Skip to main content
Public Health

Spațiul european al datelor privind sănătatea

Pentru a valorifica întregul potențial al datelor privind sănătatea, Comisia Europeană prezintă un regulament de instituire a spațiului european al datelor privind sănătatea. Această propunere:

  • îi ajută pe cetățeni să preia controlul asupra datelor lor medicale
  • sprijină utilizarea datelor privind sănătatea pentru a îmbunătăți asistența medicală, cercetarea, inovarea și elaborarea politicilor
  • îi permite UE să valorifice pe deplin potențialul oferit de schimbul, utilizarea și reutilizarea în condiții de siguranță și securitate a datelor medicale.

Spațiul european al datelor privind sănătatea este un ecosistem specific sectorului medical, alcătuit din norme, standarde și practici comune, infrastructuri și un cadru de guvernanță. El își propune:

  • să le ofere cetățenilor mai multe mijloace de a acționa, sporindu-le accesul digital la datele lor electronice privind sănătatea și controlul asupra acestora, la nivel național și european, să sprijine libera circulație a cetățenilor și să promoveze o piață unică autentică pentru sistemele de dosare electronice de sănătate, dispozitivele medicale relevante și sistemele IA cu risc ridicat (utilizarea primară a datelor)
  • să asigure un cadru coerent, de încredere și eficient pentru utilizarea datelor privind sănătatea pentru activități de cercetare, de inovare, de elaborare a politicilor și de reglementare (utilizarea secundară a datelor)

Ca atare, spațiul european al datelor privind sănătatea este un pilon esențial al unei uniuni europene a sănătății puternice și este primul spațiu comun al datelor la nivelul UE într-un domeniu specific care rezultă din strategia europeană privind datele.

Încrederea este un factor determinant fundamental pentru succesul spațiului european al datelor privind sănătatea. Spațiul european al datelor privind sănătatea va oferi un cadru de încredere pentru accesul securizat la o gamă largă de date privind sănătatea și pentru prelucrarea securizată a acestora. El se bazează în continuare pe Regulamentul general privind protecția datelor (RGPD), pe propunerea de lege privind guvernanța datelor, pe proiectul de act legislativ privind datele și pe Directiva privind rețelele și sistemele informatice.

În calitate de cadre orizontale, acestea prevăd norme care se aplică și sectorului sănătății. Cu toate acestea, în regulamentul referitor la spațiul european al datelor privind sănătatea sunt elaborate norme mai specifice, ținând seama de sensibilitatea acestor date.

Propunerea de regulament european referitor la datele privind sănătatea este însoțită de o comunicare a Comisiei. Aceasta este rezultatul unui proces care a inclus o evaluare a impactului și o consultare publică deschisă.

Informații suplimentare