Direct la conținutul principal
Public Health

Sănătatea mintală

O abordare cuprinzătoare cu privire la sănătatea mintală

Sănătatea mintală face parte integrantă din sănătate. Aceasta reprezintă o prioritate pentru Comisie, care a sprijinit, în ultimii 25 de ani, acțiuni și proiecte care îmbunătățesc sănătatea mintală a cetățenilor din UE și nu numai.

În discursul privind starea Uniunii Europene din 2022, președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, a anunțat intenția Comisiei de a prezenta „o nouă inițiativă referitoare la sănătatea mintală” în 2023.

La 7 iunie 2023, Comisia a adoptat comunicarea privind o abordare cuprinzătoare a sănătății mintale, care va ajuta statele membre și părțile interesate să ia măsuri rapide pentru a face față provocărilor în acest domeniu.

Această comunicare reprezintă un punct de plecare pentru o nouă abordare. În urma unei ample consultări cu statele membre, cu părțile interesate și cu cetățenii, a fost elaborată o abordare cuprinzătoare, multipartită și axată pe prevenție în ceea ce privește sănătatea mintală.

Această nouă abordare recunoaște că sănătatea mintală se referă mai mult decât la sănătate și, prin urmare, implică în mare măsură domenii precum educația, digitalizarea, ocuparea forței de muncă, cercetarea, dezvoltarea urbană, mediul și clima.

Inițiativa se bazează pe politicile, abordările și acțiunile existente. Cele 20 de inițiative emblematice ale comunicării, care identifică oportunități de finanțare în valoare de 1,23 miliarde EUR, vor sprijini în mod direct și indirect statele membre în realizarea unei abordări cuprinzătoare a sănătății mintale.

Situația sănătății mintale în Europa

Îngrijorările, anxietatea și sentimentul de depresie, cauzate de efectele devastatoare ale pandemiei, ale războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, de criza climatică, de șomaj sau de creșterea costului vieții, presiunile din sfera digitală și platformele de comunicare socială au degradat nivelul deja precar al sănătății mintale, în special în rândul copiilor și al tinerilor.

Raportul „Sănătatea pe scurt: Europa 2018” a evidențiat faptul că problemele de sănătate mintală afectează aproximativ 84 de milioane de persoane din UE. Pe lângă suferința personală, problemele de sănătate mintală au implicații financiare pentru societatea noastră. Costurile totale legate de problemele de sănătate mintală sunt estimate la peste 4 % din PIB (mai mult de 600 de miliarde EUR) în cele 27 de țări ale UE și Regatul Unit.

Raportul „Sănătatea pe scurt” din 2022 a arătat că aproape unul din doi tineri europeni vorbește de nevoi nesatisfăcute în materie de îngrijire a sănătății mintale, iar ponderea tinerilor care prezintă simptome de depresie a crescut de peste două ori în mai multe țări ale UE în timpul pandemiei. 

Cu toate că multe țări au implementat unele măsuri pentru protejarea și îngrijirea sănătății mintale a tinerilor, amploarea provocărilor actuale justifică luarea unor măsuri suplimentare, dacă vrem ca pandemia să nu marcheze pentru totdeauna tânăra generație. Pentru aceasta este nevoie de o reorientare a priorităților astfel încât să se pună un accent mai mare pe prevenire, cu scopul de a aborda factorii de risc comportamentali și factorii determinanți de mediu, sociali și comerciali și de a întreprinde acțiuni mai ambițioase de promovare a sănătății mintale și de prevenire a afecțiunilor mintale.

Prezentare generală a acțiunilor privind sănătatea mintală

Comisia Europeană s-a angajat de mult timp să contribuie la îmbunătățirea sănătății mintale a populației, după cum se poate vedea din prezentarea generală a activităților din trecut.

Prezentarea proiectelor în curs

1. Bune practici

Comisia sprijină statele membre în ceea ce privește transferul de bune practici. În acest scop, a fost creat un portal de bune practici pentru a facilita colectarea și schimbul de bune practici, precum și punerea lor în aplicare în UE.

