Pāriet uz galveno saturu
Public Health

Norādījumi soli pa solim

Saskaņā ar Tabakas izstrādājumu direktīvu (2014/40/ES) tabakas izstrādājumu, e-cigarešu un uzpildes flakonu ražotājiem un importētājiem jāiesniedz būtiska informācija to dalībvalstu iestādēm, kurās tie plāno šos izstrādājumus tirgot. Šīs informācijas sniegšanai tiek izmantots IT rīks – ES kopīgais ievades portāls (EU-CEG).

Kā izmantot EU-CEG, lai iesniegtu informāciju ES dalībvalstīm par tabakas izstrādājumiem, e-cigaretēm un uzpildes flakoniem atbilstoši Tabakas izstrādājumu direktīvas 2014/40/ES prasībām.

Pirms sākat darbu, rūpīgi izlasiet šo informāciju.

1) Vai man jāreģistrējas, lai saņemtu iesniedzēja identifikācijas numuru (“iesniedzēja ID”)?

Jums jāreģistrējas, ja:

 • esat tabakas izstrādājumu, e-cigarešu vai uzpildes flakonu ražotājs vai importētājs.
  Jums savs iesniedzēja ID būs jāizmanto ik reizi, kad sniegsiet informāciju EU-CEG sistēmā. Jums tas būs jānorāda arī jebkurā sarakstē par informāciju, ko iesniedzat par izstrādājumiem.

Jums NAV VAJADZĪGS iesniedzēja ID, ja:

 • esat trešā persona (piemēram, uzņēmums vai konsultants, ko nolīdzis ražotājs vai importētājs), kas iesniedz informāciju ražotāja vai importētāja vārdā.

Pat ja jums tiek prasīts reģistrēties iesniedzēja ID saņemšanai ražotāja vai importētāja vārdā, jums jāaizpilda reģistrācijas veidlapa, izmantojot ražotāja vai importētāja uzņēmuma kontaktinformāciju.

PIEZĪME: iesniedzēja ID jums nedod tiesības piekļūt papildinformācijai un papildfunkcijām EU-CEG sistēmā.

2) Kā saņemt iesniedzēja ID

Lai pieprasītu iesniedzēja ID, izpildiet šādus soļus:

 1. Izveidojiet “EU Login” kontu, ja jums tāda vēl nav.
 2. Lejupielādējiet reģistrācijas veidlapu. Lai lejupielādētu failu, noklikšķiniet uz tā ar labo peles pogu un izvēlieties “Saglabāt saiti kā” (Save Link As).
 3. Aizpildiet veidlapu.
 4. Nosūtiet veidlapu (sekojot norādījumiem veidlapā).
PIEZĪME: aizpildiet veidlapu pēc iespējas detalizētāk (ieskaitot neobligātos laukus) un pievienojiet visus vajadzīgos oficiālos dokumentus (piemēram, uzņēmuma reģistrācijas apliecību, komunālo pakalpojumu rēķinu, nodokļu deklarāciju).

Tiklīdz saņemsim aizpildīto veidlapu, sāksim iesniedzēja ID piešķiršanas procedūru.

Šī procedūra var ilgt vairākas dienas, it īpaši noslogotajos periodos, tāpēc aicinām būt pacietīgiem. Turklāt iesniedzēja ID piešķiršana ir tikai starpposms procedūrā, kas jūsu uzņēmumam garantē piekļuvi EU-CEG sistēmai.

Informāciju EU-CEG sistēmā var iesniegt tikai pēc PUSES identifikatora saņemšanas. Datu apstrāde šīs procedūras ietvaros var aizņemt pat vairākas dienas. Tomēr, kolīdz jums ir piešķirts iesniedzēja ID, varat jau lejuplādēt rīku “XML Creator” un sākt strādāt pie saviem XML failiem. Varat to lejuplādēt no CIRACBC interešu grupas.

Iespējams, ka pirms iesniedzēja ID piešķiršanas lūgsim jums sniegt papildu informāciju. Mēs arī paturam tiesības vajadzības gadījumā anulēt iesniedzēja ID.

3) Informācijas iesniegšana par tabakas izstrādājumiem

Informācija, kas jāiesniedz, izmantojot EU-CEG, ir norādīta Direktīvas 2014/40/ES 5. pantā un īstenošanas lēmumā par formātu, kādā iesniedzama informācija par tabakas izstrādājumiem.

Šī informācija attiecīgās dalībvalsts kompetentajām iestādēm jāiesniedz pirms jaunu vai mainītu izstrādājumu laišanas tirgū.

Vairāk par prasīto informāciju uzzināsiet tabakas izstrādājumu datu vārdnīcā. Atsevišķas šīs vārdnīcas daļas var attiekties arī uz smēķēšanai paredzētiem augu izcelsmes izstrādājumiem.

Informācijas iesniegšana par e-cigaretēm un uzpildes flakoniem

Informācija, kas jāiesniedz, izmantojot EU-CEG, ir norādīta Direktīvas 2014/40/ES 20. pantā un īstenošanas lēmumā par formātu paziņošanai par elektroniskajām cigaretēm un uzpildes flakoniem.

Šī informācija attiecīgās dalībvalsts kompetentajām iestādēm jāiesniedz 6 mēnešus pirms dienas, kad paredzēts laist tirgū jaunus vai būtiski mainītus izstrādājumus.

Vairāk par prasīto informāciju uzzināsiet e-cigarešu un uzpildes flakonu datu vārdnīcā. Atsevišķas šīs vārdnīcas daļas var attiekties arī uz beznikotīna izstrādājumiem.

5) Datu iesniegšanas tehniskie risinājumi

Tiklīdz esat ieguvuši iesniedzēja ID, jums ir divas iespējas, kā ES dalībvalstīm iesniegt informāciju par izstrādājumiem, izmantojot EU-CEG.

 1. Atsevišķa lietotne (uzņēmumiem ar nelielu IT infrastruktūru).
  Uzņēmumi izmantojot XML ģeneratoru, lai izveido dokumentus, kurus vēlāk var augšupielādēt EU-CEG sistēmā.
  Dažādo XML failu augšupielādei jāizmanto SANTE ĢD platforma “eTrustEx”. Ja jums ir jautājumi, sazinieties ar tehniskā atbalsta dienestu (sk. cilni “Kontaktinformācija”).
 2. Starpsistēmu risinājums (uzņēmumiem ar lielu IT infrastruktūru vai ar daudzējādiem izstrādājumiem).
  Lai nosūtītu informāciju no sistēmas sistēmai, jums vajadzēs piekļuvi “e-Delivery” tīklam. Šis Komisijas pārvaldītais tīkls ļauj pārsūtīt informāciju droši un uzticami. Pēc iesniedzēja ID saņemšanas Komisijas IT dienests sniegs jums papildu norādījumus par to, kā iestatīt šo tehnisko risinājumu.

Lai uzzinātu vairāk par šīm divām iespējām, skatiet mūsu tehniskos norādījumus vai apmeklējiet Komisijas tiešsaistes bibliotēku “CIRCABC” (sk. sadaļu “Lejupielādei”).

Paziņojums par privātumu

Lai uzzinātu, kā mēs izmantojam un aizsargājam jūsu persondatus, izlasiet mūsu paziņojumu par privātumu.