Skip to main content
Public Health

Vēzis ir viena no Eiropas Komisijas galvenajām prioritātēm veselības jomā. Priekšsēdētājas Urzulas fon der Leienas politiskajās pamatnostādnēs minēts Eiropas plāns cīņai pret vēzi, kura mērķis ir palīdzēt dalībvalstīm efektīvāk cīnīties pret vēzi un to labāk ārstēt, lai mazinātu šīs slimības izraisītās ciešanas un gādātu, ka Eiropa uzņemas vadošo lomu cīņā pret vēzi.

ES politika vēža jomā

Veselības komisārei Stellai Kirjakidu adresētajā pilnvarojuma vēstulē ir norādīts, ka ir nepieciešams atbalstīt ES valstu darbu vēža profilakses un ārstēšanas jomā.

2020. gada februārī prezentētais Eiropas plāns cīņai pret vēzi ir ES atbilde uz aktuālajām norisēm un pieaugošajiem izaicinājumiem cīņā pret vēzi, un tā ir politiska apņemšanās darīt visu iespējamo, lai uzveiktu šo slimību. Plāna pamatā ir desmit pamatiniciatīvas un vairākas atbalsta darbības, un tas ir daļa no Komisijas priekšlikumiem spēcīgai Eiropas veselības savienībai, kuras mērķis ir drošāka, labāk sagatavota un noturīgāka ES.

Eiropas plāns cīņai pret vēzi atbalsta dalībvalstu darbu vēža profilaksē un augstas dzīves kvalitātes nodrošināšanā vēža slimniekiem, vēzi uzveikušajiem, viņu ģimenēm un aprūpētājiem, un tas aptver vairākas svarīgas jomas, kurās ES var sniegt vislielāko pievienoto vērtību:

  • profilakse,
  • agrīna atklāšana,
  • diagnostika un ārstēšana,
  • vēža slimnieku un vēzi uzveikušo pacientu dzīves kvalitāte.

Vēža uzveikšanas plāns ir saistīts arī ar citām Komisijas prioritātēm, jo īpaši ar Eiropas Farmaceitisko stratēģiju un ES stratēģiju “No lauka līdz galdam”, kā arī ar plānoto Eiropas veselības datu telpu (plānota 2025. gadā). Cīņa ar vēzi ir viena no ierosinātajām Eiropas misijām pētniecības un inovācijas jomā un daļa no pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa”, kas sākas 2021. gadā.

Veselības veicināšanas, slimību profilakses un nepārnēsājamu slimību pārvaldības koordinācijas grupas ietvaros tika izveidota Vēža apakšgrupa, kas tiek vadīta kopā ar Pētniecības un inovācijas ģenerāldirektorātu. Par šīs apakšgrupas mandātu vienojās programmas “Apvārsnis Eiropa” komitejas un Veselības veicināšanas, slimību profilakses un nepārnēsājamu slimību pārvaldības koordinācijas grupas neformālā veselības ekspertu grupa (“Shadow Health Configuration”).

Programma “ES — veselībai” (2021-2027) sniegs finansiālu un tehnisku atbalstu dalībvalstīm, palīdzot stiprināt veselības aprūpes sistēmas.

Vēzis ir nozīmīga veselības problēma, un ar LESD 168. pantu ES ir pilnvarota atbalstīt, koordinēt un papildināt dalībvalstu darbības iedzīvotāju veselības aizsardzības un uzlabošanas jomā.

Eiropas Komisija jau kopš 1985. gada cīnās pret vēzi kopā ar ES dalībvalstīm un pilsonisko sabiedrību un ciešā sadarbībā ar Pasaules Veselības organizāciju, Kopīgo pētniecības centru un Starptautisko Vēža izpētes aģentūru.

Vēzis: kopīga pieeja

ES dalībvalstīs vēzis ir otrais izplatītākais mirstības cēlonis pēc sirds un asinsvadu slimībām. Katru gadu šī slimība tiek diagnosticēta 2,6 miljoniem cilvēku, un tā nogalina 1,2 miljonus cilvēku.

Ņemot vērā to, ka Eiropā ir ceturtā daļa no visiem vēža gadījumiem un šeit dzīvo mazāk nekā 10 % pasaules iedzīvotāju, ir skaidrs, ka vēzis ir milzīgs drauds mūsu sabiedrībai. Vēža kopējā ekonomiskā ietekme Eiropā ir 100 miljardi eiro gadā.

Pierādījumi liecina, ka 40 % vēža gadījumu ir novēršami, ja mēs īstenojam to, ko jau zinām. Tomēr tikai 3 % no veselības aprūpes budžeta pašlaik tiek tērēti veselības veicināšanai un slimību profilaksei. Tātad rīcības iespējas ir milzīgas.

Rīcība, kas vērsta uz vēža profilaksi un veselīgu dzīvesveidu, arī palīdz cīnīties pret aptaukošanos un citām neinfekciozām slimībām, tādām kā sirds un asinsvadu slimības un diabēts, jo šīm slimībām ir kopīgi riska faktori.

Saskaņā ar ziņojumiem par veselības stāvokli ES vēzis ir viens no galvenajiem priekšlaicīgas nāves cēloņiem ES. Tas ietekmē ne tikai veselību, bet tam ir arī būtiska sociāla un ekonomiska ietekme.

Šī slimība rada spiedienu uz valstu veselības aprūpes un sociālās aizsardzības sistēmām, valstu budžetu un ietekmē ekonomikas produktivitāti un izaugsmi. Tāpēc mums ir vajadzīgas noturīgākas veselības aprūpes sistēmas. Piemēram, jāatbalsta dalībvalstis, kurās ir vislielākā nepieciešamība izstrādāt ar pārbaudītiem datiem pamatotu politiku, lai gādātu, ka visiem ES iedzīvotājiem ir vienlīdz pieejama efektīva profilakse, diagnostika, ārstēšana un pēcaprūpe vēža jomā.

Vairāki sasniegumi ir pavēruši ceļu vienotai pieejai cīņā pret vēzi ES. Zemāk ir saites uz dokumentiem, kas ir ES rīcības pamatā, un ES atbalsta darbības, kuru mērķis ir palīdzēt ES valstīm un ieinteresētajām personām cīņā pret vēzi.

Politikas satvars

Iniciatīvas attiecībā uz vēža profilaksi un kontroli

Iniciatīvas, ko koordinē Komisijas Kopīgais pētniecības centrs vēža profilakses un kontroles jomā, ietver šādas:

Veselības programma palīdz finansēt Eiropas references tīklus pretvēža jomā, kā arī šādas kopīgas darbības:

Papildinformācija

To support countries in reaching the health targets of the Sustainable Development Goals, the Commission has established a Steering Group on Health Promotion, Disease Prevention and Management of Non-Communicable Diseases (“the Steering Group”).

The Steering Group provides advice and expertise to the Commission on developing and implementing activities in the field of health promotion, disease prevention and the management of non-communicable diseases. It also fosters exchanges of relevant experience, policies and practices between the Member States.

Steering Group activities

The activities of the Steering Group are intended to facilitate the implementation of evidence-based best practices by EU countries, in order to ensure that the most up-to-date findings and knowledge are being put into practice.

The Steering Group advises the Commission in the selection of best practices and in making better use of research results to support their transfer and scaling up at the national and European level. The EU Health Programme or other financial instruments of the EU support the implementation and transfer of best practices.

As part of the process, the Commission presents to the Steering Group tested policies and approaches selected according to national and EU priorities and based on agreed-upon criteria. EU countries indicate which of these they are interested in implementing or scaling-up. The Commission launches open calls for best practices according to priorities of the SGPP. The calls can be accessed on the Best Practice Portal. The Commission then identifies the best ways to support the implementation of these policies, using all available instruments at the Commission's disposal.

The Commission may also set up sub-groups for the purpose of examining specific questions. These groups operate for a limited period of time, and on the basis of agreed mandates. They report to the Steering Group.

The Commission Decision setting up a Commission expert group "Steering Group on Health Promotion, Disease Prevention and Management of Non-Communicable Diseases” provides additional information on its role and its areas of work. The Steering Group is chaired by the Commission and the members are representatives of the Member States.

Implementation of best practices

Nutrition and Physical Activity:

Rare Diseases:

Mental Health:

Cancer:

  • EU Colorectal Cancer Screening - Implementation of guidelines within the screening programmes in Italy, Slovakia and Romania (technical support instrument)
    Related information : Health and long-term care (europa.eu)

Integrated Care:

Policy implementation

Work has been carried out in a number of areas, in particular on:

The Steering Group has already selected an initial set of policy interventions that will be implemented by multiple EU countries, and is selecting the next priority areas for the implementation of best practices. Its activities will also be linked to the ongoing work of the WHO and the OECD.

Interested parties in the field can actively participate in discussions via the Health Policy Platform, in particular the Non-Communicable Diseases Network.

Resources

The Steering Group's work will be supported by online resources on health promotion and the prevention and management of non-communicable diseases, such as: