Skip to main content
Public Health

Mentális egészség

A mentális egészséget számos tényező befolyásolja, ezek között említhetjük a genetikai hajlamot, a társadalmi-gazdasági hátteret, az ártalmas gyermekkori tapasztalatokat, a krónikus betegségeket és a túlzott alkohol- vagy kábítószer-használatot.

A mentális egészség és a jóllét ezért egymással összefüggő kérdések, amelyeket különböző területeken – köztük az oktatás, az egészségügy, a foglalkoztatás, a társadalmi befogadás és a szegénység leküzdésére irányuló erőfeszítések terén – hozott szakpolitikai döntések és intézkedések befolyásolnak.

Ez a kapcsolat kölcsönös: a mentális egészséghez kapcsolódó megfelelő védelem, támogatás és kezelés nélkül nő az alacsonyabb iskolázottság és a munkanélküliség kockázata.

A mentális egészség azt jelenti, hogy az egyén képes az önmegvalósításra, könnyedén alakít ki kapcsolatokat más emberekkel, részt vesz a közösség életében, hatékony a munkájában. A mentálisan egészséges személy képes arra, hogy kezelje a hétköznapi feszültségeket, a nehézségeket és a kedvezőtlen sorsfordulatokat.

Az európai lakosság mentális egészségi állapota már a Covid19-világjárvány előtt is aggodalomra adott okot. Az „Egészségügyi pillanatkép: Európa 2018” című jelentés szerint Unió-szerte mintegy 84 millió ember szenved valamilyen mentális egészségügyi problémában. Becslések szerint a 28 uniós országban a mentális megbetegedések összköltsége meghaladja a 600 milliárd eurót, azaz a GDP több mint 4%-át teszi ki.

Mentális egészség a Covid19 kontextusában

A világjárvány súlyosbította a helyzetet: félelemmel, elszigeteltséggel, bizonytalansággal nehezítette a mindennapjainkat, veszélybe sodorta emberek millióinak megélhetését, sokan elveszítették munkahelyüket, sokaknak gyásszal kellett szembenézniük.

Az „Egészségügyi pillanatkép: Európa 2020” című jelentés megállapította, hogy a Covid19-világjárvány és az azt követő gazdasági válság növekvő terhet jelentett a polgárok mentális jóllétére, bizonyítottan nagyobb arányban fordul elő a stressz, a szorongás és a depresszió. A fiatalok és az alacsonyabb jövedelmű csoportokba tartozók fokozott kockázatnak vannak kitéve. A mentális egészség tekintetében a világjárvány kedvezőtlen hatásának jelentős része annak tudható be, hogy fennakadások voltak az eleve mentális egészségügyi problémákkal küzdők egészségügyi ellátásában.

A Covid19-világjárvány miatt a mentális egészség terén egyre összetettebb kihívásokkal szembesülünk. Az Egészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Főigazgatóság létrehozott az egészségpolitikai platformján egy kifejezetten ezzel a témával foglalkozó hálózati felületet, hogy az érdekelt egészségügyi és társadalmi szervezetek megoszthassák egymással a mentális egészség terén szerzett Covid19-vonatkozású ismereteiket és bevált módszereiket.

A Mental Health Europe (Mentális Egészség Európa) nevű ernyőszervezet által koordinált virtuális hálózat egyebek mellett a kiszolgáltatott helyzetű csoportok – hajléktalanok, korábbi egészségügyi problémákkal küzdő emberek, idősek stb. – szükségleteivel foglalkozik. A webhely virtuális könyvtárral is rendelkezik.

A kezdeti helyzetfelmérés eredményeiről tájékoztató első webináriumra 2020. október 16-án került sor, ennek központi témája az egészségügyi dolgozók mentális egészségügyi szükséglete volt.

Erőfeszítések

Az Európai Bizottság mindig is elkötelezetten munkálkodott azon, hogy javuljon a lakosság mentális egészségi állapota. Ezt korábbi tevékenységei is jól illusztrálják.

A Bizottság nem fertőző betegségekkel és mentális egészséggel kapcsolatos munkája nemzetközi szakpolitikai keretekre, nevezetesen az ENSZ fenntartható fejlődési céljaira, valamint az Egészségügyi Világszervezet által a nem fertőző betegségekre vonatkozóan meghatározott kilenc globális önkéntes célkitűzésre épül. A Bizottság erőfeszítései főleg az uniós országok szakpolitikáinak támogatására és kiegészítésére irányulnak.

Az egészségfejlesztéssel, a betegségmegelőzéssel és a nem fertőző betegségek kezelésével foglalkozó irányítócsoport (az uniós országok egészségügyi minisztériumainak képviselőiből álló szakértői csoport) 2018-ban jött létre azzal a céllal, hogy támogassa a tagállamokat a fenntartható fejlődési céljaik elérésében.

A Bizottság az irányítócsoport elé terjeszti a nemzeti és uniós prioritásoknak megfelelően kiválasztott bevált módszereket és közelítésmódokat. A tagországok ezt követően közlik hogy, a felkínált módszerek és intézkedések közül melyeket kívánják alkalmazni, illetve széleskörűen bevezetni.

A bevált módszerekre vonatkozó, nyilvános és célzott felhívások a bevált gyakorlatok portálján kerülnek közzétételre. A portál áttekintést nyújt továbbá az egészségügyi programok keretében társfinanszírozott intézkedések során begyűjtött és továbbított gyakorlatokról.

2018-ban az irányítócsoport a mentális egészséget választotta ki a bevált módszerek végrehajtásának témájaként. 2019 májusában az uniós országok megtekinthették a kiválasztott bevált módszerek listáját, amelyet ezt követően nemzeti prioritásaiknak megfelelően rangsoroltak.

Az egészségügyi program 2020. évi munkatervén keresztül pénzügyi támogatás állt rendelkezésre a legmagasabb besorolást elérő három módszer végrehajtásának társfinanszírozására. A következőkről van szó:

  • a mentális egészségvédelem Belgium által kidolgozott reformja, amely az ügyfélközpontú közösségi alapú szolgáltatások megerősítésére összpontosít,
  • az Ausztriában kidolgozott, többszintű nemzeti öngyilkosság-megelőzési program,
  • egy európai együttműködés keretében kidolgozott program a depresszió fokozatos beavatkozással való kezelésére.

2021-ben megkezdődött a mentális egészségvédelem reformjának és az öngyilkosság-megelőzés példáinak alkalmazását célzó együttes fellépésre vonatkozó javaslat (ImpleMENTAL) kidolgozása. A depresszió fokozatos beavatkozással való kezelésére irányuló program végrehajtására az Európai Szövetség a Depresszió Ellen EAAD-Best projektjén keresztül fog sor kerülni.

A mentális egészség területén kifejtett uniós erőfeszítések célja, hogy konkrét helyi intézkedéseket támogassanak azokon a területeken, amelyek a legfontosabbak az uniós országok számára.

Kapcsolódó információk

To support countries in reaching the health targets of the Sustainable Development Goals, the Commission has established a Steering Group on Health Promotion, Disease Prevention and Management of Non-Communicable Diseases (“the Steering Group”).

The Steering Group provides advice and expertise to the Commission on developing and implementing activities in the field of health promotion, disease prevention and the management of non-communicable diseases. It also fosters exchanges of relevant experience, policies and practices between the Member States.

Steering Group activities

The activities of the Steering Group are intended to facilitate the implementation of evidence-based best practices by EU countries, in order to ensure that the most up-to-date findings and knowledge are being put into practice.

The Steering Group advises the Commission in the selection of best practices and in making better use of research results to support their transfer and scaling up at the national and European level. The EU Health Programme or other financial instruments of the EU support the implementation and transfer of best practices.

As part of the process, the Commission presents to the Steering Group tested policies and approaches selected according to national and EU priorities and based on agreed-upon criteria. EU countries indicate which of these they are interested in implementing or scaling-up. The Commission launches open calls for best practices according to priorities of the SGPP. The calls can be accessed on the Best Practice Portal. The Commission then identifies the best ways to support the implementation of these policies, using all available instruments at the Commission's disposal.

The Commission may also set up sub-groups for the purpose of examining specific questions. These groups operate for a limited period of time, and on the basis of agreed mandates. They report to the Steering Group.

The Commission Decision setting up a Commission expert group "Steering Group on Health Promotion, Disease Prevention and Management of Non-Communicable Diseases” provides additional information on its role and its areas of work. The Steering Group is chaired by the Commission and the members are representatives of the Member States.

Implementation of best practices

Nutrition and Physical Activity:

Rare Diseases:

Mental Health:

Cancer:

  • EU Colorectal Cancer Screening - Implementation of guidelines within the screening programmes in Italy, Slovakia and Romania (technical support instrument)
    Related information : Health and long-term care (europa.eu)

Integrated Care:

Policy implementation

Work has been carried out in a number of areas, in particular on:

The Steering Group has already selected an initial set of policy interventions that will be implemented by multiple EU countries, and is selecting the next priority areas for the implementation of best practices. Its activities will also be linked to the ongoing work of the WHO and the OECD.

Interested parties in the field can actively participate in discussions via the Health Policy Platform, in particular the Non-Communicable Diseases Network.

Resources

The Steering Group's work will be supported by online resources on health promotion and the prevention and management of non-communicable diseases, such as: