Skip to main content
Public Health

Nuoseklus procedūros paaiškinimas

Pagal Tabako gaminių direktyvą (2014/40/ES) tabako gaminių, elektroninių cigarečių ir pildomųjų talpyklų gamintojai ir importuotojai privalo teikti svarbiausią informaciją valstybių narių, kuriose jie ketina prekiauti tais gaminiais, valdžios institucijoms. Šiai informacijai teikti skirta IT priemonė yra ES bendras registravimo portalas (EU-CEG).

Kaip naudojantis ES bendro registravimo portalo (EU-CEG) sistema teikti ES valstybėms narėms informaciją apie tabako gaminius, elektronines cigaretes ir pildomąsias talpyklas, kad būtų laikomasi Tabako gaminių direktyvos 2014/40/ES.

Prieš pradėdami atidžiai perskaitykite šią informaciją.

1) Ar turiu užsiregistruoti, kad man būtų priskirtas pateikėjo ID?

Užsiregistruoti, kad jums būtų priskirtas pateikėjo ID, reikia, jei:

 • esate tabako gaminių, elektroninių cigarečių arba pildomųjų talpyklų gamintojas arba importuotojas.
  Pateikėjo ID turėsite nurodyti kiekvieną kartą, kai teiksite informaciją apie gaminį naudodamiesi portalu EU-CEG. Jį turėtumėte nurodyti ir visoje savo korespondencijoje informacijos apie gaminį klausimais.

Pateikėjo ID NEREIKIA, jei:

 • esate trečioji šalis (t. y. gamintojo / importuotojo pasamdyta įmonė arba patarėjas), teikianti informaciją gamintojo / importuotojo vardu.

Net jei jūsų paprašyta kreiptis dėl pateikėjo ID gamintojo arba importuotojo vardu, registracijos formoje turite įrašyti gamintojo arba importuotojo bendrovės duomenis.

PASTABA. Pateikėjo ID jums nesuteikia galimybės gauti kokios nors papildomos informacijos arba naudotis papildomomis sistemos EU-CEG funkcijomis.

2) Kaip užsiregistruoti, kad būtų priskirtas pateikėjo ID?

Norėdami paprašyti pateikėjo ID, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

 1. Jei dar neturite „EU Login“ paskyros, susikurkite ją.
 2. Parsisiųskite registracijos formą. Kad parsisiųstumėte rinkmeną, spustelkite dešinį pelės klavišą ir pasirinkite „išsaugoti nuorodą kaip“ (angl. „save the link as“).
 3. Užpildykite formą.
 4. Išsiųskite formą (laikykitės joje pateikiamų nurodymų).
PASTABA. Formoje pateikite kuo daugiau informacijos (užpildykite ir tuos laukelius, kurių pildyti nėra privaloma) ir pridėkite visus oficialius dokumentus (pvz., bendrovės registracijos pažymėjimą, komunalinių paslaugų sąskaitą, mokesčių deklaraciją).

Gavę jūsų užpildytą formą, pradėsime pateikėjo ID priskyrimo procesą.

Jis gali užtrukti kelias dienas, ypač tais laikotarpiais, kai prašymų gaunama labai daug, tad gali tekti palaukti. Be to, pateikėjo ID suteikimas yra tik tarpinis veiksmas suteikiant prieigą prie EU-CEG jūsų subjektui.

Teikti duomenis per EU-CEG bus galima tik gavus savo vadinamąjį PARTY identifikatorių, o tai gali užtrukti iki kelių dienų. Tačiau, kai jums bus priskirtas pateikėjo ID, galėsite parsisiųsti priemonę „XML Creator Tool“ ir pradėti dirbti su savo XML rinkmenomis; ją galite parsisiųsti iš CIRACBC interesų grupės.

Prieš priskirdami pateikėjo ID galime paprašyti papildomos informacijos. Be to, turime teisę prireikus pateikėjo ID atšaukti.

3) Informacijos apie tabako gaminius teikimas

Informacija, kurią reikia pateikti naudojantis portalu EU-CEG, nurodyta

Direktyvos 2014/40/ES 5 straipsnyje ir įgyvendinimo sprendime dėl informacijos apie tabako gaminius teikimo.

Šią informaciją reikėtų pateikti atitinkamos valstybės narės valdžios institucijoms prieš teikiant rinkai bet kokius naujus arba pakeistus gaminius.

Išsamiau susipažinti su informacija, kurią reikia pateikti, galite tabako gaminių duomenų žodyne. Kai kurios šio žodyno dalys taip pat gali būti taikomos žoliniams rūkomiesiems gaminiams.

4) Informacijos apie elektronines cigaretes ir pildomąsias talpyklas teikimas

Informacija, kurią reikia pateikti naudojantis portalu EU-CEG, nurodyta

Direktyvos 2014/40/ES 20 straipsnyje ir įgyvendinimo sprendime dėl informacijos apie elektronines cigaretes ir pildomąsias talpyklas teikimo.

Šią informaciją reikia pateikti atitinkamos valstybės narės valdžios institucijoms prieš 6 mėnesius iki bet kokių naujų arba iš esmės pakeistų gaminių pateikimo rinkai planuojamos datos.

Išsamiau susipažinti su informacija, kurią reikia pateikti, galite elektroninių cigarečių ir pildomųjų talpyklų duomenų žodyne. Kai kurios šio žodyno dalys taip pat gali būti taikomos gaminiams be nikotino.

5) Duomenų teikimo techninės galimybės

Gavęs pateikėjo ID turite dvi galimybes teikti ES valstybėms narėms informaciją apie gaminius naudodamiesi portalu EU-CEG.

 1. Galimybė naudotis atskira programa (jei bendrovės IT infrastruktūra menkai išplėtota).
  Naudodamasi XML generatoriumi bendrovė gali kurti pateiktis, kurias vėliau galima įkelti į portalą EU-CEG.
  Skirtingos XML rinkmenos turi būti įkeltos per Sveikatos ir maisto saugos GD skirtą platformą „ eTrustEx“. Jei turite klausimų, kreipkitės į techninės pagalbos tarnybą (angl. „Contacts“).
 2. Galimybė siųsti duomenis iš sistemos į sistemą (jei bendrovės IT infrastruktūra labai išplėtota arba gaminių yra daug).
  Kad būtų galima siųsti duomenis iš sistemos į sistemą, reikia turėti prieigą prie e. pristatymo tinklo. Šį tinklą tvarko Komisija, kad užtikrintų saugų ir patikimą informacijos perdavimą. Gavusi jūsų pateikėjo ID, Komisijos IT tarnyba su jumis susisieks ir pateiks tolesnius nurodymus, kaip naudotis šiuo techniniu sprendimu.

Daugiau informacijos apie šias dvi galimybes pateikiama mūsų techninėse gairėse ir Komisijos elektroninėje bibliotekoje CIRCABC (žr. skyrių apie informacijos parsisiuntimą (angl. „Download“)).[site:base-url]/sites/health/files/euceg/docs/submitterid_registrationform_en.pdf

Pareiškimas dėl privatumo

Apie tai, kaip naudojami ir saugomi jūsų asmens duomenys, informuojama mūsų pareiškime dėl privatumo.