Skip to main content
Logotip Europske komisije
Public Health

Bilten Zdravlje-EU br. 258 – U prvom planu

Zdrav um: djelovanje Europske komisije u području mentalnog zdravlja

Direktor Komisijine Uprave za javno zdravlje govori o radu Komisije u području mentalnog zdravlja, uključujući novu zajedničku akciju u području mentalnog zdravlja i novu skupinu dionika na platformi za zdravstvenu politiku EU-a koja se bavi pitanjima mentalnog zdravlja u kontekstu pandemije bolesti COVID-19.

Koja je cijena lošeg mentalnog zdravlja za društvo?

Prije dvije godine u našem Izvješću o stanju zdravlja u EU-u mentalnom zdravlju posvetili smo posebno poglavlje. Sadržavalo je zabrinjavajuće podatke o trošku lošeg mentalnog zdravlja za naše građane i društvo. Problemi s mentalnim zdravljem pogađaju oko 84 milijuna ljudi diljem EU-a, odnosno više od šestine građana! Ukupno trošimo više od 600 milijardi EUR, tj. više od 4 % našeg BDP-a na posljedice lošeg mentalnog zdravlja, ali samo trećina tog iznosa odnosi se na izravne rashode za zdravstvenu skrb. Neizravno plaćamo mnogo veću cijenu, zbog izgubljenih radnih mjesta i produktivnosti te dodatnih rashoda za socijalno osiguranje. S pozitivnije strane, ulaganjem u dobrobit ljudi gradi se čvrst temelj za održiviji dugoročni gospodarski rast, kao i za opće zdravlje naših građana.

Koliko je dugo Komisija aktivna u području mentalnog zdravlja?

Naš angažman traje već gotovo dva desetljeća. U našoj prvoj Zelenoj knjizi naglašena je važnost promicanja sveopćeg mentalnog zdravlja, rješavanja problema lošeg mentalnog zdravlja i poboljšanja kvalitete života osoba s mentalnim bolestima ili invaliditetom. Predložen je i razvoj sustava EU-a za informiranje, istraživanje i znanje u području mentalnog zdravlja. Otad smo podupirali mnoge inicijative, u suradnji sa stručnjacima, civilnim društvom i tvorcima politika u svim državama članicama. Uspjeli smo prikupiti znanje i primjere dobre prakse, posebno u ključnim područjima kao što su sprečavanje depresije i samoubojstava, mentalno zdravlje u svim politikama, inicijative koje se odnose na radno i školsko okruženje, uloga e-zdravstva i usluge koje se pružaju u zajednici.

Kako Komisija sada pomaže?

Podupiremo napore koje države članice ulažu u promicanje mentalnog zdravlja i dobrobiti, sprečavanje mentalnih bolesti i osiguravanje pravodobne dostupnosti kvalitetnih usluga. To je zapravo osnova onoga što radimo. Doista želimo dati svoj doprinos na temelju onog za što znamo da najbolje funkcionira kako bismo državama članicama uštedjeli vrijeme i omogućili im da se posvete konkretnim stvarima. Uz pomoć Zajedničkog istraživačkog centra Komisije identificiramo primjere dobre prakse, pitamo ministarstva zdravstva koje su prakse najrelevantnije te podupiremo primjenu tih praksi u područjima koja države članice utvrde kao prioritetna.

U području mentalnog zdravlja odabrali smo četiri konkretne prakse iz inicijativa koje smo podupirali prethodnih godina. Sada možemo sufinancirati njihovu širu primjenu u okviru Zdravstvenog programa sredstvima u iznosu do 8,4 milijuna EUR. U tijeku je osmišljavanje Zajedničke akcije za mentalno zdravlje i ocjenjuju se prijave za dva projekta.

Trudimo se i pružiti potporu dionicima u njihovim nastojanjima da ublaže posljedice bolesti COVID-19 za mentalno zdravlje. To je velik izazov koji još dugo nećemo prevladati. Pandemija na nas utječe na razne načine, ali se svi moramo nositi s pritiskom ograničenja kretanja, društvene izolacije i zabrinutosti za naše zdravlje i zdravlje naših bližnjih.

Zato smo na našoj platformi za zdravstvenu politiku stvorili prostor u kojem se organizacije dionika mogu okupiti i podijeliti svoje zabrinutosti u pogledu tereta pandemije za mentalno zdravlje te razmjenjivati primjere dobre prakse i znanje u području mentalnog zdravlja. Rezultati rada više od 60 sudionika bit će predstavljeni na internetskim seminarima na platformi za zdravstvenu politiku, a prvi takav seminar predviđen je za kraj ovog mjeseca.

