Skip to main content
Public Health

Verktygslåda för gränsöverskridande hälso- och sjukvård

Verktygslådan innehåller relevant information om den rättsliga ramen för gränsöverskridande hälso- och sjukvård. Den omfattar direktiv 2011/24/EU samt förordning (EG) 883/2004 och förordning (EG) 987/2009 om social trygghet. Verktygslådan är uppdelad i två huvudsakliga delar – en för patienter och en för nationella kontaktpunkter. Inom ramen för direktivet om gränsöverskridande hälso- och sjukvård har patienter rätt att få tillgång till hälso- och sjukvård i ett annat EU-/EES-land. De har också rätt till ersättning för kostnader i det land där de är försäkrade.

Verktygslådan är avsedd för patienter och de nationella kontaktpunkter som finns i EU-länderna för att ge information till patienter som söker hälso- och sjukvård i ett annat EU-land. Det är frivilligt att använda verktygslådan och det påverkar inte några av de nationella kontaktpunkternas skyldigheter. Verktygens text kan kopieras och läggas ut på kontaktpunkternas webbplats. Vid tillämpning av verktygslådan måste man ta hänsyn till särskilda omständigheter i den nationella lagstiftningen och den nationella hälso- och sjukvården.

Handbok för nationella kontaktpunkter

Denna del av verktygslådan är fokuserad på hur de nationella kontaktpunkterna kan förbättra kommunikationen med patienter och ge dem klar och tydlig information om vad som gäller för att få tillgång till sjukvård utomlands.

Följande handlingar i verktygslådan är avsedda att användas av de nationella kontaktpunkterna:

Handbok för patienter

Information till patienter om deras rätt att få tillgång till medicinsk diagnos och medicinsk behandling eller att använda ett läkemedelsrecept i ett annat EU- eller EES-land. De har också rätt till ersättning för dessa hälso- och sjukvårdskostnader i det EU-land där de är försäkrade. Handboken omfattar och förklarar alla situationer där direktivet om gränsöverskridande hälso- och sjukvård kan tillämpas.

Följande handlingar är till för patienter som önskar söka hälso- och sjukvård i ett annat EU-land: