Skip to main content
Public Health

Bilten Zdravje-EU, št. 228: V žarišču

Ali državljani EU uživajo koristi direktive o čezmejnem zdravstvenem varstvu?

Andrzej Rys, direktor za zdravstvene sisteme, zdravstvene proizvode in inovacije pri Generalnem direktoratu Evropske komisije za zdravje in varnost hrane, je dejal, da direktiva o čezmejnem zdravstvenem varstvu spodbuja sodelovanje med zdravstvenimi sistemi in pojasnjuje pravice pacientov, ki prejemajo storitve zdravstvenega varstva v drugi državi Evropske unije. Zakonodaja, ki ima resničen vpliv na državljane EU, mora biti bolje poznana.

Glavna spoznanja triletnega poročila Komisije

Kadar govorimo o spoznanjih, ne gre za to, da bi nagovarjali k „zdravstvenemu turizmu“, ampak da ljudem omogočimo, da uporabijo svojo pravico do dostopa do dobrega strokovnega znanja in zdravljenja, tudi kadar to ni na razpolago v domači državi.

Kakšen je bil dosedanji učinek Direktive?

Direktiva je izboljšala pravno varnost in jasnost za čezmejne in domače paciente glede njihovih pravic. Tako okrepljena pravna varnost je koristila ne le pacientom, temveč tudi nacionalnim organom, odgovornim za njihovo obravnavo.

Ta direktiva je državam članicam tudi omogočila, da prostovoljno sodelujejo pri prizadevanjih za kohezijo med obmejnimi regijami ter pri pospeševanju sodelovanja na področju e-zdravja in evropskih referenčnih mrež za redke in kompleksne bolezni. 24 evropskih referenčnih mrež, ki so začele delovati v Vilni marca 2017, bo omogočilo izboljšave pri diagnosticiranju, zdravljenju in obvladovanju redkih bolezni, sodelovanje in združevanje virov pa bosta omogočila napredek pri raziskavah. Dosežen je bil znaten napredek in vesel sem, da so evropske referenčne mreže zelo konkreten primer dodane vrednosti EU in koristi, ki jih lahko prinese Evropa, kadar združimo prizadevanja na različnih tematskih področjih, namesto da bi delovali ločeno drug od drugega.

Naslednji mejniki

Pregledi skladnosti in dialogi z državami članicami se bodo nadaljevali v naslednjem obdobju poročanja, ko bomo bolje izkoristili podatke o mobilnosti. Pravilno izvajanje pravnega reda EU, zlasti na področju zdravja, je neprekinjen proces in storiti je treba še veliko. Ozaveščanje državljanov o njihovih pravicah in o direktivi še vedno ostaja izziv. Vzpostavili smo nacionalne kontaktne točke za obveščanje državljanov, vendar jih vsi še ne poznajo.

Čezmejni tokovi pacientov kažejo stabilen vzorec, ki je večinoma posledica geografske ali kulturne bližine. Na splošno sta mobilnost pacientov in njene finančne posledice znotraj EU še vedno relativno majhni in ni dokazov, da bi direktiva o čezmejnem zdravstvenem varstvu negativno vplivala na vzdržnost zdravstvenih sistemov. Na koncu bi radi poudarili še to, kako pomembna je medsebojna povezanost naših zdravstvenih sistemov za hitro razvijajoče se e-zdravstvo.

Dejavnosti na ravni EU

Čezmejno zdravstveno varstvo

Evropska komisija – Zdravje in varnost hrane

Novice

Direktiva o čezmejnem zdravstvenem varstvu – uspešno pojasni in varuje pravice pacientov

Odkar je bila sprejeta direktiva, niso bile potrebne dodatne sodbe Sodišča Evropske unije, da bi se zagotovile pravice do čezmejnega zdravstvenega varstva, pacienti pa se vse bolj zavedajo svojih pravic. Kljub temu sta mobilnost pacientov in njena finančna razsežnost v EU še zmeraj razmeroma majhni.

Poročilo EU o uveljavljanju pravic pacientov pri čezmejnem zdravstvenem varstvu

Čezmejna mobilnost pacientov znotraj EU v zadnjih treh letih, odkar se izvaja Direktiva 2011/24/EU, rahlo narašča. Več o tem, kakšen je bil vpliv direktive, preberite v tem poročilu, ki je na voljo v vseh jezikih EU.

Informativni pregled o vprašanjih o modelu evropskih referenčnih mrež v zvezi s čezmejnim zdravstvenim varstvom v EU

Nov informativni pregled o izvajanju modela evropskih referenčnih mrež v čezmejnem zdravstvenem varstvu je bil objavljen 10. decembra 2018.

Študija o čezmejnih zdravstvenih storitvah kaže, da imajo bolniki boljši dostop do informacij, vendar so potrebna dodatna prizadevanja

V študiji je bilo ugotovljeno, da so se spletišča nacionalnih kontaktnih točk izboljšala, vendar bi bilo treba zagotoviti več podatkov o pravicah bolnikov, standardih kakovosti in varnosti ter povračilu stroškov v čezmejnem zdravstvenem varstvu. Na podlagi študije sta bila pripravljena tudi zbirka orodij in gradivo za usposabljanje, namenjena nacionalnim kontaktnim točkam.

Podatki držav članic o čezmejnem zdravstvenem varstvu: pregled mobilnosti pacientov

To poročilo vsebuje pregled podatkov o mobilnosti pacientov v letu poročanja 2016, zbranih med julijem in novembrom 2017, in obravnava zdravljenja, zagotovljenega s predhodnim dovoljenjem države članice, v kateri je pacient zavarovan, ter zdravljenja, kjer predhodna odobritev ni potrebna.

Deset najpogostejših napak, ki so posledica čezmejnega zdravstvenega varstva, in kako se jim izogniti!

Vsak državljan EU/EGP ima pravico do storitev javnega ali zasebnega zdravstvenega varstva v kateri koli državi članici EU, Islandiji, Lihtenštajnu ali Norveškem ter do celotnega ali delnega povračila stroškov. Toda bolniki morajo najprej vedeti, kako se izogniti napakam, ki jih predstavljamo v tej publikaciji.

Obvestilo o čezmejnem zdravstvenem varstvu med EU in Združenim kraljestvom

Obvestilo o potovanju med EU in Združenim kraljestvom po izstopu Združenega kraljestva iz EU

Projekti zdravstvenega programa

Evropska referenčna mreža za rak pri otrocih

Naloga evropska referenčna mreža za rak pri otrocih (ERN-PAEDCAN) je izboljšanje rezultatov na področju raka pri otrocih in malignih hematoloških boleznih z zmanjšanjem sedanjih neenakosti v različnih državah članicah.

PARTNER ERN-PAEDCAN Mreža za redke tumorje pri otrocih – evropski register

V štirih evropskih državah imajo nacionalne registre za zbiranje epidemioloških, kliničnih in zdravstvenih podatke otrok in mladostnikov z zelo redkimi tumorji. Namen tega projekta je povezati te registre prek evropskega registra za redke tumorje pri otrocih ter podpreti evropsko referenčno mrežo za rak pri otrocih.

Evropska mreža za redke bolezni ter redke in nediagnosticirane kožne spremembe – okvirni sporazum o partnerstvu

Cilj evropske referenčne mreže za kožo (ERN-Skin) je izboljšati obravnavo bolnikov na visoki ravni za redke kompleksne in nediagnosticirane kožne spremembe, in sicer z izboljšanjem kakovosti, varnosti in dostopa do visoko specializiranega zdravstvenega varstva. Te bolezni se pogosto napačno diagnosticirajo in napačno razlagajo.

Druge zanimive povezave

Nacionalne kontaktne točke za čezmejno zdravstveno varstvo

Evropske referenčne mreže