Skip to main content
Public Health

Mentális egészség

A mentális egészség azt jelenti, hogy az egyén képes az önmegvalósításra, könnyedén alakít ki kapcsolatokat másokkal, részt vesz a közösség életében, hatékony a munkájában. A mentális egészség zavarai az emberek egész életpályájára hatással lehetnek.

Az Európai Unió helyzetéről szóló, 2022. szeptemberi beszédében Ursula von der Leyen, a Bizottság elnöke bejelentette, hogy a Bizottság 2023-ban új, átfogó megközelítést kíván előterjeszteni a mentális egészségre vonatkozóan. E javaslat az Európa jövőjéről szóló konferencia következtetéseire épít. A konferencia ajánlásai többek között olyan kezdeményezéseket is szorgalmaznak, melyek a mentális egészséggel kapcsolatos kérdések jobb megértését és hatékonyabb kezelését célozzák.

Az „Egészségügyi pillanatkép: Európa 2018” című jelentés szerint Unió-szerte mintegy 84 millió ember szenved valamilyen mentális egészségi problémában. Ez az egyén szenvedése mellett pénzügyi következményekkel is jár társadalmunkra nézve. Becslések szerint a 27 uniós országban és az Egyesült Királyságban a mentális betegségek összköltsége meghaladja a 600 milliárd eurót, azaz a GDP több mint 4%-át teszi ki.

A 2022. évi „Egészségügyi pillanatkép” rámutatott, hogy majdnem minden második európai fiatal számolt be kielégítetlen szükségletekről a mentális egészség terén. A jelentésből ugyancsak kiderült, hogy a világjárvány idején számos uniós országban több mint kétszeresére nőtt a depressziós tüneteket mutató fiatalok aránya. 

Noha számos országban vezettek be intézkedéseket a fiatalok mentális egészségének védelmében, a világjárvány e tekintetben is jelentős hatásai miatt további fellépésre van szükség annak érdekében, hogy a pandémia ne hagyjon maradandó sebeket ezen a generáción. Ennek során a hangsúlyt át kell helyezni a megelőzésre – azaz kezelni kell a viselkedési és környezeti kockázati tényezőket, valamint ambiciózusabb intézkedéseket kell hozni az egészségfejlesztés és a betegségmegelőzés terén. A jelentésből az is kiderül, hogy mennyire kritikus jelentőségűek a korai tapasztalatok az egészség és a jóllét későbbi életszakaszokban történő alakításában. 

A mentális egészséget számos tényező befolyásolja. Ezek között említhetjük a genetikai hajlamot, a társadalmi-gazdasági hátteret, az ártalmas gyermekkori tapasztalatokat, a krónikus betegségeket és a túlzott alkohol- vagy kábítószer-használatot.

Az oktatás, a foglalkoztatás vagy a szociális védelem területére vonatkozó szakpolitikák pozitív hatással lehetnek mentális egészségünkre és jóllétünkre, és támogathatják a mentális ellenálló képességet, különösen az élet korai szakaszában. A probléma összetettségét figyelembe véve kell kidolgozni a mentális egészségre vonatkozó átfogó megközelítést és kezelni a mentális egészség terén jelentkező kihívásokat.

Az „Egészségesebben, együtt” kezdeményezés

Ilyen átfogó megközelítést alapoz meg és támogat a 2022 júniusában bemutatott „Egészségesebben, együtt” – nem fertőző betegségekre vonatkozó uniós kezdeményezés. Ez a kezdeményezés segíti az uniós országokat abban, hogy eredményes szakpolitikákat és intézkedéseket határozzanak meg és hajtsanak végre a főbb nem fertőző betegségek jelentette terhek csökkentése, a polgárok egészségének és jóllétének javítása, valamint az egészség terén mutatkozó egyenlőtlenségek csökkentése érdekében.

A „Mentális egészség és az idegrendszeri betegségek” e kezdeményezés öt fő területének egyike. Az uniós országok és az érdekelt felek közös munkafolyamatának eredményeképpen a kezdeményezés hathatós intézkedések végrehajtását támogatja a jóllét elősegítésétől a proaktív megelőzésen át a krónikus betegségben szenvedők társadalmi befogadásáig. A kezdeményezés mentális egészséggel kapcsolatos része négy kiemelt terület köré szerveződik:

  • A mentális egészségnek kedvező feltételek előmozdítása és a reziliencia növelése, a mentális egészség érvényre juttatása valamennyi szakpolitikában
  • A mentális jóllét elősegítése és a mentális zavarok megelőzése
  • A jó minőségű mentális egészségügyi szolgáltatásokhoz való időben történő és méltányos hozzáférés javítása
  • A jogok védelme, a társadalmi befogadás fokozása és a mentális zavarokkal kapcsolatos megbélyegzés kezelése

Ezeken a területeken az intézkedések már folyamatban vannak, és 2027-ig folytatódni fognak.

