Direct naar de inhoud
Public Health

Toolbox voor grensoverschrijdende gezondheidszorg

De toolbox bevat relevante informatie over het wettelijk kader voor grensoverschrijdende gezondheidszorg, dat zowel Richtlijn 2011/24/EU als de Verordeningen (EG) nr. 883/2004 en (EG) nr. 987/2009 betreffende de sociale zekerheid bestrijkt. De toolbox bestaat uit twee grote delen: één voor patiënten en één voor de nationale contactpunten (NCP’s). Op grond van de richtlijn inzake grensoverschrijdende gezondheidszorg hebben patiënten recht op toegang tot gezondheidsdiensten in een ander EU/EER-land en op tenlasteneming van de kosten door hun thuisland waar zij verzekerd zijn.

Deze toolbox is bedoeld voor patiënten en nationale contactpunten (NCP’s), die in elk EU-land zijn opgezet, om informatie te verstrekken aan patiënten die in een ander EU-land gezondheidszorg zoeken. Het gebruik van deze toolbox is vrijwillig. Er worden dus geen verplichtingen opgelegd aan de nationale contactpunten. De tekst van de tools kan gekopieerd en gepubliceerd worden op de website van een NCP. Bij de toepassing van deze toolbox moet er rekening gehouden worden met de specifieke context van de nationale wetgeving en de nationale organisatie voor de gezondheidszorg.

Model voor nationale contactpunten (NCP’s)

Dit deel van de toolbox belicht hoe NCP’s hun communicatie met patiënten kunnen verbeteren door hen duidelijke en toegankelijke informatie te verstrekken over alle aspecten van de toegang tot medische behandelingen in het buitenland.

De volgende documenten van de toolbox zijn bestemd voor gebruik door de NCP’s:

Handleiding voor patiënten

Informatie voor patiënten met uitleg over hun recht op toegang tot een medische diagnose of een medische behandeling en over het gebruik van een voorschrift in een ander EU/EER-land. Bovendien is er ook uitleg over de tenlasteneming van de kosten door het EU-land waar zij verzekerd zijn. Alle situaties die onder de richtlijn grensoverschrijdende gezondheidszorg vallen, worden uitgelegd.

De documenten hieronder zijn bestemd voor patiënten die zich in een ander EU-land willen laten behandelen: