Skip to main content
Public Health

Så gör du – steg för steg

Enligt tobaksdirektivet (2014/40/EU) måste du som tillverkar eller importerar tobaksvaror, e-cigaretter och påfyllningsbehållare skicka in viss information till myndigheterna i de EU-länder där du tänker sälja produkterna. EU har en särskild webbportal för detta: EU-CEG.

Här kan du läsa om hur du skickar information till myndigheterna om tobaksvaror, e-cigaretter och påfyllningsbehållare i enlighet med tobaksdirektivet 2014/40/EU.

Läs noga igenom informationen innan du börjar.

1) Måste jag ansöka om ett uppgiftslämnar-ID?

Du behöver ett uppgiftslämnar-ID om du

 • tillverkar eller importerar tobaksprodukter, e-cigaretter eller påfyllningsbehållare.
  Du måste uppge ID-numret varje gång du lägger in produktinformation i EU-CEG och i all korrespondens som rör de inlämnade uppgifterna.

Du behöver inget uppgiftslämnar-ID om du

 • är en tredje part (t.ex. ett företag eller en rådgivare som anlitas av en tillverkare eller importör) och lägger in uppgifter på uppdrag av en tillverkare eller importör.

Även om du har ombetts att ansöka om ett uppgiftslämnar-ID för en tillverkares eller importörs räkning måste du fylla i ansökningsblanketten med tillverkarens eller importörens företagsuppgifter.

Obs! Ett uppgiftslämnar-ID ger dig inte tillgång till fler uppgifter eller funktioner i EU-CEG-systemet.

2) Hur skaffar jag ett uppgiftslämnar-ID?

Gör så här:

 1. Skapa ett EU Login-konto om du inte redan har ett.
 2. Ladda ner ansökningsblanketten (högerklicka och välj ”spara länken som”).
 3. Fyll i blanketten
 4. Skicka in blanketten (följ anvisningarna på blanketten).
Obs! Fyll i blanketten så detaljerat som möjligt (också de frivilliga fälten) och bifoga en officiell handling (t.ex. registreringsbevis/stiftelseurkund, el-, gas- eller vattenräkning eller skattedeklaration).

När vi har fått din ifyllda blankett ger vi dig ett uppgiftslämnar-ID.

Det kan ta flera dagar, särskilt vid hög belastning, så vi ber dig att ha tålamod. Dessutom är tilldelningen av ett uppgiftslämnar-ID bara ett mellansteg för att ge åtkomst till EU-CEG.

För att kunna lägga in information i EU-CEG måste du ha fått din identifieringskod (”Party”) som kräver flera dagars handläggning. Men så fort du har fått ditt uppgiftslämnar-ID kan du ladda ner XML Creator från Circabc och börja arbeta med dina xml-filer.

Vi kan också behöva be dig om fler upplysningar. Vi förbehåller oss också rätten att dra tillbaka ett ID-nummer vid behov.

3) Skicka in uppgifter om tobaksvaror

Den information du ska lägga in i EU-CEG finns här:

Artikel 5 i direktiv 2014/40/EU och genomförandebeslutet om inlämning av uppgifter om tobaksvaror.

Du måste skicka in uppgifterna till de nationella myndigheterna innan du släpper ut nya eller ändrade produkter på marknaden.

I vår dokumentdatabas finns mer information om reglerna. Delar av dokumentationen kan också gälla örtprodukter för rökning.

4) Skicka in uppgifter om e-cigaretter och påfyllningsbehållare

Den information du ska lägga in i EU-CEG finns här:

Artikel 20 i direktiv 2014/40/EU och genomförandebeslutet om inlämning av uppgifter om e-cigaretter och påfyllningsbehållare.

Du måste skicka in uppgifterna till de nationella myndigheterna sex månader före det datum då du avser att släppa ut nya eller väsentligen ändrade produkter på marknaden.

I vår dokumentdatabas finns mer information om reglerna. Delar av dokumentationen kan också gälla nikotinfria produkter.

5) Tekniska lösningar för att skicka in uppgifter

När du har fått ditt uppgiftslämnar-ID kan du skicka in produktinformation via EU-CEG på två sätt:

 1. Fristående system (för företag med en liten it-infrastruktur):
  Du använder en xml-generator för att skapa filer som kan laddas upp i EU-CEG senare.
  De olika xml-filerna måste laddas upp via GD Santes eTrustEx-plattform. Om du har frågor kan du kontakta vår tekniska support (under fliken Kontakt).
 2. System-till-system (för företag med stor it-infrastruktur eller många produkter):
  För att skicka in uppgifter med lösningen system-till-system behöver du tillgång till kommissionens nätverk e-Delivery. Med e-Delivery kan information överföras på ett säkert och tillförlitligt sätt. När du har fått ditt uppgiftslämnar-ID kontaktar kommissionens it-avdelning dig med tekniska anvisningar.

Du kan läsa mer om de båda lösningarna i våra tekniska riktlinjer och på plattformen Circabc (se sidan Teknisk och praktisk information).

Skydd av personuppgifter

I vårt meddelande om skydd av personuppgifter kan du läsa om hur vi skyddar dina personuppgifter.