Skip to main content
Public Health

Elektronické služby poskytovania cezhraničnej zdravotnej starostlivosti

Infraštruktúra digitálnych služieb elektronického zdravotníctva (eHDSI) je infraštruktúra zabezpečujúca kontinuitu starostlivosti o európskych občanov počas cestovania do zahraničia v rámci EÚ. Krajinám EÚ sa tým poskytuje možnosť vymieňať si zdravotné údaje bezpečným, účinným a interoperabilným spôsobom. Občania môžu ľahko rozpoznať dostupnosť služieb pod značkou „Moje zdravie @ EÚ“.

ehdsi_logo_en.png

 

V súčasnosti sa vo všetkých krajinách EÚ zavádzajú tieto dve elektronické služby poskytovania cezhraničnej zdravotnej starostlivosti:

  • Elektronické predpisovanie liekov a výdaj ereceptu (usmernenia siete elektronického zdravotníctva o predpise ereceptu) umožňuje občanom EÚ získať lieky v lekárni, ktorá sa nachádza v inej krajine EÚ, a to vďaka online prenosu elektronického predpisu z ich krajiny pôvodu do krajiny, v ktorej sa zdržiavajú.
  • Súhrnné údaje o pacientovi (usmernenia siete elektronického zdravotníctva o súhrnných údajoch o pacientovi, poznámky k vydaniu) poskytujú informácie o dôležitých aspektoch týkajúcich sa zdravia, ako sú alergie, užívané lieky, predchádzajúce ochorenia, operácie atď. Sú súčasťou väčšieho súboru údajov o zdraví známeho ako elektronický zdravotný záznam. Cieľom digitálnych súhrnných údajov o pacientovi je poskytnúť lekárom v ich vlastnom jazyku základné informácie o pacientovi, ktorý pochádza z inej krajiny EÚ, a predísť tak prípadnej jazykovej bariére.
    Z dlhodobého hľadiska budú v celej EÚ k dispozícii aj lekárske snímky, laboratórne výsledky a správy o prepustení z nemocnice, pričom neskôr bude nasledovať úplný zdravotný záznam. Výmena ereceptov a súhrnných údajov o pacientovi je otvorená pre všetky krajiny EÚ.

Do roku 2025 sa tieto dve služby postupne zavedú v týchto 25 krajinách EÚ: Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko a Taliansko.

Ktoré služby sú k dispozícii v ktorých krajinách?

So zdravotnými údajmi občanov z týchto krajín:sa môžu prostredníctvom súhrnných údajov o pacientovi oboznámiť lekári z týchto krajín:
Česká republikaLuxembursko, Chorvátsko, Portugalsko, Francúzsko
MaltaLuxembursko, Portugalsko, Chorvátsko, Česká republika, Francúzsko
PortugalskoMalta, Chorvátsko, Luxembursko, Francúzsko, Česká republika, Španielsko
ChorvátskoMalta, Portugalsko, Česká republika, Luxembursko, Francúzsko
ŠpanielskoPortugalsko
Lekári z týchto krajín:majú prístup k zdravotným údajom občanov pochádzajúcich z týchto krajín:
ChorvátskoČeská republika, Malta, Portugalsko
LuxemburskoČeská republika, Malta, Portugalsko, Chorvátsko
MaltaPortugalsko, Chorvátsko
Portugalsko (webové sídla SNS a SPMS)Malta, Chorvátsko, Česká republika, Španielsko
Česká republikaChorvátsko, Malta, Portugalsko
FrancúzskoČeská republika, Malta, Portugalsko, Chorvátsko
ŠpanielskoPortugalsko
HolandskoČeská republika, Portugalsko
Erecepty občanov z týchto krajín:sú platné v lekárňach v týchto krajinách:
ChorvátskoFínsko, Estónsko, Portugalsko
EstónskoFínsko, Chorvátsko
FínskoEstónsko, Chorvátsko, Portugalsko
Portugalsko (webové sídla SNS a SPMS)Estónsko, Fínsko, Chorvátsko
Farmaceuti z týchto krajín:môžu na základe ereceptov vydať lieky občanom z týchto krajín:
ChorvátskoFínsko, Estónsko, Portugalsko
EstónskoFínsko, Chorvátsko, Portugalsko
FínskoEstónsko, Portugalsko, Chorvátsko
PortugalskoFínsko, Chorvátsko

Riadenie a financovanie

Infraštruktúra digitálnych služieb elektronického zdravotníctva (eHDSI) uľahčuje cezhraničnú výmenu údajov týkajúcich sa zdravia vrátane súhrnných údajov o pacientoch a elektronických predpisov. Európska komisia v rámci „základných služieb“ poskytuje krajinám EÚ jednotnú infraštruktúru a prierezové služby v oblasti IKT (terminológia, interoperabilita atď.). Krajiny potom môžu vytvoriť „generické služby“ na pripojenie národných sietí elektronického zdravotníctva prostredníctvom „národných kontaktných miest pre elektronické zdravotníctvo (NCPeH)“ s finančnou pomocou Nástroja na prepájanie Európy pre telekomunikácie (2015 – 2020) a programu EU4Health (2021 – 2027).

Expertná skupina krajín EÚ pre eHDSI (eHMSEG) pozostáva z manažérov zodpovedných za implementáciu NCPeH, ktorí sú nominovaní zúčastnenými krajinami. Členovia sa zúčastňujú na zavádzaní a prevádzkovaní cezhraničnej infraštruktúry elektronického zdravotníctva a nesú zodpovednosť za zriaďovanie národných kontaktných miest pre elektronické zdravotníctvo.

Výbor pre operačné riadenie elektronického zdravotníctva (eHOMB) pozostáva zo zástupcov interných odborov Európskej komisie a predsedov eHMSEG. Dohliada na poskytovanie služieb a prijíma taktické a operačné rozhodnutia týkajúce sa eHDSI.

Komunikačné materiály

Súvisiace informácie: