Skip to main content
Public Health

Valtioiden rajat ylittävät sähköiset terveyspalvelut

Sähköisten terveyspalvelujen digitaalisen palveluinfrastruktuurin (eHDSI) avulla varmistetaan EU:n alueella liikkuvien EU-kansalaisten hoidon jatkuvuus. Yhteentoimivan sähköisen palvelun avulla EU-maat voivat vaihtaa terveystietoja turvallisesti ja tehokkaasti. Kansalaiset voivat helposti tunnistaa saatavilla olevat palvelut tunnuksesta MyHealth@EU (Minun terveyteni @ EU).

ehdsi_logo_en.png

 

Kaikissa EU-maissa ollaan ottamassa käyttöön kaksi valtioiden rajat ylittävää sähköistä terveyspalvelua:

  • Sähköiset reseptit eli lääkemääräykset ja sähköiset lääketoimitukset (ks. sähköisten terveyspalvelujen verkoston ohjeet sähköisistä lääkemääräyksistä): lääkemääräykset siirtyvät suojatussa tietojärjestelmässä potilaan asuinmaasta siihen maahan, jossa hän kulloinkin vierailee. Näin potilas voi ostaa lääkkeensä toisessa EU-maassa sijaitsevasta apteekista.
  • Potilastietojen yhteenvedot (ks: sähköisten terveyspalvelujen verkoston ohjeet potilastietojen yhteenvedoista ja versiokommentit): yhteenvedossa on tietoa tärkeistä potilaan terveyteen liittyvistä tekijöistä, kuten allergioista, nykyisestä lääkityksestä, aiemmista sairauksista ja leikkauksista. Potilastietojen yhteenvedot ovat osa sähköistä potilaskertomusta, johon terveystietoja kerätään laajemmin. Sähköisen potilastietojen yhteenvedon avulla lääkärit saavat potilasta koskevat olennaiset tiedot omalla kielellään, mikä voi olla hyödyllistä, jos potilas tulee toisesta EU-maasta ja eri kielialueelta.
    Pidemmällä aikavälillä lääketieteellisten kuvien, laboratoriotulosten ja kotiuttamislausuntojen sekä myöhemmässä vaiheessa myös koko terveysrekisterin on määrä olla käytössä kaikkialla EU:ssa. Sähköisten reseptien ja potilastietojen yhteenvetojen vaihtoon voivat osallistua kaikki EU-maat.

Vuoden 2025 loppuun mennessä molemmat palvelut otetaan asteittain käyttöön seuraavissa 25 EU-maassa: Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Kroatia, Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Portugali, Puola, Ranska, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi, Tšekki, Unkari ja Viro.

Mitkä palvelut ovat käytössä missäkin maassa?

Näiden maiden potilaiden terveystiedot (potilastietojen yhteenvedot):ovat lääkärien nähtävissä näissä maissa:
TšekkiKroatia, Luxemburg, Portugali, Ranska
MaltaKroatia, Luxemburg, Portugali, Ranska, Tšekki
PortugaliEspanja, Kroatia, Luxemburg, Malta, Ranska, Tšekki
KroatiaLuxemburg, Malta, Portugali, Ranska, Tšekki
EspanjaPortugali
Näiden maiden lääkärit:voivat nähdä näiden maiden potilaiden terveystietoja:
KroatiaMalta, Portugali, Tšekki
LuxemburgKroatia, Malta, Portugali, Tšekki
MaltaKroatia, Portugali
Portugali (SNS:n sivusto ja SPMS:n sivusto)Espanja, Kroatia, Malta, Tšekki
TšekkiKroatia, Malta, Portugali
RanskaKroatia, Malta, Portugali, Tšekki
EspanjaPortugali
AlankomaatPortugali, Tšekki
Näiden maiden sähköiset reseptit:kelpaavat näiden maiden apteekeissa:
KroatiaPortugali, Suomi, Viro
ViroKroatia, Suomi
SuomiKroatia, Portugali, Viro
Portugali (SNS:n sivusto ja SPMS:n sivusto)Kroatia, Suomi, Viro
Näiden maiden apteekit:kelpuuttavat näiden maiden sähköiset reseptit:
KroatiaPortugali, Suomi, Viro
ViroKroatia, Portugali, Suomi
SuomiKroatia, Portugali, Viro
PortugaliKroatia, Suomi

Hallinnointi ja rahoitus

Sähköisten terveyspalvelujen digitaalinen palveluinfrastruktuuri (eHDSI) helpottaa terveystietojen, esimerkiksi potilastietojen yhteenvetojen ja sähköisten lääkemääräysten, vaihtoa yli rajojen. Euroopan komissio tarjoaa nk. ydinpalvelujen avulla EU-maille tieto- ja viestintätekniikan yhteisen infrastruktuurin sekä monialaisia palveluja (terminologia, yhteentoimivuus jne.). Tämän jälkeen maat voivat ottaa käyttöön yleisluonteisia palveluja ja kansalliset sähköiset terveydenhuoltojärjestelmät voidaan liittää toisiinsa sähköisten terveyspalvelujen kansallisten yhteyspisteiden (NCPeH) kautta. Rahoitustukea tähän on saatavissa televiestintäalan Verkkojen Eurooppa -välineestä (2015–2020) ja EU4Health-ohjelmasta (2021–2027).

EU-maiden sähköisten terveyspalvelujen digitaalisen palveluinfrastruktuurin asiantuntijaryhmään (eHMSEG) kuuluvat sähköisten terveyspalvelujen kansallisten yhteyspisteiden (NCPeH) täytäntöönpanosta vastaavat, osallistujamaiden nimittämät johtajat. Jäsenet osallistuvat sähköisten terveyspalvelujen infrastruktuurin käyttöönottoon ja toimintaan sekä vastaavat sähköisten terveyspalvelujen kansallisten yhteyspisteiden perustamisesta.

Sähköisten terveyspalvelujen operatiivinen hallintoneuvosto (eHOMB) koostuu Euroopan komission yksiköiden edustajista ja eHMSEGin puheenjohtajista. Se valvoo palvelujen tarjoamista ja tekee eHDSI:tä koskevia taktisia ja operatiivisia päätöksiä.

Tiedotusaineisto

Lisätietoa