Az intézkedések áttekintése

Az Európai Bizottság mindig is elkötelezetten munkálkodott azon, hogy javuljon a lakosság mentális egészségi állapota. Ezt korábbi tevékenységei is jól illusztrálják.

A Bizottság nem fertőző betegségekkel és mentális egészséggel kapcsolatos munkája nemzetközi szakpolitikai keretekre, nevezetesen az ENSZ fenntartható fejlődési céljaira, valamint az Egészségügyi Világszervezet által a nem fertőző betegségekre vonatkozóan meghatározott kilenc globális önkéntes célkitűzésre épül. A Bizottság erőfeszítései főleg az uniós országok szakpolitikáinak támogatására és kiegészítésére irányulnak.

Az egészségfejlesztéssel, a betegségmegelőzéssel és a nem fertőző betegségek kezelésével foglalkozó irányítócsoport (az uniós országok egészségügyi minisztériumainak képviselőiből álló szakértői csoport) 2018-ban jött létre azzal a céllal, hogy támogassa a tagállamokat az egészséggel kapcsolatos fenntartható fejlődési célok elérésében.

2018-ban az irányítócsoport a mentális egészséget választotta ki a bevált módszerek végrehajtásának témájaként. 2019 májusában az uniós országok megtekinthették a kiválasztott bevált módszerek listáját, amelyet ezt követően nemzeti prioritásaiknak megfelelően rangsoroltak.

A legjobb helyezést kapott három gyakorlatot a harmadik egészségügyi program 2020. évi éves munkaterve keretében nyújtott pénzügyi támogatással hajtják végre. Ez a három gyakorlat a következő:

  • a mentális egészségvédelem Belgium által kidolgozott reformja, amely az ügyfélközpontú közösségi alapú szolgáltatások megerősítésére összpontosít,
  • az Ausztriában kidolgozott, többszintű nemzeti öngyilkosság-megelőzési program,
  • egy európai együttműködés keretében kidolgozott program a depresszió fokozatos beavatkozással való kezelésére.

Az ezzel kapcsolatos munka 2021-ben kezdődött a belga mentális egészségvédelem reformjának, valamint az osztrák öngyilkosság-megelőzés példáinak alkalmazását célzó ImpleMENTAL elnevezésű együttes fellépéssel. A fellépésben összesen 21 ország vesz részt (és azt 5,4 millió euró összegű pénzügyi hozzájárulás támogatja). A depresszióval kapcsolatos beavatkozást az Európai Szövetség a Depresszió Ellen EAAD-Best projektje keretében hajtják végre, amelyben 10 ország vesz részt, és amelyet az Európai Bizottság 1,6 millió euró pénzügyi hozzájárulással támogat.

A WHO Európai Regionális Irodája „az EU az egészségért” program 2022. évi munkaterve keretében egy 1 millió euró értékű hozzájárulási megállapodás révén támogatja az ImpleMENTAL együttes fellépés képzési és kapacitásépítési erőfeszítéseit.

Az ifjúság európai évéhez hozzájáruló két új projekt célja a gyermekek, a fiatalok és családjuk mentális egészségének javítása a bevált gyakorlatok alkalmazása révén. Az érintett gyakorlatok a következők:

  • sportalapú támogatási program az életviteli készségek, valamint a szociális, pszichológiai és érzelmi erőforrások javítására a szociálisan kiszolgáltatott helyzetben lévő gyermekek és serdülők körében, illetve
  • kétlépcsős beavatkozás a kiszolgáltatott helyzetben lévő fiatalok és családjuk mentális egészségének és jóllétének támogatására.

Az Európai Bizottság e munkához „az EU az egészségért” program 2022. évi munkaterve szerint összesen 8 millió euróval fog hozzájárulni.

Ukrajna támogatása – a lakóhelyüket elhagyni kényszerülők és a menekültek mentális egészsége

A Bizottság 9 millió eurót mozgósított „az EU az egészségért” programból azoknak az Ukrajnából menekülőknek a megsegítésére, akik sürgős mentális egészségi támogatásra és traumakezelésre szorulnak.

Konkrétabban a Bizottság 7 millió euró összegű hozzájárulási megállapodást írt alá a Vöröskereszt Nemzetközi Szövetségével. A megállapodás célja, hogy közvetlenül segítse az Ukrajnából menekülőket abban, hogy megbirkózzanak az őket ért traumával, és mentális egészségi támogatáshoz jussanak. A Vöröskereszt az EU-ban Lengyelországban, Magyarországon, Romániában, Csehországban és Szlovákiában segíti az ukrajnai menekülteket.

A lakóhelyüket elhagyni kényszerülő ukrajnaiak állnak a középpontjában annak a 2 millió euró összegű pályázati felhívásnak is, amelyet nem kormányzati szervezetek hirdettek meg a migránsok és menekültek mentális egészségének és pszichológiai jóllétének javítását célzó bevált gyakorlatokra. Ez a munka várhatóan 2022 őszén kezdődik.

Emellett a Bizottság az ECDC Virtuális Akadémia weboldalain és az egészségpolitikai platform Migráció és egészség: szakmai továbbképzés hálózatán keresztül számos online tanfolyamot és egyéb képzési anyagot kínál a migránsok egészségügyi ellátásával kapcsolatban.

Ezeket a tanfolyamokat a harmadik egészségügyi program támogatásával dolgozták ki.

Az egészségpolitikai platform Ukrajnát, a szomszédos uniós tagállamokat és Moldovát támogató hálózata azzal a céllal jött létre, hogy egyesítse a civil társadalom, a betegcsoportok és az egészségügyi szakemberek erőfeszítéseit az ukrán társadalom és a lakóhelyüket elhagyni kényszerülő személyek orvosi szükségleteinek kielégítése érdekében.

Kapcsolódó linkek:

Mentális egészség a Covid19 kontextusában

A világjárvány és annak utóhatásai növelték a mentális egészségügyi szolgáltatásokra nehezedő terheket.

Az „Egészségügyi pillanatkép: Európa 2020” című jelentés megállapította, hogy a Covid19-világjárvány és az azt követő gazdasági válság növekvő terhet jelentett a polgárok mentális jóllétére, és bizonyítottan nagyobb arányban fordul elő a stressz, a szorongás és a depresszió. A fiatalok és az alacsonyabb jövedelmű csoportokba tartozók fokozott kockázatnak vannak kitéve. A mentális egészség tekintetében a világjárvány kedvezőtlen hatásának jelentős része annak tudható be, hogy fennakadások voltak az eleve mentális zavarokkal küzdők egészségügyi ellátásában.

Néhány hónappal a pandémia kitörése után az Egészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Főigazgatóság az egészségpolitikai platformján létrehozott egy kifejezetten ezzel a témával foglalkozó hálózati felületet, hogy az érdekelt egészségügyi és társadalmi szervezetek megoszthassák egymással a mentális egészség terén szerzett Covid19-vonatkozású ismereteiket és bevált módszereiket. A Mental Health Europe (Mentális Egészség Európa) nevű ernyőszervezet által koordinált virtuális hálózat egyebek mellett a kiszolgáltatott helyzetű csoportok – hajléktalanok, korábbi egészségi problémákkal küzdő emberek, idősek stb. – szükségleteivel foglalkozik. A webhely virtuális könyvtárral is rendelkezik.

A tevékenységi támogatások célja a bevált gyakorlatok megvalósításának elősegítése, ami közvetlen hatással van a Covid19 során jelentkező mentális egészségi kihívások kezelésére irányuló erőfeszítésekre.

„Az EU az egészségért” 2021. évi munkaprogramja a bevált gyakorlatok megvalósítását támogatja, és ezzel közvetlenül segíti a pandémia során jelentkező mentális egészségi kihívások kezelésére irányuló erőfeszítéseket. Ehhez az Európai Bizottság összesen 750 000 euró pénzügyi támogatást biztosít. A támogatott projektek várhatóan 2022 őszén kezdődnek meg.

A Bizottság a 2021. évi Európai Uniós Egészségügyi Díj révén jutalmazta azokat a közösségi alapú kezdeményezéseket, amelyek enyhítették a Covid19 mentális egészségre gyakorolt hatását. A díjátadó ünnepségre 2022. május 4-én került sor: a díjnyertes és a döntős kezdeményezéseket a Covid19 mentális egészségre gyakorolt hatásáról szóló brosúra mutatja be.

Kapcsolódó információk