În 2018, statele membre ale UE au stabilit ca sănătatea mintală să fie domeniu prioritar pentru aplicarea bunelor practici. În mai 2019, o preselecție a celor mai bune practici le-a fost prezentată statelor membre ale UE, care le-au clasificat ulterior în funcție de relevanța pentru prioritățile lor naționale. Cele trei practici cel mai bine cotate sunt puse în aplicare cu sprijin financiar în cadrul planului anual de lucru pentru 2020 al celui de al treilea program în domeniul sănătății. Acestea sunt:

 • o reformă a sistemului de sănătate mintală având ca obiectiv consolidarea serviciilor comunitare axate pe client, după modelul dezvoltat în Belgia
 • un program național, pe mai multe niveluri, de prevenire a sinuciderilor, elaborat în Austria
 • un program etapizat de intervenție pentru combaterea depresiei, elaborat prin colaborare europeană.

Lucrările au început în 2021, cu acțiunea comună ImpleMENTAL care urmărește implementarea (unor elemente ale) reformei sistemului belgian de sănătate mintală, precum și a programului austriac de prevenire a sinuciderilor. Această acțiune reunește în total 21 de state membre care beneficiază de un sprijin financiar în valoare de 5,4 milioane EUR. Programul de intervenție care urmărește combaterea depresiei este implementat prin intermediul proiectului Best al Alianței europene de luptă împotriva depresiei, la care participă 10 state membre și care beneficiază de susținere financiară din partea Comisiei în valoare de 1,6 milioane EUR.

Biroul regional pentru Europa al OMS sprijină eforturile de formare și de consolidare a capacităților depuse în cadrul acțiunii comune ImpleMENTAL prin intermediul unui acord de contribuție în valoare de 1 milion EUR în cadrul planului anual de lucru pentru 2022 al Programului de acțiune a Uniunii în domeniul sănătății.

În iunie 2023 va fi lansat un apel pentru bune practici promițătoare în domeniul sănătății mintale. Acesta va sprijini, de asemenea, punerea în aplicare a acțiunilor identificate în comunicarea privind sănătatea mintală. Cererea de propuneri va fi publicată pe această pagină.

2. Inițiativa „Mai sănătoși împreună”

Această abordare cuprinzătoare a sănătății mintale este susținută și de inițiativa UE privind bolile netransmisibile „Mai sănătoși împreună”, prezentată de Comisie în iunie 2022. Inițiativa ajută statele membre ale UE să identifice și să pună în aplicare politici și măsuri eficace menite să reducă povara principalelor bolilor netransmisibile și să îmbunătățească sănătatea și bunăstarea cetățenilor, reducând, în același timp, inegalitățile în materie de sănătate.

Sănătatea mintală și tulburările neurologice reprezintă una din cele cinci componente principale ale inițiativei. Elaborată în colaborare cu statele membre ale UE și cu părțile interesate, inițiativa sprijină punerea în aplicare a unor acțiuni cu impact puternic asupra tuturor aspectelor acoperite, fie că este vorba de încurajarea bunăstării și de prevenirea proactivă sau de favorizarea incluziunii sociale a persoanelor care suferă de afecțiuni de lungă durată. Activitățile bazate pe inițiativa privind sănătatea mintală se vor axa pe patru direcții prioritare:

 • favorizarea condițiilor benefice pentru sănătatea mintală și creșterea rezilienței, cu integrarea sănătății mintale în toate politicile
 • promovarea bunăstării mintale și prevenirea tulburărilor mintale
 • îmbunătățirea accesului echitabil și în timp util la servicii de sănătate mintală de calitate
 • protejarea drepturilor, consolidarea incluziunii sociale și combaterea stigmatizării asociate cu problemele de sănătate mintală.

Diverse acțiuni în aceste domenii sunt deja în curs de desfășurare și vor continua până în 2027.

3. Dezvoltarea capacităților

Pe lângă comunicarea privind sănătatea mintală, Comisia a lansat proiecte împreună cu Organizația Mondială a Sănătății și Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică pentru a oferi sprijin personalizat fiecărui stat membru al UE prin intermediul asistenței tehnice și al consolidării capacităților în ceea ce privește transferul și punerea în aplicare de bune practici în domeniul sănătății mintale.

Finanțarea proiectelor în domeniul sănătății mintale

Comisia oferă sprijin financiar statelor membre și părților interesate în cadrul programelor anuale de lucru „UE pentru sănătate” pentru a pune în aplicare activități de prevenire și gestionare a problemelor de sănătate mintală. În ultimii trei ani, au fost deja alocate peste 30 de milioane EUR pentru proiecte care abordează aspecte de sănătate publică ale sănătății mintale, inclusiv pentru reforma sistemului de sănătate mintală.

La 22 noiembrie 2022, a fost adoptat programul de lucru „UE pentru sănătate” 2023, care va continua să ofere sprijin pentru promovarea sănătății mintale și prevenirea problemelor de sănătate mintală. În cadrul acestui program de lucru, vor fi disponibile peste 18 milioane EUR:  

 • 6 milioane EUR pentru a ajuta autoritățile statelor membre să colaboreze în cadrul unei acțiuni comune care vizează abordarea provocărilor în materie de sănătate mintală;
 • 2,36 milioane EUR destinate părților interesate pentru a sprijini proiecte legate de promovarea sănătății mintale, prevenirea și gestionarea problemelor de sănătate mintală.
 • Ambele acțiuni vor viza grupuri deosebit de vulnerabile, cum ar fi migranții, refugiații, romii și persoanele strămutate din Ucraina.
 • 10 milioane EUR au fost alocate pentru
  • proiecte care vizează abordarea provocărilor în materie de sănătate mintală cu care se confruntă pacienții bolnavi de cancer și supraviețuitorii acestei boli, precum și îngrijitorii și familiile lor, precum și
  • elaborarea unui cod european pentru sănătatea mintală, care le va permite cetățenilor să devină mai puternici, va contribui la sensibilizarea acestora cu privire la sănătatea mintală și va îmbunătăți cunoștințele în materie de sănătate.

Guvernanță

Comisia colaborează îndeaproape cu statele membre și cu părțile interesate pentru a promova o bună sănătate mintală și pentru a preveni problemele mintale.

Cooperarea și schimburile cu statele membre au loc în cadrul subgrupului privind sănătatea mintală al grupului de experți în domeniul sănătății publice. Membrii săi au sprijinit cu fermitate acțiunile în domeniul sănătății mintale care prezintă o valoare adăugată la nivelul UE.

Sprijinul și coordonarea din partea Comisiei le vor ajuta să reducă suferința umană, să îmbunătățească reziliența și sustenabilitatea sistemelor lor de sănătate și de protecție socială, să reducă costurile pentru economii și societăți și să contribuie la construirea și asigurarea unei forțe de muncă sănătoase. Acest lucru ne va ajuta să atingem obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU și obiectivele OMS privind bolile netransmisibile.

Interacțiunea și cooperarea periodică cu principalele părți interesate se va desfășura prin intermediul unei rețele specifice privind sănătatea mintală în cadrul platformei UE privind politica în domeniul sănătății.

Sprijinirea Ucrainei – sănătatea mintală a persoanelor strămutate și a refugiaților

Refugiații și persoanele strămutate, în special persoanele care fug din calea războiului – cum ar fi persoanele strămutate din Ucraina – au nevoie de sprijin în materie de sănătate mintală și de soluții rapide pentru a le reduce suferința.

Comisia a mobilizat peste 30 de milioane EUR din programul „UE pentru sănătate” pentru a-i ajuta pe refugiații ucraineni care au nevoie urgentă de sprijin în caz de șoc post-traumatic sau de probleme de sănătate mintală.

Mai concret, a fost semnat un acord de contribuție în valoare de 28,4 milioane EUR cu Federația Internațională a Crucii Roșii pentru a ajuta persoanele care au fugit din Ucraina să facă față traumei suferite și pentru a le oferi sprijin în materie de sănătate mintală. Statele membre ale UE în care activează Crucea Roșie sunt Polonia, Ungaria, România, Cehia și Slovacia.

Persoanele strămutate din Ucraina fac, de asemenea, obiectul unei cereri de propuneri în valoare de 3 milioane EUR lansată de organizații neguvernamentale (este vorba despre 4 propuneri) pentru promovarea bunelor practici destinate îmbunătățirii sănătății mintale și a bunăstării psihologice a migranților și a refugiaților. Toate cele patru proiecte au fost lansate în 2023.

În plus, Comisia oferă o serie de cursuri online și alte materiale de formare privind sănătatea migranților pe site-urile Academiei virtuale a ECDC și ale rețelei Migrație și sănătate: formarea specialiștilor de pe platforma privind politica în domeniul sănătății.

Aceste cursuri au fost elaborate cu sprijinul celui de-al treilea program în domeniul sănătății.

Rețeaua „În sprijinul Ucrainei, al statelor membre ale UE învecinate și al Moldovei” de pe platforma privind politica în domeniul sănătății a fost creată cu scopul de a combina eforturile societății civile, ale grupurilor de pacienți și ale profesioniștilor din domeniul sănătății pentru a răspunde nevoilor medicale ale societății ucrainene și ale persoanelor strămutate.

Sănătatea mintală și COVID-19

Pandemia și consecințele sale au îngreunat și mai mult sarcina serviciilor de sănătate mintală.

Raportul „Sănătatea pe scurt: Europa 2020” a arătat că pandemia de COVID-19 și criza economică ulterioară au pus o povară tot mai mare asupra bunăstării mintale a cetățenilor, existând dovezi ale unor rate mai ridicate de stres, anxietate și depresie. Tinerii și persoanele din grupurile cu venituri mai mici prezintă cu un risc mai mare decât restul populației. Perturbările asistenței medicale pentru persoanele cu afecțiuni preexistente de sănătate mintală constituie o parte semnificativă a impactului negativ pe care pandemia l-a avut asupra sănătății mintale.

La câteva luni de la declanșarea pandemiei, Direcția Sănătate și Siguranță Alimentară a creat pe platforma sa privind politica în domeniul sănătății un spațiu dedicat organizațiilor din domeniul sănătății și din domeniul social, interesate să facă schimb de practici și cunoștințe specifice în materie de sănătate mintală, în contextul COVID-19. Coordonată de Mental Health Europe, această rețea virtuală pune accent pe nevoile grupurilor vulnerabile, cum ar fi persoanele fără adăpost, persoanele cu afecțiuni preexistente și persoanele în vârstă. Spațiul web găzduiește și o bibliotecă virtuală.

Sunt finanțate două proiecte (Mentality și Step in) pentru a sprijini aplicarea pe teren a bunelor practici cu impact direct asupra eforturilor de abordare a provocărilor în materie de sănătate mintală în timpul pandemiei de COVID-19.

Programul de lucru anual pentru 2021 al Programului de acțiune a Uniunii în domeniul sănătății sprijină punerea în aplicare pe teren a bunelor practici cu impact direct asupra eforturilor de abordare a provocărilor în materie de sănătate mintală în timpul pandemiei de COVID-19, printr-o contribuție financiară a Comisiei în valoare totală de 750 000 EUR. Demararea proiectelor reținute este prevăzută pentru toamna anului 2022.

În cadrul ediției din 2021 a Premiului UE pentru sănătate, Comisia a recompensat inițiativele comunitare care atenuează impactul COVID-19 asupra sănătății mintale. Ceremonia de decernare a premiilor a avut loc la 4 mai 2022: inițiativele preselectate și câștigătoare sunt prezentate într-o broșură privind efectele pandemiei de COVID-19 asupra sănătății mintale.