Aktivnosti na razini EU-a

Mentalno zdravlje

Europska komisija – Zdravlje i sigurnost hrane

Upravljačka skupina za promicanje zdravlja, sprečavanje bolesti i upravljanje nezaraznim bolestima

Europska komisija – Zdravlje i sigurnost hrane

Novosti

Internetski seminar o izazovima i novim pristupima za ublažavanje posljedica bolesti COVID-19 za mentalno zdravlje održava se 16. listopada

Internetski seminar održat će se na platformi za zdravstvenu politiku u organizaciji Komisijine Glavne uprave za zdravlje i sigurnost hrane i organizacije Mental Health Europe kao koordinatora mrežne skupine za posljedice bolesti COVID-19 za mentalno zdravlje.

Nova tematska mreža za COVID-19: potpora za mentalno zdravlje uspostavljena na platformi za zdravstvenu politiku EU-a

Ova mreža europskih neprofitnih organizacija omogućuje razmjenu primjera dobre prakse i znanja o pitanjima mentalnog zdravlja povezanima s pandemijom bolesti COVID-19 te razvoj paketa dokumenata sa smjernicama za one koji se bave tim aspektima pandemije. Pristup zatražite na platformi.

Prvi Europski tjedan mentalnog zdravlja održan je od 4. do 10. svibnja 2020.

Pod geslom „Zajedno možemo uspjeti”, organizacija Mental Health Europe (Europska organizacija za mentalno zdravlje) organizirala je prvi europski tjedan mentalnog zdravlja kako bi se naglasila važnost mentalnog zdravlja tijekom i nakon krize uzrokovane bolešću COVID-19.

Najnoviji rezultati istraživanja agencije Eurofound pod naslovom „Život, rad i COVID-19” upućuju na zabrinjavajuće kumulativne socioekonomske posljedice pandemije

Iz odgovora proizlazi da najlošiju kvalitetu života imaju mladi i nezaposleni, iako je od početka pandemije postignuto određeno poboljšanje. Iako su se od travnja životno zadovoljstvo i optimizam povećali, mladi se i dalje osjećaju isključenima iz društva te su i dalje izloženi najvećem riziku od depresije.

Svjetski dan mentalnog zdravlja 2020. posvećen je temi "Mentalno zdravlje za sve: više ulaganja, veća dostupnost”

Taj globalni događaj organizira Svjetska federacija za mentalno zdravlje (engl. World Federation for Mental Health) radi realizacije cilja da skrb za mentalno zdravlje bude dostupna svima, s posebnim naglaskom na osviještenosti, javnom zastupanju, dostupnosti i djelovanju.

WHO Europa uspostavlja koaliciju za mentalno zdravlje radi potpore reformama sustava i oporavku od krize uzrokovane bolešću COVID-19

WHO Europa pokrenula je novu glavnu inicijativu u području mentalnog zdravlja u kojoj će se okupiti velika koalicija predvodnika, promicatelja, korisnika usluga i drugih partnera kako bi se poboljšale politike i praksa u tom području.

Radionica o primjerima najbolje prakse i primjenjivim rezultatima istraživanja u području mentalnog zdravlja

Radionica na kojoj su predstavljeni primjeri najbolje prakse i primjenjivi rezultati istraživanja u području mentalnog zdravlja održana je u prostorima Zajedničkog istraživačkog centra Europske komisije u Ispri u Italiji.

Projekti u okviru Zdravstvenog programa

Razvija se nova Zajednička akcija za mentalno zdravlje i evaluiraju se projekti

Pozivi su sada zaključeni. Evaluiraju se i razvijaju prijedlozi kako bi se u okviru plana rada Zdravstvenog programa EU-a za 2020. pružila potpora primjeni najboljih praksi u području mentalnog zdravlja.

Druge zanimljive poveznice

Eurostat: statistike o mentalnom zdravlju i povezanim pitanjima

Jeste li znali da je 3,7 % svih smrtnih slučajeva u EU-u 2016. uzrokovano mentalnim poremećajima i poremećajima u ponašanju? Više statistika o mentalnom zdravlju možete pronaći na internetskim stranicama Eurostata.

Mental Health Europe (Europska organizacija za mentalno zdravlje)

Europsko psihijatrijsko udruženje

Gamian-Europe

EUFAMI – potpora obiteljima osoba s mentalnim bolestima

Euronews: članci o mentalnom zdravlju