Przejdź do treści głównej
Public Health

Przewodnik krok po kroku

Zgodnie z dyrektywą w sprawie wyrobów tytoniowych (2014/40/UE) producenci i importerzy wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych (e-papierosy) i pojemników zapasowych muszą zgłaszać najważniejsze dane właściwym organom w państwach członkowskich, w których zamierzają wprowadzić te produkty do obrotu. Narzędzie informatyczne, za pomocą którego informacje te są udostępniane, nosi nazwę EU-CEG. Jest to wspólny punkt UE służący do przekazywania danych.

Poniżej znajdują się wskazówki, jak korzystać z systemu EU-CEG do celów przekazywania państwom członkowskim UE informacji o wyrobach tytoniowych, e-papierosach i pojemnikach zapasowych zgodnie z dyrektywą w sprawie wyrobów tytoniowych 2014/40/UE.

Przed rozpoczęciem korzystania z systemu należy uważnie przeczytać te informacje.

1) Kiedy muszę się ubiegać o nadanie identyfikatora podmiotu przekazującego dane?

Musisz ubiegać się o taki identyfikator, jeżeli:

 • jesteś producentem lub importerem wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych lub pojemników zapasowych.
  Identyfikatora podmiotu przekazującego dane musisz używać za każdym razem, gdy przekazujesz informacje o produkcie za pośrednictwem EU-CEG. Identyfikator powinieneś także podawać we wszelkiej korespondencji dotyczącej informacji o produkcie.

NIE potrzebujesz identyfikatora podmiotu przekazującego dane, jeżeli:

 • jesteś stroną trzecią (np. firmy lub doradcy zatrudnieni przez producenta lub importera) przekazującą dane w imieniu producenta/importera.

Nawet jeśli zostałeś poproszony o ubieganie się o identyfikator w imieniu producenta lub importera, musisz wypełnić formularz rejestracyjny, wpisując w nim dane dotyczące firmy producenta lub importera.

UWAGA: Identyfikator podmiotu przekazującego dane nie umożliwia Ci dostępu do żadnych dodatkowych informacji lub funkcji w systemie EU-CEG.

2) Jak ubiegać się o nadanie identyfikatora podmiotu przekazującego dane

Aby zwrócić się o identyfikator podmiotu przekazującego dane:

 1. utwórz konto EU Login, jeśli go jeszcze nie masz
 2. pobierz formularz rejestracji – aby pobrać plik, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz „Zapisz link jako”
 3. wypełnij formularz
 4. odeślij formularz (postępuj zgodnie z instrukcjami).
UWAGA: wypełnij formularz, podając jak najwięcej informacji (w tym w polach nieobowiązkowych), i załącz urzędowe dokumenty (np. zaświadczenie o rejestracji przedsiębiorstwa, fakturę z zakładu użyteczności publicznej, deklarację podatkową).

Po otrzymaniu wypełnionego formularza rozpoczniemy procedurę nadania identyfikatora podmiotu przekazującego dane.

Może to trwać do kilku dni, zwłaszcza w okresach dużego zainteresowania. W takim przypadku prosimy o cierpliwość. Ponadto przypisanie identyfikatora podmiotu przekazującego dane stanowi jedynie etap pośredni w zapewnieniu Twojej firmie dostępu do EU-CEG.

Składanie wniosków za pośrednictwem EU-CEG będzie możliwe dopiero po otrzymaniu identyfikatora PARTY, co wymaga dodatkowych kilku dni. Po przydzieleniu identyfikatora podmiotu przekazującego dane można już pobrać narzędzie XML Creator i rozpocząć pracę ze swoimi plikami XML. Można go pobrać z grupy CIRACBC.

Zanim nadamy identyfikator, możemy poprosić wnioskodawcę o dodatkowe informacje. Poza tym zastrzegamy sobie, w razie konieczności, prawo do wycofania nadanego identyfikatora podmiotu przekazującego dane.

3) Przekazywanie danych o wyrobach tytoniowych

Informacje, jakie należy zgłaszać za pośrednictwem EU-CEG, są wyszczególnione w

art. 5 dyrektywy 2014/40/UE i w decyzji wykonawczej w sprawie przekazywania informacji o wyrobach tytoniowych.

Powinieneś przekazać te informacje właściwym organom kraju UE, zanim wprowadzisz do obrotu nowe lub zmodyfikowane wyroby.

Więcej szczegółów na temat wymaganych danych można znaleźć w słowniku danych dotyczącym wyrobów tytoniowych. Słownik ten może mieć częściowo zastosowanie także do wyrobów ziołowych do palenia.

4) Przekazywanie danych o papierosach elektronicznych i pojemnikach zapasowych

Informacje, jakie należy zgłaszać za pośrednictwem EU-CEG, są wyszczególnione w

art. 20 dyrektywy 2014/40/UE i w decyzji wykonawczej w sprawie przekazywania informacji o papierosach elektronicznych i pojemnikach zapasowych.

Musisz przekazać te informacje właściwym organom danego kraju UE 6 miesięcy przed datą planowanego wprowadzenia do obrotu nowych lub znacznie zmodyfikowanych wyrobów.

Więcej szczegółów na temat wymaganych danych można znaleźć w słowniku danych dotyczącym papierosów elektronicznych i pojemników zapasowych. Słownik ten może się odnosić częściowo także do wyrobów beznikotynowych.

5) Warianty techniczne dotyczące przekazywania danych

Po otrzymaniu identyfikatora podmiotu przekazującego dane dostępne są dwa sposoby przedłożenia informacji o produkcie krajom UE za pośrednictwem EU-CEG. Są to:

 1. autonomiczna aplikacja (dla firm z małą infrastrukturą informatyczną)
  Firmy mogą używać generatora danych XML do tworzenia zgłoszeń, które mogą być później ładowane do systemu EU-CEG.
  Różne pliki XML należy załadować za pośrednictwem eTrustEx platform for DG SANTE. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z działem pomocy technicznej (zob. zakładka Kontakty).
 2. interakcja między systemami (dla firm z dużą infrastrukturą informatyczną lub wieloma produktami)
  Przekazywanie danych w ramach interakcji między systemami wymaga dostępu do sieci e-Delivery. Operatorem tej sieci jest Komisja – sieć ma umożliwić przekazywanie informacji w sposób bezpieczny i niezawodny. Po otrzymaniu Twojego identyfikatora podmiotu przekazującego dane służby informatyczne Komisji skontaktują się z Tobą i dokładnie wyjaśnią, w jaki sposób możesz zainstalować u siebie to rozwiązanie techniczne.

Więcej informacji na temat tych dwóch wariantów można znaleźć w naszych wytycznych technicznych lub w internetowej bibliotece Komisji na stronie CIRCABC (w dziale „Informacje do pobrania”).

Oświadczenie o ochronie prywatności

Informacje o tym, jak wykorzystujemy i chronimy dane osobowe użytkowników, znajdują się w oświadczeniu o ochronie prywatności.