Přejít na hlavní obsah
Public Health

Soubor nástrojů pro přeshraniční zdravotní péči

Tento soubor obsahuje relevantní informace o právním rámci přeshraniční zdravotní péče, který se vztahuje jak na směrnici 2011/24/EU, tak na nařízení (ES) č. 883/2004 a č. 987/2009 o sociálním zabezpečení. Soubor má dvě hlavní části, jednu určenou pacientům a druhou určenou vnitrostátním kontaktním místům. Podle směrnice o přeshraniční zdravotní péči mají pacienti právo na zdravotní péči v jiné zemi EU/EHP a na úhradu nákladů ze strany domovské země, v níž jsou pojištěni.

Soubor nástrojů je určen pacientům a vnitrostátním kontaktním místům v zemích EU, jež poskytují informace pacientům, kteří by chtěli podstoupit léčbu v jiné zemi Unie. Používání těchto nástrojů je dobrovolné. Texty je možné zkopírovat a zveřejnit na internetových stránkách vnitrostátního kontaktního místa. Při používání tohoto souboru nástrojů je třeba zohlednit konkrétní kontext vnitrostátních právních předpisů a organizaci zdravotní péče v dané zemi.

Příručka pro vnitrostátní kontaktní místa

Tato část souboru nástrojů se snaží ukázat, jak mohou vnitrostátní kontaktní místa zlepšit svou komunikaci s pacienty a poskytovat jim srozumitelné informace o všech aspektech lékařské péče v zahraničí.

Dokumenty určené vnitrostátním kontaktním místům:

Příručka pro pacienty

Informace určené pacientům o jejich právu na lékařskou péči nebo použití lékařského předpisu v kterékoli zemi EU/EHP a na úhradu nákladů za zdravotní péči v té zemi Unie, kde jsou pojištěni. V příručce jsou vysvětleny všechny situace, v nichž lze směrnici o přeshraniční zdravotní péči použít.

Dokumenty určené pacientům, kteří mají zájem o zdravotní péči v jiné zemi EU: