Skip to main content
Public Health

Valtion rajat ylittävät sähköiset terveyspalvelut

Sähköisten terveyspalvelujen digitaalisen palveluinfrastruktuurin (eHDSI) avulla varmistetaan EU:n alueella liikkuvien EU-kansalaisten hoidon jatkuvuus. Tämän yhteisen sähköisen palvelun avulla EU-maat voivat vaihtaa terveystietoja turvallisesti ja tehokkaasti. Kansalaiset voivat helposti tunnistaa saatavilla olevat palvelut MyHealth@EU-tunnuksesta (Minun terveyteni @ EU).

ehdsi_logo_en.png

 

Kaikissa EU-maissa ollaan ottamassa käyttöön kaksi valtioiden rajat ylittävää sähköistä terveyspalvelua:

  • Sähköiset reseptit eli lääkemääräykset ja sähköiset lääketoimitukset (ks. sähköisten terveyspalvelujen verkoston ohjeet sähköisistä lääkemääräyksistä ja versiokommentit): lääkemääräykset siirtyvät suojatussa tietojärjestelmässä potilaan asuinmaasta siihen maahan, jossa hän kulloinkin vierailee. Näin potilas voi ostaa lääkkeensä toisessa EU-maassa sijaitsevasta apteekista.
  • Potilastietojen yhteenvedot (ks: sähköisten terveyspalvelujen verkoston ohjeet potilastietojen yhteenvedoista ja versiokommentit): yhteenvedossa on tietoa tärkeistä potilaan terveyteen liittyvistä tekijöistä, kuten allergioista, nykyisestä lääkityksestä, aiemmista sairauksista ja leikkauksista. Potilastietojen yhteenvedot ovat osa sähköistä potilaskertomusta, johon terveystietoja kerätään laajemmin. Sähköisen potilastietojen yhteenvedon avulla lääkärit saavat potilasta koskevat olennaiset tiedot omalla kielellään, mikä voi olla hyödyllistä, jos potilas tulee toisesta EU-maasta ja eri kielialueelta.
    Pidemmällä aikavälillä lääketieteellisten kuvien, laboratoriotulosten ja kotiuttamislausuntojen sekä myöhemmässä vaiheessa myös koko potilaskertomuksen on määrä olla käytössä kaikkialla EU:ssa. Sähköisten reseptien ja potilastietojen yhteenvetojen vaihtoon voivat osallistua kaikki EU-maat.

Molemmat palvelut otetaan asteittain käyttöön vuoden 2025 loppuun mennessä seuraavissa 25 EU-maassa: Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Kroatia, Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Portugali, Puola, Ranska, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi, Tšekki, Unkari ja Viro.

Mitkä palvelut ovat käytössä missäkin maassa?

Näiden maiden potilaiden terveystiedot (potilastietojen yhteenvedot):ovat lääkärien nähtävissä näissä maissa:
TšekkiAlankomaat, Kroatia, Luxemburg, Portugali, Ranska
MaltaKroatia, Luxemburg, Portugali, Ranska, Tšekki
PortugaliAlankomaat, Espanja, Kroatia, Luxemburg, Malta, Ranska, Tšekki, Viro
KroatiaLuxemburg, Malta, Portugali, Ranska, Tšekki
EspanjaPortugali, Ranska
LuxemburgAlankomaat, Ranska, Tšekki
ViroLuxemburg, Portugali, Ranska
Näiden maiden lääkärit:voivat nähdä näiden maiden potilaiden terveystietoja:
KroatiaMalta, Portugali, Tšekki
LuxemburgKroatia, Malta, Portugali, Tšekki, Viro
MaltaKroatia, Portugali
Portugali (SNS:n sivusto ja SPMS:n sivusto)Espanja, Kroatia, Malta, Tšekki, Viro
TšekkiKroatia, Luxemburg, Malta, Portugali
RanskaEspanja, Kroatia, Luxemburg, Malta, Portugali, Tšekki, Viro
EspanjaPortugali
AlankomaatLuxemburg, Portugali, Tšekki
ViroPortugali
Näiden maiden sähköiset reseptit:kelpaavat näiden maiden apteekeissa:
KroatiaSuomi, Espanja, Portugali, Puola, Viro
ViroSuomi, Espanja, Kroatia, Portugali
SuomiKroatia, Portugali, Puola, Viro
Portugali (SNS:n sivusto ja SPMS:n sivusto)Suomi, Espanja, Kroatia, Puola, Viro
EspanjaKroatia, Portugali
PuolaSuomi
Näiden maiden apteekit:kelpuuttavat näiden maiden sähköiset reseptit:
KroatiaSuomi, Espanja, Portugali, Viro
ViroSuomi, Kroatia, Portugali
SuomiKroatia, Portugali, Puola, Viro
PortugaliSuomi, Espanja, Kroatia, Viro
EspanjaKroatia, Portugali
PuolaSuomi, Kroatia, Portugali, Viro

Hallinnointi ja rahoitus

Sähköisten terveyspalvelujen digitaalinen palveluinfrastruktuuri (eHDSI) helpottaa terveystietojen, esimerkiksi potilaskertomusten ja sähköisten lääkemääräysten, vaihtoa yli rajojen. Euroopan komissio tarjoaa nk. ydinpalvelujen avulla EU-maille tieto- ja viestintätekniikan yhteisen infrastruktuurin sekä monialaisia palveluja (terminologia, yhteentoimivuus jne.). Tämän jälkeen maat voivat ottaa käyttöön yleisluonteisia palveluja ja kansalliset sähköiset terveydenhuoltojärjestelmät voidaan liittää toisiinsa sähköisten terveyspalvelujen kansallisten yhteyspisteiden (NCPeH) kautta. Rahoitustukea tähän on saatavissa televiestintäalan Verkkojen Eurooppa -välineestä (2015–2020) ja EU4Health-ohjelmasta (2021–2027).

EU-maiden sähköisten terveyspalvelujen digitaalisen palveluinfrastruktuurin asiantuntijaryhmään (eHMSEG) kuuluvat sähköisten terveyspalvelujen kansallisten yhteyspisteiden (NCPeH) täytäntöönpanosta vastaavat, osallistujamaiden nimittämät johtajat. Jäsenet osallistuvat sähköisten terveyspalvelujen infrastruktuurin käyttöönottoon ja toimintaan sekä vastaavat sähköisten terveyspalvelujen kansallisten yhteyspisteiden perustamisesta.

Sähköisten terveyspalvelujen operatiivinen hallintoneuvosto (eHOMB) koostuu Euroopan komission yksiköiden edustajista ja eHMSEGin puheenjohtajista. Se valvoo palvelujen tarjoamista ja tekee eHDSI:tä koskevia taktisia ja operatiivisia päätöksiä.

Tiedotusaineisto

Lisätietoja: