Skip to main content
Public Health

A határokon átívelő egészségügyi ellátás eszköztára

Az eszköztár releváns információkat ad közre a határokon átívelő egészségügyi ellátás jogi keretrendszeréről, amely mind a 2011/24/EU irányelvet, mind a szociális biztonságról szóló 883/2004/EK és 987/2009/EK rendeletet magában foglalja. Két fő részből áll: az egyik a betegeknek, a másik pedig a nemzeti kapcsolattartó pontoknak szól. A határon átnyúló egészségügyi ellátásról szóló irányelv értelmében a betegek jogosultak arra, hogy egy másik EU-/EGT-országban egészségügyi szolgáltatásokat vegyenek igénybe, és hogy ennek költségeit hazájuk, ahol biztosítással rendelkeznek, átvállalja.

Az eszköztár a betegek és az uniós tagállamokban működő nemzeti kapcsolattartó pontok számára készült. A kapcsolattartó pontok azoknak a polgároknak hivatottak felvilágosítással szolgálni, akik egy másik uniós országban kívánnak egészségügyi ellátást igénybe venni. Az eszköztár használata önkéntes, és nem ró kötelezettségeket a nemzeti kapcsolattartó pontokra. Az eszköztár részét képező dokumentumok szövegét a nemzeti kapcsolattartó pontok lemásolhatják és saját honlapjukon közreadhatják. Az eszköztár alkalmazása során figyelembe kell venni a nemzeti jogszabályi környezet sajátosságait, és számolni kell azzal, hogyan szerveződik az adott tagállamban az egészségügyi ellátás nemzeti szinten.

Kézikönyv a nemzeti kapcsolattartó pontok számára

Az eszköztárnak ez a része arra összpontosít, hogyan kommunikálhatnak jobban a nemzeti kapcsolattartó pontok a betegekkel, és nyújthatnak számukra egyértelmű, könnyen elérhető és teljes körű tájékoztatást arról, hogyan és milyen feltételekkel vehetnek igénybe orvosi ellátást külföldön.

Az eszköztár részét képező dokumentumok közül az alábbiak szólnak a nemzeti kapcsolattartó pontok munkatársainak:

Kézikönyv a betegek számára

A kézikönyv arról ad tájékoztatást, milyen jogok illetik meg a betegeket a tekintetben, hogy más EU-/EGT-országokban egészségi állapotukat diagnosztizáltassák, gyógykezelésben részesüljenek, illetve vényköteles gyógyszert váltsanak ki úgy, hogy az egészségügyi ellátás költségeit átvállalja a biztosító abban az uniós országban, ahol biztosítva vannak. A dokumentum mindazokat a helyzeteket ismerteti, amelyek a határon átnyúló egészségügyi ellátásról szóló irányelv alkalmazási körébe tartoznak.

Az alábbi dokumentumok azoknak a betegeknek szólnak, akik egy másik uniós országban kívánnak egészségügyi ellátást igénybe venni: