Skip to main content
Public Health

Gwida pass pass

Skont id-Direttiva dwar il-Prodotti tat-Tabakk (2014/40/UE), il-manifatturi u l-importaturi tal-prodotti tat-tabakk, is-sigaretti elettroniċi u l-kontenituri ta' rikarika jridu jippreżentaw informazzjoni ewlenija lill-awtoritajiet tal-Istati Membri fejn qed jippjanaw li jippromwovu l-prodotti. L-għodda tal-IT li tipprovdi din l-informazzjoni tissejjaħ Punt tad-Dħul Komuni tal-UE (EU-CEG).

Kif tuża s-sistema tal-Punt tad-Dħul Komuni tal-UE (EU-CEG) biex tippreżenta informazzjoni lill-Istati Membri tal-UE dwar il-prodotti tat-tabakk, is-sigaretti elettroniċi u l-kontenituri ta’ rikarika biex ikunu kompatibbli mad-Direttiva dwar il-Prodotti tat-Tabakk 2014/40/UE

Jekk jogħġbok aqra din l-informazzjoni bir-reqqa qabel ma tibda.

1) Hemm bżonn nirreġistra għal “ID tas-sottomittent”?

Trid tirreġistra għal ID tas-sottomittent jekk:

 • inti manifattur jew importatur ta' prodotti tat-tabakk, sigaretti elettroniċi jew kontenituri ta’ rikarika.
  Se jkollok bżonn tuża l-ID tas-sottomittent tiegħek kull darba li tippreżenta l-informazzjoni tal-prodott bl-użu tal-EU-CEG. Għandek ukoll tikkwotah f’kull korrispondenza dwar l-informazzjoni dwar il-prodott li tippreżenta.

M’GĦANDEKX bżonn ta’ ID tas-sottomittent jekk:

 • inti parti terza (eż. kumpanija jew konsulent li ġie mqabbad mill-manifattur/importatur) li qed tippreżenta informazzjoni f'isem manifattur/importatur.

Anki jekk ġejt mitlub tirreġistra għal ID tas-sottomittent f'isem manifattur jew importatur, trid timla' formola ta' reġistrazzjoni u tuża d-dettalji tal-kumpanija tal-manifattur jew l-importatur.

NOTA: ID tas-sottomittent ma tagħtikx aċċess għal xi informazzjoni jew elementi żejda fis-sistema tal-EU-CEG.

2) Kif tirreġistra għal ID tas-sottomittent

Segwi dawn il-passi biex titlob ID tas-sottomittent:

 1. Jekk għad m’għandekx wieħed, oħloq kont tal-EU Login
 2. Iddawnlowdja l-formola ta’ reġistrazzjoni - Biex tiddawnlowdja l-file, ikklikkja l-buttuna tal-lemin tal-mouse u agħżel “issejvja l-link bħala”
 3. Imla l-formola
 4. Ippreżenta l-formola (segwi l-istruzzjonijiet fuq il-formola).
NOTA: Imla l-formola fid-dettall kemm tista’ (inklużi l-oqsma fakultattivi) u ehmeż kwalunkwe dokument uffiċjali (eż. reġistrazzjoni tal-kumpanija/ċertifikat ta’ inkorporazzjoni, kontijiet ta’ servizzi, dikjarazzjoni tat-taxxa).

Ladarba nirċievu l-formola kompluta tiegħek, nibdew il-proċess ta’ assenjazzjoni tal-ID tas-sottomittent tiegħek.

Dan jista' jieħu diversi jiem, speċjalment waqt żmien fejn ikollna ħafna xogħol, allura nitolbuk tieħu ftit tal-paċenzja. Barra minn hekk, l-assenjazzjoni ta’ ID tas-sottomittent hi biss pass intermedjarju biex tipprovdi lill-entità tiegħek b’aċċess għall-EU-CEG.

Is-sottomissjonijiet permezz tal-EU-CEG se jkunu possibbli biss mal-wasla tal-identifikatur PARTY tiegħek li jeħtieġ żmien għall-ipproċessar addizzjonali sa diversi jiem. Madankollu, ladarba l-ID tas-sottomittent tkun ġiet assenjata tista’ diġà tiddawnlowdja l-XML Creator Tool u tibda taħdem fuq il-files XML tiegħek; tista’ tiddawnlowdjah mill-grupp ta’ interess tas-CIRACBC.

Qabel ma noħorġu l-ID tas-sottomittent tiegħek, jista’ jkun li jkollna nistaqsuk għal xi informazzjoni addizzjonali. Nirriżervaw ukoll id-dritt li nirrevokaw ID tas-sottomittent jekk ikun hemm bżonn.

3) Preżentazzjoni ta' informazzjoni dwar prodotti tat-tabakk

L-informazzjoni li għandek bżonn tippreżenta bl-użu tal-EU-CEG hi elenkata hawnhekk:

L-artikolu 5 tad-Direttiva 2014/40/UE u d-deċiżjoni ta' implimentazzjoni dwar il-preżentazzjoni ta' informazzjoni dwar prodotti tat-tabakk.

Għandek tippreżenta din l-informazzjoni lill-awtoritajiet rilevanti tal-Istat Membru qabel ma tqiegħed fis-suq xi prodotti ġodda jew modifikati.

Ara d-dizzjunarju tad-data tal-prodotti tat-tabakk għal aktar dettalji dwar l-informazzjoni meħtieġa. Partijiet minn dan id-dizzjunarju jistgħu japplikaw ukoll għal prodotti erbali għat-tipjip.

4) Preżentazzjoni ta' informazzjoni dwar sigaretti elettroniċi u kontenituri ta' rikarika

L-informazzjoni li għandek bżonn tippreżenta bl-użu tal-EU-CEG hija elenkata hawnhekk:

L-artikolu 20 tad-Direttiva 2014/40/UE u d-deċiżjoni ta' implimentazzjoni dwar il-preżentazzjoni ta' informazzjoni dwar is-sigaretti elettroniċi u l-kontenituri ta' rikarika.

Trid tippreżenta din l-informazzjoni lill-awtoritajiet rilevanti tal-Istati Membri 6 xhur qabel id-data meta beħsiebek tikkummerċjalizza kwalunkwe prodott ġdid jew sostanzjalment modifikat.

Ara d-dizzjunarju tad-data tas-sigaretti elettroniċi u tal-kontenituri ta’ rikarika għal aktar dettalji dwar l-informazzjoni meħtieġa. Partijiet minn dan id-dizzjunarju jistgħu japplikaw ukoll għal prodotti bla nikotina.

5) Għażliet tekniċi għall-preżentazzjoni tad-data

Ladarba jkollok ID tas-sottomittent, għandek 2 għażliet kif tippreżenta l-informazzjoni dwar il-prodott lill-Istati Membri tal-UE permezz tal-EU-CEG:

 1. Soluzzjoni separata (għal kumpaniji li għandhom infrastruttura tal-IT żgħira):
  Il-kumpaniji jużaw ġeneratur tal-XML biex joħolqu preżentazzjonijiet li jistgħu jiġu applowdjati fl-EU-CEG aktar tard.
  Il-files XML differenti jridu jittellgħu permezz tal-pjattaforma eTrustEx għad-DĠ SANTE. Jekk ikollok xi mistoqsijiet, jekk jogħġbok ikkuntattja l-appoġġ tekniku (ara t-tab “Kuntatti”)
 2. Soluzzjoni minn sistema għal oħra (għal kumpaniji li għandhom infrastruttura tal-IT kbira jew bosta prodotti):
  Biex tagħmel preżentazzjonijiet minn sistema għal oħra, teħtieġ aċċess għan-network e-Delivery. Dan in-network hu mmaniġġjat mill-Kummissjoni biex jippermetti li l-informazzjoni tkun tista’ tiġi trasferita b’mod sigur u affidabbli. Malli tasal l-ID tas-sottomittent, id-dipartiment tal-IT tal-Kummissjoni jikkuntattjak b’aktar struzzjonijiet dwar kif tistabbilixxi din is-soluzzjoni teknika.

Għal aktar informazzjoni dwar dawn iż-żewġ għażliet, ara l-linji gwida tekniċi tagħna u/jew żur il-librerija tas-CIRCABC online tal-Kummissjoni (ara t-"taqsima tad-Downloads").

Stqarrija ta’ privatezza

Biex tiskopri kif nużaw u nipproteġu d-data personali tiegħek, jekk jogħġbok aqra l-istqarrija ta' privatezza tagħna.