Pāriet uz galveno saturu
Public Health

Eiropas Vēža uzveikšanas plāna īstenošana ar daudzu programmas “ES – veselībai” finansētu projektu palīdzību

Vēzis ir viena no Eiropas Komisijas galvenajām prioritātēm veselības jomā. Priekšsēdētājas Urzulas fon der Leienas politiskajās pamatnostādnēs iekļauts Eiropas plāns cīņai pret vēzi, kura mērķis ir palīdzēt dalībvalstīm efektīvāk cīnīties pret vēzi un to labāk ārstēt, lai mazinātu šīs slimības izraisītās ciešanas un gādātu, ka Eiropa uzņemas vadošo lomu cīņā pret vēzi. 

Eiropas Vēža uzveikšanas plāns

Veselības komisārei Stellai Kirjakidu adresētajā pilnvarojuma vēstulē ir norādīts, ka ir nepieciešams atbalstīt ES valstu darbu vēža profilakses un ārstēšanas jomā. 

2021. gada februārī prezentētais Eiropas plāns cīņai pret vēzi ir ES atbilde uz aktuālajām norisēm un pieaugošajiem izaicinājumiem cīņā pret vēzi, un tā ir politiska apņemšanās darīt visu iespējamo, lai uzveiktu šo slimību.

Plāna pamatā ir desmit pamatiniciatīvas un vairākas atbalsta darbības, un tas ir daļa no Komisijas priekšlikumiem spēcīgai Eiropas veselības savienībai, kuras mērķis ir drošāka, labāk sagatavota un noturīgāka ES.

Eiropas plāns cīņai pret vēzi atbalsta dalībvalstu darbu vēža profilaksē un augstas dzīves kvalitātes nodrošināšanā vēža slimniekiem, vēzi uzveikušajiem, viņu ģimenēm un aprūpētājiem, un tas aptver vairākas svarīgas jomas, kurās ES var sniegt vislielāko pievienoto vērtību:

  • profilakse,
  • agrīna atklāšana,
  • diagnostika un ārstēšana,
  • vēža slimnieku un vēzi uzveikušo pacientu dzīves kvalitāte.

Pamatiniciatīvas

Vēža uzveikšanas plāns ir saistīts arī ar citām Komisijas prioritātēm, jo īpaši ar Eiropas Farmaceitisko stratēģiju un ES stratēģiju “No lauka līdz galdam”, kā arī ar Eiropas veselības datu telpu. Cīņa ar vēzi ir viena no Eiropas misijām pētniecības un inovācijas jomā un daļa no pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa”.

Ekspertu grupas sabiedrības veselības jautājumos ietvaros tika izveidota Vēža apakšgrupa, kas tiek vadīta kopā ar Pētniecības un inovācijas ģenerāldirektorātu.

Programma “ES – veselībai” (2021–2027) sniegs finansiālu un tehnisku atbalstu dalībvalstīm, palīdzot stiprināt veselības aprūpes sistēmas.

Dati un statistika par vēzi

ES dalībvalstīs vēzis ir otrais izplatītākais mirstības cēlonis pēc sirds un asinsvadu slimībām. Katru gadu šī slimība tiek diagnosticēta 2,6 miljoniem cilvēku, un tā nogalina 1,2 miljonus cilvēku.

Ņemot vērā to, ka Eiropā ir ceturtā daļa no visiem vēža gadījumiem un šeit dzīvo mazāk nekā 10 % pasaules iedzīvotāju, ir skaidrs, ka vēzis ir milzīgs drauds mūsu sabiedrībai. Vēža kopējā ekonomiskā ietekme Eiropā ir 100 miljardi eiro gadā.

Saskaņā ar ziņojumiem par veselības stāvokli ES vēzis ir viens no galvenajiem priekšlaicīgas nāves cēloņiem ES. Tas ietekmē ne tikai veselību, bet tam ir arī būtiska sociāla un ekonomiska ietekme.

Šī slimība rada spiedienu uz valstu veselības aprūpes un sociālās aizsardzības sistēmām, valstu budžetu un ietekmē ekonomikas produktivitāti un izaugsmi. Tāpēc mums ir vajadzīgas noturīgākas veselības aprūpes sistēmas. Piemēram, jāatbalsta dalībvalstis, kurās ir vislielākā nepieciešamība izstrādāt ar pārbaudītiem datiem pamatotu politiku, lai gādātu, ka visiem ES iedzīvotājiem ir vienlīdz pieejama efektīva profilakse, diagnostika, ārstēšana un pēcaprūpe vēža jomā.

Pierādījumi liecina, ka 40 % vēža gadījumu ir novēršami, ja mēs īstenojam to, ko jau zinām. Tomēr tikai 3 % no veselības aprūpes budžeta pašlaik tiek tērēti veselības veicināšanai un slimību profilaksei. Tātad rīcības iespējas ir milzīgas.

Rīcība, kas vērsta uz vēža profilaksi, arī palīdz cīnīties pret aptaukošanos un citām neinfekciozām slimībām, tādām kā sirds un asinsvadu slimības un diabēts, jo šīm slimībām ir kopīgi riska faktori.

Politikas satvars

ES iniciatīvas attiecībā uz vēža profilaksi un kontroli

Vēzis ir nozīmīga veselības problēma, līdz ar to atbilstīgi LESD 168. pantam ES ir pilnvarota atbalstīt, koordinēt un papildināt dalībvalstu darbības iedzīvotāju veselības aizsardzības un uzlabošanas jomā.

Eiropas Komisija jau kopš 1985. gada cīnās pret vēzi kopā ar ES valstīm un pilsonisko sabiedrību un cieši sadarbojas ar Pasaules Veselības organizāciju, Kopīgo pētniecības centru un Starptautisko Vēža izpētes aģentūru.

Iniciatīvas, ko koordinē Komisijas Kopīgais pētniecības centrs vēža profilakses un kontroles jomā, ietver šādas:

Veselības programma palīdz finansēt Eiropas references tīklus pretvēža jomā, kā arī šādas kopīgas darbības:

Papildinformācija