Skip to main content
Public Health

Sănătatea mintală

O persoană sănătoasă mintal poate să se împlinească pe plan personal, să stabilească ușor relații cu alte persoane, să contribuie la viața comunității și să fie productivă la locul de muncă. Consecințele unei sănătăți mintale precare se pot face simțite pe tot parcursul vieții.

În discursul privind starea Uniunii Europene din septembrie 2022, președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, a anunțat intenția Comisiei de a prezenta o nouă abordare cuprinzătoare a sănătății mintale în 2023. Această propunere este o reacție la concluziile Conferinței privind viitorul Europei, care cer luarea unor inițiative pentru a îmbunătăți înțelegerea problemelor de sănătate mintală și a modalităților de abordare a acestora.

Raportul „Sănătatea pe scurt: Europa 2018” a evidențiat faptul că problemele de sănătate mintală afectează aproximativ 84 de milioane de persoane din întreaga UE. Pe lângă suferința personală, problemele de sănătate mintală au implicații financiare pentru societatea noastră. Costurile totale ale problemelor de sănătate mintală erau estimate în anul respectiv la peste 4 % din PIB (mai mult de 600 de miliarde EUR) în cele 27 de țări ale UE și Regatul Unit.

Raportul „Sănătatea pe scurt” din 2022 a arătat că aproape unul din doi tineri europeni vorbește de nevoi nesatisfăcute în materie de îngrijire a sănătății mintale, iar ponderea tinerilor care prezintă simptome de depresie a crescut de peste două ori în mai multe țări ale UE în timpul pandemiei. 

Cu toate că multe țări au implementat unele măsuri pentru protejarea și îngrijirea sănătății mintale a tinerilor, amploarea impactului pandemiei justifică luarea unor măsuri suplimentare, dacă vrem ca pandemia să nu marcheze pentru totdeauna tânăra generație. Pentru aceasta este nevoie de o reorientare a priorităților astfel încât să se pună un accent mai mare pe prevenire, cu obiectivul de a aborda factorii de risc comportamentali și de mediu și de a lua măsuri mai ambițioase pentru promovarea sănătății și prevenirea bolilor. Raportul arată, de asemenea, că există preocupări bine întemeiate cu privire la importanța crucială a experiențelor timpurii în modelarea sănătății și a bunăstării mai târziu în viață. 

Sănătatea mintală este influențată de numeroși factori, printre care predispoziția genetică, experiențele neplăcute din copilărie, contextul socioeconomic, afecțiunile medicale cronice sau abuzul de alcool sau droguri.

Politicile din domenii precum educația, ocuparea forței de muncă sau protecția socială pot avea un impact pozitiv asupra sănătății noastre mintale și a stării noastre de bine și pot susține reziliența în materie de sănătate mintală, în special atunci când beneficiem de ele la începutul vieții. Această complexitate trebuie luată în considerare în cazul elaborării unei abordări cuprinzătoare a sănătății mintale și al intervențiilor pentru atenuarea provocărilor în materie de sănătate mintală.

Inițiativa „Mai sănătoși împreună”

Această abordare cuprinzătoare a sănătății mintale este alimentată și susținută de inițiativa UE privind bolile netransmisibile „Mai sănătoși împreună”, prezentată de Comisie în iunie 2022. Inițiativa ajută țările UE să identifice și să pună în aplicare politici și măsuri eficace menite să reducă povara principalelor bolilor netransmisibile și să îmbunătățească sănătatea și bunăstarea cetățenilor, reducând, în același timp, inegalitățile în materie de sănătate.

Sănătatea mintală și tulburările neurologice” reprezintă una dintre cele cinci componente principale ale inițiativei. Elaborată în colaborare cu țările UE și cu părțile interesate, inițiativa sprijină punerea în aplicare a unor acțiuni cu impact puternic asupra tuturor aspectelor acoperite, fie că este vorba de încurajarea bunăstării și de prevenirea proactivă sau de favorizarea incluziunii sociale a persoanelor care suferă de afecțiuni de lungă durată. Activitățile bazate pe inițiativa privind sănătatea mintală se vor axa pe patru direcții prioritare:

  • favorizarea condițiilor benefice pentru sănătatea mintală și creșterea rezilienței, cu integrarea sănătății mintale în toate politicile
  • promovarea bunăstării mintale și prevenirea tulburărilor mintale
  • îmbunătățirea accesului echitabil și în timp util la servicii de sănătate mintală de calitate
  • protejarea drepturilor, consolidarea incluziunii sociale și combaterea stigmatizării asociate cu problemele de sănătate mintală

Acțiunile în aceste domenii sunt deja în curs de desfășurare și vor continua până în 2027.

Prezentarea acțiunilor

Comisia Europeană sprijină de mult timp îmbunătățirea sănătății mintale a populației, după cum se poate vedea din prezentarea generală a activităților din trecut.

Activitatea Comisiei privind bolile netransmisibile și sănătatea mintală se bazează pe cadrele de politică existente la nivel internațional, în special pe obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU și pe cele 9 ținte voluntare la nivel mondial stabilite de Organizația Mondială a Sănătății cu privire la bolile netransmisibile. Eforturile Comisiei se concentrează pe sprijinirea și completarea politicilor țărilor UE.

Grupul de coordonare privind promovarea sănătății, prevenirea bolilor și gestionarea bolilor netransmisibile (SGPP – un grup de experți alcătuit din reprezentanți ai ministerelor sănătății din țările UE) a fost înființat oficial în 2018 pentru a sprijini statele membre în atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă cu o componentă sanitară.

În 2018, SGPP a acordat prioritate sănătății mintale ca domeniu pentru punerea în aplicare a celor mai bune practici. În mai 2019, o preselecție a celor mai bune practici le-a fost prezentată țărilor UE, care le-au clasificat ulterior în funcție de relevanța pentru prioritățile lor naționale.

Cele trei practici cel mai bine cotate sunt puse în aplicare cu sprijin financiar în cadrul planului anual de lucru pentru 2020 al celui de al treilea program în domeniul sănătății. Acestea sunt:

  • o reformă a sistemului de sănătate mintală având ca obiectiv consolidarea serviciilor comunitare axate pe client, după modelul dezvoltat în Belgia
  • un program național, pe mai multe niveluri, de prevenire a sinuciderilor, elaborat în Austria
  • un program etapizat de intervenție pentru combaterea depresiei, elaborat prin colaborare europeană

Lucrările au început în 2021, cu acțiunea comună ImpleMENTAL care urmărește implementarea (unor elemente ale) reformei sistemului belgian de sănătate mintală, precum și a programului austriac de prevenire a sinuciderilor. Această acțiune reunește în total 21 de țări (care beneficiază de o contribuție financiară în valoare de 5,4 milioane EUR). Programul de intervenție care urmărește combaterea depresiei este implementat prin intermediul proiectului Best al Alianței europene de luptă împotriva depresiei, la care participă 10 țări și care beneficiază de susținere financiară din partea Comisiei în valoare de 1,6 milioane EUR.

Biroul regional pentru Europa al OMS sprijină eforturile de formare și de consolidare a capacităților depuse în cadrul acțiunii comune ImpleMENTAL prin intermediul unui acord de contribuție în valoare de 1 milion EUR în cadrul planului anual de lucru pentru 2022 al Programului de acțiune a Uniunii în domeniul sănătății.

Înscriindu-se în Anul european al tineretului, două noi proiecte vizează îmbunătățirea sănătății mintale a copiilor, a tinerilor și a familiilor acestora prin punerea în aplicare a celor mai bune practici. Practicile în cauză sunt:

  • un program de sprijin axat pe sport pentru îmbunătățirea abilităților de viață și a resurselor sociale, psihologice și emoționale în rândul copiilor și adolescenților vulnerabili din punct de vedere social și
  • o intervenție în două etape pentru a sprijini sănătatea mintală și bunăstarea tinerilor și a familiilor aflate în situații vulnerabile.

Contribuția financiară a Comisiei la aceste activități va fi de 8 milioane EUR în total, în cadrul planului anual de lucru pentru 2022 al Programului de acțiune a Uniunii în domeniul sănătății.

Sprijinirea Ucrainei – sănătatea mintală a persoanelor strămutate și a refugiaților

Comisia a mobilizat 9 milioane EUR din programul de acțiune a Uniunii în domeniul sănătății pentru a-i ajuta pe refugiații ucraineni care au nevoie urgentă de sprijin în caz de șoc post-traumatic sau de probleme de sănătate mintală.

Mai concret, a fost semnat un acord de contribuție în valoare de 7 de milioane EUR cu Federația Internațională a Crucii Roșii pentru a ajuta direct persoanele care au fugit din Ucraina să facă față traumei suferite și pentru a le oferi sprijin în materie de sănătate mintală. Țările UE în care lucrează Crucea Roșie sunt Polonia, Ungaria, România, Cehia și Slovacia.

Persoanele strămutate din Ucraina fac, de asemenea, obiectul unei cereri de propuneri în valoare de 2 milioane EUR lansată de organizații neguvernamentale pentru promovarea bunelor practici destinate îmbunătățirii sănătății mintale și a bunăstării psihologice a migranților și a refugiaților. Demararea activităților în acest sens a fost prevăzută pentru toamna anului 2022.

În plus, Comisia oferă o serie de cursuri online și alte materiale de formare pentru sănătatea migranților pe site-urile web ale Academiei Virtuale a ECDC și ale rețelei Migrație și Sănătate: formarea specialiștilor de pe Platforma privind politica în domeniul sănătății.

Aceste cursuri au fost elaborate cu sprijinul celui de-al treilea program în domeniul sănătății.

Rețeaua În sprijinul Ucrainei, al statelor membre ale UE învecinate și al Moldovei de pe Platforma privind politica în domeniul sănătății a fost creată cu scopul de a combina eforturile societății civile, ale grupurilor de pacienți și ale profesioniștilor din domeniul sănătății pentru a răspunde nevoilor medicale ale societății ucrainene și ale persoanelor strămutate.

Linkuri conexe:

Sănătatea mintală și COVID-19

Pandemia și consecințele sale au îngreunat și mai mult sarcina serviciilor de sănătate mintală.

Raportul „Sănătatea pe scurt: Europa 2020” a arătat că pandemia de COVID-19 și criza economică ulterioară au pus o povară tot mai mare asupra bunăstării mintale a cetățenilor, existând dovezi ale unor rate mai ridicate de stres, anxietate și depresie. Tinerii și persoanele din grupurile cu venituri mai mici se confruntă cu un risc mai mare decât restul populației. Perturbările asistenței medicale pentru persoanele cu afecțiuni preexistente de sănătate mintală constituie o parte semnificativă a impactului negativ pe care pandemia l-a avut asupra sănătății mintale.

La câteva luni de la declanșarea pandemiei, Direcția Sănătate și Siguranță Alimentară a creat pe Platforma sa privind politica în domeniul sănătății un spațiu dedicat organizațiilor din domeniul sănătății și din domeniul social, interesate să facă schimb de practici și cunoștințe specifice în materie de sănătate mintală, în contextul COVID-19. Coordonată de Mental Health Europe, această rețea virtuală pune accent pe nevoile grupurilor vulnerabile, cum ar fi persoanele fără adăpost, persoanele cu afecțiuni preexistente și persoanele în vârstă. Spațiul web găzduiește și o bibliotecă virtuală.

Sunt instituite granturi pentru acțiuni, menite să sprijine aplicarea pe teren a bunelor practici cu impact direct asupra eforturilor de abordare a provocărilor în materie de sănătate mintală în timpul pandemiei de COVID-19.

Programul de lucru anual pentru 2021 al Programului de acțiune a Uniunii în domeniul sănătății sprijină punerea în aplicare pe teren a bunelor practici cu impact direct asupra eforturilor de abordare a provocărilor în materie de sănătate mintală în timpul pandemiei de COVID-19, printr-o contribuție financiară a Comisiei în valoare totală de 750 000 EUR. Demararea proiectelor reținute este prevăzută pentru toamna anului 2022.

În cadrul ediției din 2021 a Premiului UE pentru sănătate, Comisia a recompensat inițiativele comunitare care atenuează impactul COVID-19 asupra sănătății mintale. Ceremonia de decernare a premiilor a avut loc la 4 mai 2022: inițiativele preselectate și câștigătoare sunt prezentate într-o broșură dedicată impactului COVID-19 asupra sănătății mintale.

Informații pe aceeași temă