Skip to main content
Public Health

L-Ispazju Ewropew tad-<i>Data</i> dwar is-Saħħa

Sabiex jiġi sfruttat il-potenzjal sħiħ tad-data dwar is-saħħa, il-Kummissjoni Ewropea qed tippreżenta regolament biex tistabbilixxi l-Ispazju Ewropew tad-Data dwar is-Saħħa. Din il-proposta

  • tappoġġja lill-individwi biex jieħdu kontroll tad-data dwar is-saħħa tagħhom stess
  • tappoġġja l-użu tad-data dwar is-saħħa għal twassil aħjar tal-kura tas-saħħa, riċerka, innovazzjoni u tfassil tal-politika aħjar u
  • tippermetti lill-UE tagħmel użu sħiħ mill-potenzjal offrut minn skambju, użu u użu mill-ġdid siguri u sikuri tad-data dwar is-saħħa

L-Ispazju Ewropew tad-Data dwar is-Saħħa hu ekosistema speċifika tas-saħħa li hi magħmula minn regoli, standards u prattiki komuni, infrastrutturi u qafas ta’ governanza li għandha l-għan li

  • tagħti s-setgħa lill-individwi permezz ta’ aċċess diġitali akbar għad-data elettronika tagħhom dwar is-saħħa u l-kontroll tagħha, fil-livell nazzjonali u fl-UE kollha, u appoġġ għall-moviment liberu tagħhom, kif ukoll it-trawwim ta’ suq uniku ġenwin għas-sistemi tar-rekords elettroniċi tas-saħħa, l-apparati mediċi rilevanti u s-sistemi tal-IA b’riskju għoli (użu primarju tad-data)
  • tipprovdi struttura konsistenti, affidabbli u effiċjenti għall-użu tad-data dwar is-saħħa għar-riċerka, l-innovazzjoni, it-tfassil tal-politika u l-attivitajiet regolatorji (użu sekondarju tad-data)

Bħala tali, l-Ispazju Ewropew tad-Data dwar is-Saħħa hu pilastru ewlieni tal-Unjoni Ewropea tas-Saħħa b’saħħitha u hu l-ewwel spazju komuni tad-data tal-UE f’qasam speċifiku li joħroġ mill-istrateġija Ewropea għad-data.

Il-fiduċja hi faċilitatur fundamentali għas-suċċess tal-Ispazju Ewropew tad-Data dwar is-Saħħa. L-Ispazju Ewropew tad-Data dwar is-Saħħa se jipprovdi ambjent affidabbli għall-aċċess sikur u l-ipproċessar ta’ firxa wiesgħa ta’ data dwar is-saħħa. Ikompli jibni fuq ir-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data (GDPR), l-Att propost dwar il-Governanza tad-Data, l-abbozz tal-Att dwar id-Data u d-Direttiva dwar in-Network u s-Sistemi tal-Informazzjoni.

Bħala oqfsa orizzontali, dawn jipprovdu regoli li japplikaw ukoll għas-settur tas-saħħa. Madankollu, ġew żviluppati regoli aktar speċifiċi fir-Regolament dwar l-Ispazju Ewropew tad-Data dwar is-Saħħa, filwaqt li titqies is-sensittività tad-data dwar is-saħħa.

Il-proposta għar-Regolament Ewropew dwar id-Data tas-Saħħa hi akkumpanjata minn Komunikazzjoni mill-Kummissjoni. Hi r-riżultat ta’ proċess li inkluda valutazzjoni tal-impatt u konsultazzjoni pubblika miftuħa.

Aktar informazzjoni