Skip to main content
Public Health

Il-kanċer huwa wieħed mill-prijoritajiet ewlenin tal-Kummissjoni Ewropea fil-qasam tas-saħħa. Il-linji gwida politiċi tal-President von der Leyen jirreferu għal “pjan Ewropew għall-ġlieda kontra l-kanċer, għall-appoġġ tal-Istati Membri fit-titjib tal-kontroll u l-kura tal-kanċer” biex titnaqqas it-tbatija kkawżata minn din il-marda u biex l-Ewropa tkun minn ta’ quddiem fil-ġlieda kontra l-kanċer.

Il-politika tal-UE dwar il-kanċer

L-ittra ta’ missjoni lill-Kummissarju għas-Saħħa, Stella Kyriakides, tiddefinixxi l-bżonn tal-appoġġ lill-pajjiżi tal-UE fil-ħidma tagħhom dwar il-prevenzjoni tal-kanċer sal-kura.

Il-Pjan Ewropew biex Jingħeleb il-Kanċer, ippreżentat fi Frar 2021, huwa r-rispons tal-UE għall-isfidi dejjem jikbru u l-iżviluppi fil-kontroll tal-kanċer u jirrapreżenta impenn politiku biex isir kull sforz fil-ġlieda kontra l-kanċer. Imsejjes madwar 10 inizjattivi ewlenin, u diversi azzjonijiet ta’ appoġġ, dan jifforma parti mill-proposti tal-Kummissjoni għal Unjoni Ewropea tas-Saħħa b’saħħitha bil-ħsieb li tiġi żgurata UE aktar sikura, imħejjija aħjar u aktar resiljenti.

Il-Pjan Ewropew biex Jingħeleb il-Kanċer jappoġġja x-xogħol tal-Istati Membri fil-prevenzjoni tal-kanċer u tiġi żgurata kwalità għolja tal-ħajja għall-pazjenti tal-kanċer, is-superstiti, il-familji tagħhom u dawk li jieħdu ħsiebhom u hu strutturat madwar numru ta’ oqsma ewlenin fejn l-UE tista’ żżid l-akbar valur:

  • prevenzjoni
  • identifikazzjoni bikrija
  • dijanjożi jew trattament
  • kwalità għolja tal-ħajja għall-pazjenti u s-superstiti tal-kanċer.

Hemm rabta bejn il-Pjan tal-Kanċer u l-prijoritajiet tal-Kummissjoni, partikolarment, l-Istrateġija Farmaċewtika għall-Ewropa u l-Istrateġija tal-UE Mill-Għalqa sal-Platt kif ukoll l-Ispazju Komuni Ewropew tad-data dwar is-Saħħa ppjanat (mistenni sal-2025). Il-kanċer huwa wieħed mill-missjonijiet proposti Ewropej ta’ riċerka u innovazzjoni u parti mill-qafas ta’ Orizzont Ewropa li tibda fl-2021.

Taħt il-Grupp ta’ Tmexxija dwar il-Promozzjoni tas-Saħħa, il-Prevenzjoni tal-Mard u l-Ġestjoni tal-Mard mhux Komunikabbli, tnieda Sottogrupp dwar il-Kanċer, kopresedut mad-Direttorat Ġenerali għar-Riċerka u l-Innovazzjoni. Dwar il-mandat ta’ dan is-sottogrupp kien hemm qbil bejn il-Konfigurazzjoni Parallela tas-Saħħa tal-Kumitat tal-Programm Orizzont Ewropa u tal-Grupp ta' Tmexxija dwar il-Promozzjoni tas-Saħħa, il-Prevenzjoni tal-Mard u l-Ġestjoni tal-Mard mhux Komunikabbli.

Il-programm EU4Health (2021-2027), se jipprovdi appoġġ finanzjarju u tekniku lill-Istati Membri biex jgħinhom fl-isforzi biex isaħħu s-sistemi tas-saħħa.

Il-kanċer huwa kwistjoni ewlenija tas-saħħa kif imsemmi fl-Artikolu 168 tat-TFUE, li jagħti lill-UE l-kompetenza li tappoġġja, tikkoordina jew tissupplimenta l-azzjonijiet tal-Istati Membri għall-protezzjoni u t-titjib tas-saħħa tal-bniedem.

Sa mill-1985, il-Kummissjoni Ewropea ilha taħdem fuq il-kanċer mal-Istati Membri tal-UE u mas-soċjetà ċivili, b’kollaborazzjoni mill-qrib mal-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa, iċ-Ċentru Konġunt tar-Riċerka u l-Aġenzija Internazzjonali għar-Riċerka dwar il-Kanċer.

Il-kanċer: approċċ konġunt

Il-kanċer huwa t-tieni kawża ewlenija ta’ mwiet fil-pajjiżi tal-UE wara l-mard kardjovaskulari. Kull sena, 2.6 miljun ruħ jiġu dijanjostikati bil-marda u toqtol 1.2 miljun ruħ oħra.

Metq tqis li l-Ewropa għandha kwart tal-każijiet tal-kanċer kollha u anqas minn 10% tal-popolazzjoni tad-dinja, hu evidenti li l-kanċer huwa theddida enormi għas-soċjetà tagħna. L-impatt ekonomiku ġenerali tal-kanċer fl-Ewropa hu €100 biljun kull sena.

L-evidenza turi, 40% tal-kanċers jistgħu jiġu evitati jekk aħna nimplimentaw dak li diġà nafu. Għalhekk, 3% biss tal-baġits tas-saħħa qed jintefqu bħalissa fuq il-promozzjoni tas-saħħa u l-prevenzjoni tal-mard. Għalhekk, l-iskop għall-azzjoni hija immensa.

Azzjoni dwar il-prevenzjoni tal-kanċer u stili ta' ħajja tajbin għas-saħħa sservi wkoll fil-ġlieda kontra l-obesità u l-mard mhux komunikabbli bħalma huma l-mard kardjovaskulari u d-dijabete, peress li jaqsmu fatturi ta’ riskju komuni.

Skont ir-rapporti tal-Istat tas-Saħħa fl-UE, il-kanċer huwa wieħed mill-kontributuri ewlenin għal imwiet prematuri fl-UE. Għandu impatt mhux biss fuq is-saħħa individwali, iżda għandu wkoll impatt konsiderevoli soċjali u ekonomiku

Dan il-mard jitfa’ pressjoni fuq is-sistemi nazzjonali tal-kura tas-saħħa u l-protezzjoni soċjali, il-baġits tal-gvern u jaffettwa l-produttività u t-tkabbir tal-ekonomija. Għalhekk, għandna bżonn sistemi tas-saħħa aktar resiljenti. B’mod partikolari, biex jiġu appoġġjati l-Istati Membri li huma l-aktar fil-bżonn ta’ tfassil ta’ politika bbażata fuq l-evidenza, biex jiġi żgurat li ċ-ċittadini kollha tal-UE jkollhom aċċess ugwali għall-prevenzjoni tal-kanċer ta’ kwalità għolja, dijanjostika, trattament u kura ta' segwitu ta’ kwalità għolja.

Għadd ta’ kisbiet wittew it-triq għal approċċ konġunt għall-ġlieda kontra l-kanċer fl-UE. Hawn taħt hawn il-links għad-dokumenti li rifdu l-azzjoni tal-UE, u azzjonijiet ta’ appoġġ tal-UE bil-għan li jgħinu l-pajjiż tal-UE u l-paritijiet intressati li jbiddlu r-rotta kontra l-kanċer.

Qafas ta' politika

Inizjattivi dwar il-prevenzjoni u l-kontroll tal-kanċer

Inizjattivi kkoordinati miċ-Ċentru Konġunt tar-Riċerka tal-Kummissjoni fil-qasam tal-prevenzjoni u l-kontroll tal-kanċer jinkludu:

Il-finanzjament tal-Programm tas-Saħħa jikkontribwixxi għan-Networks Ewropej ta’ Referenza dwar il-kanċer kif ukoll azzjonijiet konġunti dwar:

Informazzjoni relatata

To support countries in reaching the health targets of the Sustainable Development Goals, the Commission has established a Steering Group on Health Promotion, Disease Prevention and Management of Non-Communicable Diseases (“the Steering Group”).

The Steering Group provides advice and expertise to the Commission on developing and implementing activities in the field of health promotion, disease prevention and the management of non-communicable diseases. It also fosters exchanges of relevant experience, policies and practices between the Member States.

Steering Group activities

The activities of the Steering Group are intended to facilitate the implementation of evidence-based best practices by EU countries, in order to ensure that the most up-to-date findings and knowledge are being put into practice.

The Steering Group advises the Commission in the selection of best practices and in making better use of research results to support their transfer and scaling up at the national and European level. The EU Health Programme or other financial instruments of the EU support the implementation and transfer of best practices.

As part of the process, the Commission presents to the Steering Group tested policies and approaches selected according to national and EU priorities and based on agreed-upon criteria. EU countries indicate which of these they are interested in implementing or scaling-up. The Commission launches open calls for best practices according to priorities of the SGPP. The calls can be accessed on the Best Practice Portal. The Commission then identifies the best ways to support the implementation of these policies, using all available instruments at the Commission's disposal.

The Commission may also set up sub-groups for the purpose of examining specific questions. These groups operate for a limited period of time, and on the basis of agreed mandates. They report to the Steering Group.

The Commission Decision setting up a Commission expert group "Steering Group on Health Promotion, Disease Prevention and Management of Non-Communicable Diseases” provides additional information on its role and its areas of work. The Steering Group is chaired by the Commission and the members are representatives of the Member States.

Implementation of best practices

Nutrition and Physical Activity:

Rare Diseases:

Mental Health:

Cancer:

  • EU Colorectal Cancer Screening - Implementation of guidelines within the screening programmes in Italy, Slovakia and Romania (technical support instrument)
    Related information : Health and long-term care (europa.eu)

Integrated Care:

Policy implementation

Work has been carried out in a number of areas, in particular on:

The Steering Group has already selected an initial set of policy interventions that will be implemented by multiple EU countries, and is selecting the next priority areas for the implementation of best practices. Its activities will also be linked to the ongoing work of the WHO and the OECD.

Interested parties in the field can actively participate in discussions via the Health Policy Platform, in particular the Non-Communicable Diseases Network.

Resources

The Steering Group's work will be supported by online resources on health promotion and the prevention and management of non-communicable diseases, such as: