar pacienta veselības pārskatu visā ES būs pieejami arī diagnostikas vajadzībām uzņemtie attēli, laboratorisku izmeklējumu rezultāti un slimnīcu izraksti. E-recepšu un pacientu veselības pārskatu apmaiņa ir pieejama visām ES valstīm.

Līdz 2025. gadam šos abus pakalpojumus pakāpeniski ieviesīs 25 ES valstis: Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehija, Francija, Grieķija, Horvātija, Igaunija, Itālija, Īrija, Kipra, Latvija, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Polija, Portugāle, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Ungārija, Vācija un Zviedrija.

Kādi pakalpojumi ir pieejami dažādās valstīs?

Datiem par šādu valstu iedzīvotāju veselību:izmantojot pacienta veselības pārskatu, var piekļūt šādu valstu ārsti:
ČehijaLuksemburga, Horvātija, Portugāle, Francija, Nīderlande
MaltaLuksemburga, Portugāle, Horvātija, Čehija, Francija
PortugāleMalta, Horvātija, Luksemburga, Francija, Čehija, Spānija, Igaunija, Nīderlande
HorvātijaMalta, Portugāle, Čehija, Luksemburga, Francija
SpānijaPortugāle, Francija
LuksemburgaČehija, Francija, Nīderlande
IgaunijaPortugāle, Francija, Luksemburga
Ārsti no šādām valstīm:var piekļūt šādu valstu iedzīvotāju veselības datiem:
HorvātijaČehija, Malta, Portugāle
LuksemburgaČehija, Malta, Portugāle, Horvātija, Igaunija
MaltaPortugāle, Horvātija
Portugāle (SNS un SPMS tīmekļvietnes)Malta, Horvātija, Čehija, Spānija, Igaunija
ČehijaHorvātija, Malta, Portugāle, Luksemburga
FrancijaČehija, Malta, Portugāle, Horvātija, Spānija, Luksemburga, Igaunija
SpānijaPortugāle
NīderlandeČehija, Portugāle, Luksemburga
IgaunijaPortugāle
Šādu valstu iedzīvotāji:savas e-receptes var izgūt šādu valstu aptiekās:
HorvātijaSomija, Igaunija, Portugāle, Polija, Spānija
IgaunijaHorvātija, Portugāle, Somija, Spānija
SomijaIgaunija, Horvātija, Portugāle, Polija
Portugāle (SNS un SPMS tīmekļvietnes)Igaunija, Horvātija, Somija, Spānija, Polija
SpānijaPortugāle, Horvātija
PolijaSomija
Farmaceiti no šādām valstīm:pieņem e-receptes, ko uzrāda šādu valstu iedzīvotāji:
HorvātijaIgaunija, Portugāle, Somija, Spānija
IgaunijaHorvātija, Portugāle, Somija
SomijaIgaunija, Polija, Portugāle, Horvātija
PortugāleHorvātija, Igaunija, Somija, Spānija
SpānijaPortugāle, Horvātija
PolijaHorvātija, Igaunija, Portugāle, Somija

Pārvaldība un finansējums

E-veselības digitālo pakalpojumu infrastruktūra (eHDSI) atvieglo pārrobežu apmaiņu ar veselības datiem, tai skaitā pacientu veselības pārskatiem un e-receptēm. Ar “pamatpakalpojumiem” Eiropas Komisija nodrošina ES dalībvalstīm kopīgu IKT infrastruktūru un transversālus pakalpojumus (terminoloģiju, sadarbspēju utt.). Pēc tam tās var ieviest “vispārējos pakalpojumus”, lai savienotu valstu e-veselības sistēmas, izmantojot nacionālos e-veselības kontaktpunktus. Šīs darbības finansiāli atbalsta no Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (EISI) Telekomunikāciju programmas (2015–2020) un programmas “ES — veselībai” (2021-2027).

E-veselības digitālo pakalpojumu infrastruktūras ES dalībvalstu ekspertu grupā (eHMSEG) darbojas iesaistīto valstu nozīmēti vadītāji, kas atbild par nacionālo e-veselības kontaktpunktu darbību. Grupas dalībnieki palīdz izvērst e-veselības pārrobežu infrastruktūru un nodrošināt tās darbību, kā arī atbild par nacionālo e-veselības kontaktpunktu izveidi.

E-veselības darbības vadības padomi (eHOMB) veido Eiropas Komisijas iekšējo dienestu pārstāvji un eHMSEG priekšsēdētāji. Tā pārrauga pakalpojumu sniegšanu un pieņem taktiskus un operatīvus lēmumus par eHDSI.

Informatīvi materiāli

Saistīta informācija