Przejdź do treści głównej
Public Health

Europejska przestrzeń danych dotyczących zdrowia

Europejska przestrzeń danych dotyczących zdrowia będzie podstawą silnej Europejskiej Unii Zdrowotnej. Jest to pierwsza wspólna unijna przestrzeń danych w konkretnym obszarze. Powstała ona dzięki europejskiej strategii w zakresie danych.

Wiosną 2024 r. Parlament Europejski i Rada osiągnęły porozumienie polityczne dotyczące wniosku Komisji w sprawie europejskiej przestrzeni danych dotyczących zdrowia.

Europejska przestrzeń danych dotyczących zdrowia:

  • umożliwi osobom fizycznym kontrolę nad ich danymi dotyczącymi zdrowia i ułatwi wymianę danych na potrzeby świadczenia usług opieki zdrowotnej w całej UE (pierwotne wykorzystywanie danych)
  • pomoże w stworzeniu prawdziwego jednolitego rynku systemów elektronicznej dokumentacji medycznej
  • zapewni spójny, wiarygodny i skuteczny system wykorzystania danych dotyczących zdrowia na potrzeby badań naukowych, innowacji, kształtowania polityki i działań regulacyjnych (wtórne wykorzystywanie danych).

Dzięki temu europejska przestrzeń danych dotyczących zdrowia umożliwi UE pełne wykorzystanie potencjału bezpiecznej wymiany danych, a także wykorzystywanie i ponowne wykorzystywanie danych dotyczących zdrowia. Będzie to korzystne dla pacjentów, naukowców, innowatorów i organów regulacyjnych.

Sukces europejskiej przestrzeni danych dotyczących zdrowia w głównej mierze zależy od zaufania. Europejska przestrzeń danych dotyczących zdrowia będzie stanowić pewne otoczenie, dające bezpieczny dostęp do szerokiego zakresu danych dotyczących zdrowia oraz umożliwiające ich przetwarzanie. Powstanie ona w oparciu o:

Akty te stanowią horyzontalne ramy przepisów obowiązujących w sektorze ochrony zdrowia. Europejska przestrzeń danych dotyczących zdrowia pozwoli natomiast stworzyć szczegółowe przepisy sektorowe, z uwzględnieniem wrażliwości danych dotyczących zdrowia.

Europejska przestrzeń danych dotyczących zdrowia będzie też przewidywać możliwość rezygnacji w odniesieniu do:

  • pierwotnego wykorzystywania danych – państwa członkowskie mogą zezwolić placówkom na całkowite zrezygnowanie ze stosowania infrastruktury europejskiej przestrzeni danych dotyczących zdrowia, która powstanie;
  • wtórnego wykorzystywania danych – przepisy dotyczące rezygnacji zagwarantują równowagę między poszanowaniem życzeń pacjentów a zapewnieniem powołanym osobom, w interesie publicznym, dostępu do odpowiednich danych.

Budowa europejskiej przestrzeni danych dotyczących zdrowia będzie wymagała znacznych prac rozwojowych. Aby je wspomóc, Komisja współfinansuje m.in.:

Wnioskowi legislacyjnemu dotyczącemu europejskiej przestrzeni danych dotyczących zdrowia towarzyszy komunikat Komisji. Proces ustawodawczy obejmował ocenę skutków i otwarte konsultacje publiczne.

Dodatkowe informacje