Skip to main content
Public Health

Üksikasjalik juhend

Tubakatoodete direktiivi (2014/40/EL) kohaselt peavad tubakatoodete, e-sigarettide ja täitepakendite tootjad esitama oma toodete kohta peamised andmed nende liikmesriikide ametiasutustele, kus nad kavatsevad oma tooteid turustada. Andmete esitamiseks kasutatakse IT-lahendust nimega ELi ühisportaal (EU-CEG).

Kuidas kasutada ELi ühisportaali andmete esitamiseks ELi liikmesriikidele tubakatoodete, e-sigarettide ja täitepakendite kohta vastavalt tubakatoodete direktiivile 2014/40/EL.

Enne kui alustate, lugege palun hoolikalt läbi allpool esitatud juhised.

1) Kas ma pean end registreerima esitaja ID saamiseks?

Peate end esitaja ID saamiseks registreerima juhul, kui:

 • olete tubakatoodete, e-sigarettide või täitepakendite tootja või importija.
  Esitaja ID kasutamine on vajalik alati, kui esitate tooteandmeid ELi ühisportaali (EU-CEG) kaudu. Samuti tuleb ID märkida igas tooteandmete esitamisega seotud kirjavahetuses.

Esitaja ID EI OLE vajalik juhul, kui:

 • olete kolmas osapool (nt tootja või importija palgatud ettevõte või nõustaja), kes esitab andmeid tootja või importija nimel.

Isegi kui teil on palutud end registreerida esitaja ID saamiseks tootja või importija nimel, peate registreerimisvormi täitma tootja või importija andmetega.

MÄRKUS: Esitaja ID ei anna ELi ühisportaali süsteemis juurdepääsu täiendavale teabele ega funktsioonidele.

2) Kuidas registreeruda esitaja ID saamiseks?

Esitaja ID taotlemiseks toimige järgnevalt:

 1. Looge omale EU Login konto, kui teil seda veel ei ole.
 2. Laadige alla registreerimisvorm (faili allalaadimiseks klõpsake parempoolsel hiirenupul ja valige „Save the link as“).
 3. Täitke vorm.
 4. Esitage vorm (järgides selles esitatud juhiseid).
MÄRKUS: Täitke vorm võimalikult üksikasjalikult (k.a valikulised väljad) ning lisage asjakohane ametlik dokument (nt ettevõtte registreerimis- või asutamistunnistus, kommunaalteenuste arve, maksudeklaratsioon).

Kui oleme täidetud vormi kätte saanud, alustame teile esitaja ID loomist.

See võib töörohkel ajal võtta mitu päeva, seega palume teil olla kannatlik. Esitaja ID määramine on vaid vaheetapp, mis annab teie ettevõttele juurdepääsu ELi ühisportaalile.

ELi ühisportaali kaudu saab andmeid esitada alles pärast seda, kui olete kätte saanud oma tunnuse (PARTY), mille puhul kulub täiendavalt mitu päeva töötlemiseks. Kui esitaja ID on määratud, saate alla laadida vahendi XML Creator Tool ning hakata töötama oma XML-failidega; Vahendi saate alla laadida CIRACBC huvirühma alt.

Enne esitaja ID väljastamist võime teilt mõnikord küsida lisateavet. Samuti on meil õigus teie esitaja ID vajaduse korral tühistada.

3) Andmete esitamine tubakatoodete kohta

ELi ühisportaali kaudu tuleb teil esitada andmed, mis on loetletud

direktiivi 2014/40/EL artiklis 5 ning tubakatoodete kohta esitatavaid andmeid käsitlevas rakendusotsuses.

Andmed tuleb asjakohase liikmesriigi ametiasutustele esitada enne, kui lasete turule mis tahes uue või muudetud toote.

Nõutavate andmete kohta leiate lisateavet tubakatoodete andmesõnastikust. Sõnastikus võib leiduda andmeid ka taimsete suitsetatavate toodete kohta.

4) Andmete esitamine e-sigarettide ja täitepakendite kohta

ELi ühisportaali kaudu tuleb teil esitada andmed, mis on loetletud

direktiivi 2014/40/EL artiklis 20 ning e-sigarettide ja täitepakendite kohta esitatavaid andmeid käsitlevas rakendusotsuses.

Andmed tuleb asjakohase liikmesriigi ametiasutustele esitada 6 kuud enne kuupäeva, mil kavatsete lasta turule mis tahes uue või põhjalikult muudetud toote.

Nõutavate andmete kohta leiate lisateavet e-sigarettide ja täitepakendite andmesõnastikust. Sõnastikus võib leiduda andmeid ka nikotiinivabade toodete kohta.

5) Tehnilised võimalused andmete esitamiseks

Kui teil on esitaja ID olemas, on teil kaks varianti tooteandmete esitamiseks liikmesriikidele ühisportaali kaudu.

 1. Eraldiseisev lahendus (sobib ettevõtetele, kelle IT-taristu on väike).
  Ettevõte kasutab XML-generaatorit, mis loob andmeühikud, mida saab hiljem ühisportaali üles laadida.
  Eri XML-failid tuleb üles laadida tervise ja toiduohutuse peadirektoraadi eTrustEx platvormi kaudu. Küsimuste korral võtke ühendust tehnilise toega asjaomase kontaktvormi vahendusel.
 2. Süsteemidevaheline lahendus (sobib ettevõtetele, kellel on suur IT-taristu ja palju tooteid).
  Süsteemidevahelise lahenduse kasutamiseks vajate juurdepääsu e-edastamise võrgustikule. Võrgustikku haldab Euroopa Komisjon ja selle eesmärk on võimaldada turvalist ja usaldusväärset andmeedastust. Kui olete esitaja ID kätte saanud, võtab komisjoni IT-osakond teiega ühendust ning nõustab teid tehnilise lahenduse loomisel.

Lisateabe saamiseks nimetatud kahe lahendusvõimaluse kohta tutvuge palun meie tehnilise juhendiga ja/või külastage komisjoni veebiraamatukogu CIRCABC (vt rubriik „Allalaadimine“).

Andmekaitsepõhimõtted

Teabe saamiseks selle kohta, kuidas me kaitseme teie isikuandmeid, tutvuge palun meie andmekaitsepõhimõtetega.