Skip to main content
Public Health

Nieuwsbrief Gezondheid-EU 251 – Focus

Waarom ligt het accent bij de Gezondheidsprijs dit jaar op vaccinatie en een gezonde levenswijze?

John F. Ryan, directeur Volksgezondheid, Landenkennis en Crisisbeheersing bij het directoraat-generaal Gezondheid en Voedselveiligheid van de Europese Commissie, laat zijn werk op het gebied van crisisbeheersing en paraatheid even in de steek om de oproep voor de EU-Gezondheidsprijs 2020 aan te kondigen. De EU-Gezondheidsprijs 2020 heeft twee thema’s: het bevorderen van vaccinatie bij kinderen en het stimuleren van een gezonde levenswijze van kinderen. Kandidaten voor de prijs moeten hun initiatief uiterlijk op 29 april 2020, 11.00 uur MET, indienen.

Waarom ligt het accent bij de Gezondheidsprijs dit jaar op vaccinatie en gezond leven?

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie voorkomt vaccinatie elk jaar naar schatting 2 tot 3 miljoen sterfgevallen en spaart het ook heel wat ziektespecifieke behandelkosten, bijvoorbeeld antimicrobiële behandelingen, uit. Meer dan 100 miljoen kinderen wereldwijd worden jaarlijks ingeënt tegen ziektes zoals difterie, tetanus, kinkhoest, tuberculose, polio, mazelen en hepatitis B. Veel mensen zijn vergeten dat er in het verleden regelmatig kinderen aan deze ziektes overleden. Vaccins beschermen ook tegen infecties door bijvoorbeeld het humaan papillomavirus (HPV), dat kanker kan veroorzaken.

Toch zien we in verschillende EU-landen en EU-buurlanden momenteel ongekende uitbraken van ziektes, die voorkomen hadden kunnen worden, als meer mensen zich maar hadden laten inenten. De Europese Commissie en de EU-lidstaten werken daarom samen om desinformatie te bestrijden, het vertrouwen in vaccins te herstellen en te zorgen dat iedereen in de EU zich kan laten inenten.

Wat de oproep tot een gezonde levenswijze betreft, zijn een gezonde voeding en voldoende lichaamsbeweging belangrijke wapens in de strijd tegen niet-overdraagbare ziektes. De wetenschap dat een groot deel van deze ziektes kan worden voorkomen door gezond te eten en voldoende te bewegen, geeft ons macht, maar het is wel belangrijk dat deze gewoontes al op jonge leeftijd worden aangeleerd. Niet alleen om ervoor te zorgen dat de goede gewoontes wortel vatten, maar ook omdat kinderen die gezond leven, ook op latere leeftijd minder kans op gezondheidsproblemen hebben.

Door de nadruk op dit thema te leggen ondersteunen we de resultaten en lopende activiteiten van het EU-actieplan tegen zwaarlijvigheid bij kinderen, de oproep van Tartu voor een gezonde levensstijl, de EU-regeling voor schoolgroenten, -fruit en -melk, en het EU-project inzake gezondheidsbevordering en ziektepreventie in de zorg en het onderwijs, en nog andere acties van de EU.

Draagt de EU-Gezondheidsprijs bij aan de doelstellingen van de Commissie?

De EU-Gezondheidsprijs is eigenlijk een dankbetuiging aan steden, scholen, kleuterscholen en ngo’s die zich hebben ingezet voor de volksgezondheid. Tegelijk vestigt de prijs de aandacht op de vitale rol die zij spelen bij het versterken van participatieve democratie en actief burgerschap.

Via deze prijs kan het EU-platform voor gezondheidsbeleid ook de "goede praktijken" van deze steden, ngo’s, scholen en kleuterscholen verzamelen en met anderen delen ter inspiratie en om dubbel werk te voorkomen.

De prijs wordt betaald door het derde gezondheidsprogramma, dat onder meer de inventarisatie, verspreiding en toepassing van goede praktijken die de gezondheid en levenskwaliteit verbeteren, stimuleert.

Wie kan initiatieven indienen?

Alle steden en scholen die een positieve impact hebben op hun gemeenschap, kunnen meedingen naar de prijs voor het bevorderen van een gezonde levenswijze van kinderen tussen 6 en 18 jaar. Voor de prijs in de categorie bevordering van de vaccinatie van kinderen tussen de 0 en 18 jaar komen ngo’s, scholen en kleuterscholen in aanmerking. Zowel grote als kleine initiatieven tellen mee. Vorig jaar, toen het onderwerp obesitas bij kinderen was, ging de prijs in de categorie steden naar de gemeente Amsterdam, voor haar "Aanpak Gezond Gewicht”, terwijl El Instituto de Enseñanza Secundaria Guadalquivir, in een van de meest achtergestelde gebieden in Spanje, de prijs in de categorie scholen in de wacht sleepte voor haar initiatief "Be Actieve @IES Guadalquivir”.

Activiteiten op EU-niveau

EU-Gezondheidsprijs 2020

Europese Commissie – Volksgezondheid en Voedselveiligheid

EU-platform voor gezondheidsbeleid

Europese Commissie – Volksgezondheid en Voedselveiligheid

Vaccinatie

Europese Commissie – Volksgezondheid en Voedselveiligheid

Voeding en lichaamsbeweging

Europese Commissie – Volksgezondheid en Voedselveiligheid

Nieuws

EU-Gezondheidsprijs 2020 promoot vaccinatie en een gezonde levenswijze

Wie wil meedingen naar de prijs wordt verzocht de voorwaarden te raadplegen en uiterlijk op 29 april 2020, om 11.00 uur ’s ochtends (lokale tijd Brussel), informatie over zijn project in te dienen.

Lees de factsheet met veelgestelde vragen over de EU-Gezondheidsprijs

Word lid van het EU-platform voor gezondheidsbeleid!

Het platform is een interactief instrument om de discussie over volksgezondheid te stimuleren, en om kennis en goede praktijken uit te wisselen. Schrijf u in en laat ook anderen profiteren van uw expertise, lever een bijdrage aan gezamenlijke verklaringen en verspreid uw werk onder een breed publiek!