Skip to main content
Public Health

Nyhetsbrev om folkhälsa nr 251 – I fokus

Varför är årets pris inriktat på vaccinationer och sunda levnadsvanor?

Folkhälsodirektören vid generaldirektoratet för hälsa och livsmedelssäkerhet, John F. Ryan tar sig tid att utlysa EU:s folkhälsopris 2020 mitt i krishanterings- och krisberedskapsarbetet. Årets folkhälsopris har två teman – barnvaccinationer och sunda levnadsvanor bland barn och unga. För att få vara med ska initiativ skickas in senast den 29 april 2020 kl. 11 svensk tid.

Varför är årets pris inriktat på vaccinationer och sunda levnadsvanor?

Enligt WHO förhindrar vaccinering varje år uppskattningsvis 2–3 miljoner dödsfall och minskar kostnaderna för vård och mediciner. Mer än 100 miljoner barn världen över vaccineras mot sjukdomar som difteri, stelkramp, kikhosta, tuberkulos, polio, mässling och hepatit B. Ofta glömmer man bort att det tidigare var vanligt att barn dog av dessa sjukdomar. Vaccinationer kan också skydda mot infektioner, t.ex. hpv som kan orsaka cancer.

Trots detta står flera EU-länder och grannländer för närvarande inför oväntade utbrott av sjukdomar som egentligen kan förebyggas genom vaccination, eftersom en del låter bli att vaccinera sig. EU-kommissionen och medlemsländerna arbetar därför tillsammans för att bekämpa desinformation, bygga upp förtroendet för vacciner och garantera rättvis tillgång till vacciner för alla i EU.

I fråga om sunda levnadsvanor är det viktigt att främja hälsosamma matvanor och lämplig fysisk aktivitet för att minska förekomsten av folksjukdomar. Det positiva är att många av dessa sjukdomar i hög grad går att förebygga. En hälsosam livsstil ska byggas upp från tidiga år, framförallt därför att barn med sunda levnadsvanor löper en mindre risk att drabbas av hälsoproblem längre fram i livet.

Genom att dela ut det här priset stöder vi både redan uppnådda resultat och det pågående arbetet med EU: s handlingsplan mot barnfetma, Tartu-uppropet för en sund livsstil, EU:s program för frukt, grönsaker och mjölk i skolan och projekten för hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande åtgärder, utöver andra EU-åtgärder.

Hur bidrar EU:s folkhälsopris till kommissionens mål?

Förutom att städer, skolor, förskolor och icke-statliga organisationer vinner erkänsla för sitt folkhälsoarbete, ökar folkhälsopriset insikten om hur viktiga de är för att främja direktdemokrati och samhällsengagemang.

EU:s folkhälsoplattform får också in information om bra metoder från dessa städer, icke-statliga organisationer, skolor och förskolor och kan förmedla dem vidare.

Priset finansieras via det tredje folkhälsoprogrammet, som ska stödja kartläggning, spridning och genomförande av god praxis som på ett kostnadseffektivt sätt förbättrar hälsan och livskvaliteten.

Vem kan skicka in initiativ?

Priset för att främja sunda levnadsvanor bland barn och unga i åldrarna 6–18 år riktar sig till alla städer och skolor som har en positiv inverkan på samhället och priset för att främja vaccinationer av barn och unga från födseln till 18 års ålder är avsett för icke-statliga organisationer, skolor och förskolor. Det kan vara både stora och små initiativ. Förra året, när ämnet var fetma hos barn, vann staden Amsterdam med sitt ”Amsterdam Healthy Weight Programme”, medan El Instituto de Enseñanza Secundaria (Guadalquivir), från ett av de mest eftersatta områdena i Spanien, vann i skolkategorin för sitt initiativ ”Be Active @IES Guadalquivir”.

Åtgärder på EU-nivå

EU:s folkhälsopris 2020

EU-kommissionen – Hälsa och livsmedelssäkerhet

EU:s folkhälsoplattform

EU-kommissionen – Hälsa och livsmedelssäkerhet

Vaccinationer

EU-kommissionen – Hälsa och livsmedelssäkerhet

Kost och fysisk aktivitet

EU-kommissionen – Hälsa och livsmedelssäkerhet

Nyheter

EU:s folkhälsopris 2020 för att främja vaccination och sund livsstil

Jobbar du med ett intressant initiativ? Läs villkoren och skicka in ditt initiativ senast den 29 april 2020 kl. 11.00 svensk tid.

Frågor och svar om EU:s folkhälsopris

Var med på EU:s folkhälsoplattform

Plattformen är till för diskussioner om folkhälsofrågor och utbyte av kunskap och bra lösningar. Här kan du följa och delta i diskussionerna, bidra till gemensamma uttalanden och upplysa en bredare publik om ditt arbete.